polski English

Spotkania sieci


Koordynatorzy polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh organizują regularnie spotkania polskiej sieci:
 

Doroczne spotkania polskiej sieci

 

Zgodnie z Regulaminem wewnętrznym polskiej sieci co roku organizowane jest walne zgromadzenie członków polskiej sieci, podczas którego omawiane są bieżące sprawy Fundacji i podejmowane strategiczne decyzje dotyczące polskiej sieci.
 
 


Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Krakowie. ALF V4 Forum. 1-2 czerwca 2017 r.

Doroczne spotkanie polskiej sieci Fundacji w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie zgromadziło 36 przedstawicieli organizacji członkowskich polskiej sieci. Tym razem spotkanie odbyło się w formule środkowoeuropejskiej, jako Forum ALF V4, do udziału w którym zaproszono koordynatorów i członków sieci słowackiej, czeskiej i węgierskiej (łącznie do Krakowa przybyło 13 osób). Celem spotkania było wzmocnienie i integracja polskiej sieci oraz nawiązanie partnerstw i poznanie organizacji z regionu. Ponadto spotkanie odbywało się równolegle do 4. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, którego tematem przewodnim było „Dziedzictwo i społeczeństwo”. Umożliwiło to członkom sieci udział w wybranych wykładach konferencyjnych. 

Spotkanie otworzył prof. Jacek Purchla, dyrektor MCK i członek Komitetu Doradczego Fundacji im. A. Lindh podkreślając fakt, że jest to pierwsze spotkania środkowoeuropejskie Fundacji. Następnie koordynatorka polskiej sieci dokonała podsumowania działań Fundacji i polskiej sieci w latach 2016 i 2017, mówiąc między innymi o trzecim Forum Śródziemnomorskim Fundacji, które odbyło się jesienią 2016 na Malcie, konkursie Morze Słów, programie wymian (EuroMed Exchange Programme), wstępne wyniki raportu o trendach międzykulturowych w regionie oraz planowanych projektach międzysieciowych. Powitała również trzy nowe organizacje w sieci: Jasmin - POLANDA Chrześcijańskie Stowarzyszenie Przyjaźni i Współpracy Polsko-Libańskiej, Fundacja Świat na wyciągnięcie ręki oraz Jasmin - Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej

Pozostała część dnia została przeznaczona na blok warsztatowy, w ramach którego przewidziano sesję integracyjną i networkingową oraz warsztaty antydyskryminacyjne przeprowadzone przez członkinie sieci: Annę Urbańczyk z Instytutu Kultury Miejskiej i Kingę Karp z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. W czasie warsztatów zostały wytłumaczone mechanizmy dyskryminacyjne oraz czynniki tożsamości społecznej, a nabytą wiedzę uczestnicy mogli zastosować w trakcie specjalnie przygotowanych ćwiczeń. 

 

Drugi dzień spotkania rozpoczął się prezentacją podręcznika „ALF Handbook in Intercultural Citizenship Education in the Euro-Med” dokonaną przez Katarzynę Sztop-Rutkowską z Fundacji SocLab oraz ćwiczeniem mającym pokazać, w jaki sposób podręcznik może być wykorzystywany w pracy trenerów i nauczycieli. Podręcznik jest rezultatem wieloletniej pracy 300 edukatorów z 42 państw Unii dla Śródziemnomorza a przeznaczony jest trenerów zajmujących się edukacją formalną i nieformalną pracujących z młodymi ludźmi. 

Samo Forum V4 ALF składało się z czterech debat, w których udział wzięli przedstawiciele czterech sieci Fundacji obecnych na spotkaniu (czeskiej, polskiej, słowackiej i węgierskiej):

Memory identity and heritage in Central Europe,

Migrations in Central Europe,

Cultural cooperation in Central Europe and EuroMed Region,

Youth and their challenges in Central Europe.
 
  W pierwszym z nich paneliści (Michaela Kubíková (koordynatorka sieci słowackiej), Ágnes Simor (Jacab Glaser Memorial Foundation, Węgry), Zora Hesová (AMO, FF UK, Czechy), Zora Pauliniova (PDCS, Słowacja), Monika Krzykała (Brama Grodzka – Teatr NN)) zastanawiali się nad wspólnymi doświadczeniami historycznymi regionu i ich wpływem na obecną sytuację w poszczególnych krajach. Drugi panel poświęcony migracji w regionie prowadziła Zora Hesová (AMO, FF UK, Czechy). Pytała ona panelistów (Evę Čech Valentovą (Association for Integration and Migration) – Czechy, Pavlę Začalovą (Institute of International Relations, czeska koordynatorka sieci Fundacji im. A. Lindh, Edinę Gábor (Foundation of Subjective Values, Węgry i Agnieszkę Cichocka ze Stowarzyszenia Arteria, Polska) o stosunek do migracji w poszczególnych krajach, politykę wobec kryzysu migracyjnego oraz sposoby integrowania nowoprzybyłych w społeczności lokalne. Dyskusja na temat współpracy kulturalnej w Europie Środkowej oraz regionie eurośródziemnomorskim, prowadzona przez Orsolyę Komolósi (węgierską koordynatorkę sieci Fundacji im. A. Lindh) z udziałem Ferenca Ferenc Kereszti (Kistarcsa Cultural Association, Węgry), Luci Benickiej (Galéria umelcov Spiša, Słowacja) i Katarzyny Siwerskiej (Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej „Widok”), dotyczyła wyzwań dla współpracy związanych z trudnościami finansowania projektów i oraz kwestiami nawiązywania partnerstw do konkretnych przedsięwzięć. W ostatniej sesji prowadzonej przez Piotra Dobrosza ze Stowarzyszenia Inicjatyw UNESCO udział wzięli Jiří Mach (Czech Council for Foreign Relations, Czechy), Ariadne Abigel Kemele-Vandlik (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, Węgry) oraz Magdalena Pardel-Trefler (Fundacja Wymiany Kulturalnej toTU toTAM) poruszano tematy wyzwań stojących obecnie przed młodymi ludźmi oraz pracy z i na rzecz młodzieży, prowadzonej przez poszczególne organizacje. 
Spotkanie zorganizowane we współpracy z koornatorami sieci czeskiej, słowackiej i węgierskiej.

 Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Gdańsku, 9-11 września 2016


Doroczne spotkanie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh wpisywało się w formułę wizyt studyjnych przyjętą dla wspólnego projektu sieci „Między mitem a rzeczywistością: miasta wielokulturowe w Polsce” i stanowiło zakończenie cyklu spotkań rozpoczętych spotkaniem polskiej sieci w Warszawie w 2015 r.

Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 9 września po południu, wizytą w Muzeum Emigracji w Gdyni. Zlokalizowane w dawnym Dworcu Morskim w Gdyni muzeum dokumentuje i prezentuje migracje Polaków tak za chlebem, jak w poszukiwaniu wolności i innego życia przez setki lat. „Misją Muzeum Emigracji w Gdyni jest opowiadanie o losach milionów zarówno anonimowych ludzi, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych”, piszą o sobie. Uczestnicy spotkania nie tylko zwiedzili z przewodnikiem wystawę, ale także wzięli udział w prezentacji działalności muzeum na polu edukacji i współpracy ze społecznością lokalną, które przedstawiły Agnieszka Kaim i Ludwika Radacka z Działu Edukacji.

Drugi dzień spotkania miał miejsce Nadbałtyckim Centrum Kultury i rozpoczął się prezentacją koordynatorów dotyczącą podsumowania działalności Fundacji i polskiej sieci w minionym roku oraz planów na kolejny okres. W drugiej części spotkania prof. Halina Grzymała-Moszczyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziła szkolenie z podręczników/materiałów o nauczaniu wielokulturowości w Polsce, omawiając cechy dobrego szkolenia i jakości materiałów dostępnych na rynku polskim i zagranicznym. Tą część spotkania zakończyła dyskusja o wyzwaniach w edukacji na rzecz dialogu. Przedpołudniową część spotkania zakończyła prezentacja Tomasza Lipskiego dotycząca Festiwalu Okno na Świat.


Po przerwie uczestniczki pierwszego Bałtyckiego Forum Fundacji im. Anny Lindh, które odbyło się 8-9 września w Sztokholmie, podzieliły się doświadczeniami i komentarzami ze spotkania. Głównymi tematami Forum organizowanego przez szwedzkiego koordynatora sieci Fundacji była migracja, młodzież oraz kwestie równouprawnienia. W spotkaniu w Sztokholmie wzięli udział członkowie sieci z Danii, Finlandii, Szwecji, Estonii, Łotwy i Polski (E. Kielak – TEA, S. Mazur – IbnC, A. Urbańczyk – IKM, M. Goldstein – Instytut Tolerancji, M. Pardel – Stowarzyszenie ToTU ToTAM).


W południowej części spotkania uczestnicy podzieleni na grupy tematyczne odbyli spacer „Stocznia gdańska szlakami kobiet”, a następnie przeszli do Europejskiego Centrum Solidarności, by po obejrzeniu wystawy wziąć udział w spotkaniu prezentującym Model Integracji Imigrantów w Gdańsku, prowadzonym przez Martę Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Patrycję Medowską, zastępcę dyrektora ECS. Przyjęty przez Radę Miasta model ma na celu wzmocnienie koordynacji i współdziałania różnorodnych podmiotów mogących pracować z imigrantami oraz podniesienie jakości ich usług. Dokument przedstawia strategiczne obszary i kierunki działań zmierzających do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki integracyjnej w samorządzie lokalnym. Uzupełnieniem są rekomendowane zadania i działania na dwa najbliższe lata.Ostatni dzień spotkania rozpoczął spacer „Kobiety wielokulturowe w Gdańsku”, po którym podzielono się na dwie grupy. Jedna brała udział w warsztatach muzycznych z grupą Cocodjembé w Nadbałtyckim Centrum Kultury, drugą – w warsztatach z interwencji krytycznych prowadzonych przez dr Nataszę Kosakowską-Berezecką z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Annę Urbańczyk z IKM.

Pobierz prezentację z warsztatów interwencji krytycznych

Doroczne spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z Nadbałtyckim Centrum Kultury, Instytutem Kultury Miejskiej i Stowarzyszeniem Arteria. Wzięło w nim udział 49 osób.
 
   


Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Warszawie - 28-29 września 2015

W dniach 28-29 września 2015 r. w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie polskiej sieci Fundacji, w którym wzięło udział 63 przedstawicieli organizacji członkowskich. Gościem specjalnym spotkania był nowy dyrektor wykonawczy Fundacji – ambasador Hatem Atallah. Spotkanie zostało podzielone na trzy części: 1) poświęconą strategii Fundacji i administracji polską siecią, 2) warsztaty poświęcone aspektom prawnym, finansowym, podatkowym i księgowym w realizacji międzynarodowych projektów z partnerami z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, 3) wydarzenia związane z projektem „Miasta wielokulturowe w Polsce – między mitem a rzeczywistością”.


 

W pierwszej części koordynatorzy polskiej sieci dokonali podsumowania działań Fundacji i polskiej sieci w okresie od ostatniego spotkania (jesień 2013), omawiając m.in. wspólny projekt polskiej sieci „Narody i stereotypy 25 lat później” i polską wersję „Raportu o trendach międzykulturowych”. Przedstawili także wyniki obowiązkowej weryfikacji członkostwa w polskiej sieci, w wyniku której z członkostwa wykluczono: Instytut Europeistyki UJ, Stowarzyszenie Willa Decjusza, Stowarzyszenie Arabia.pl, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, Fundację Instytutu Lecha Wałęsy.

[pobierz prezentację]

 Następnie dyrektor Atallah zaprezentował swoją wizję „nowego otwarcia” dla Fundacji. Jego zdaniem Fundacja po 10 latach istnienia w dalszym ciągu jest jedynie „projektem” a powinna jak najszybciej przekształcić się w „instytucję” i istotnego partnera w dialogu między oboma brzegami Morza Śródziemnego. Nowy dyrektor musi realizować plan działania Fundacji przyjęty przez jego poprzednika (umowa z Komisją Europejską) ale chce wprowadzić zmiany w strategii instytucji. Kluczowym elementem nowej strategii jest zwiększenie widoczności Fundacji, lepsza promocja jej misji oraz efektów, jak również pozycjonowanie na arenie międzynarodowej (wśród takich partnerów jak UNESCO, Unia dla Śródziemnomorza, itd.). Działania Fundacji muszą mieć ponadto jasno zdefiniowany cel, jakość powinna być istotniejsza od ilości, działania powinny opierać się na długoterminowym planowaniu strategicznym (konieczne odejście od funkcjonowania w ramach 3 letnich „faz” Fundacji, które rozbijają jej działalność i nie pozwalają na długofalowość i kontynuację). W najbliższym okresie działania Fundacji mają być przede wszystkim skierowane do młodzieży, a Fundacja powinna być platformą, dzięki której będzie mogła wybrzmieć narracja sprzeciwiająca się obecnej radykalizacji postaw i rosnącej ksenofobii. Fundacja ma ponadto wejść w szersze partnerstwo z innymi organizacjami m.in. UNESCO, Radą Europy, Club de Madrid, itp. 
 
 
Pierwszy dzień spotkania zakończyły warsztaty poświęcone aspektom prawnym, finansowym, podatkowym i księgowym w realizacji międzynarodowych projektów z partnerami z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu przeprowadzone przez dr hab. Katarzynę Górak-Sosnowską (SGH) i dr Jolantę Lange (Stowarzyszenie Pro Humanum). 
 
 

[pobierz prezentację 2]W realizację spotkania w Warszawie zaangażowano Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej, która wzięła na siebie rolę przewodnika po wielokulturowej Warszawie. Działania przygotowane przez FRS stały się preludium do wspólnego projektu polskiej sieci Fundacji zatytułowanego „Miasta wielokulturowe w Polsce – między mitem a rzeczywistością”, którego realizację zaplanowano na jesień 2015 i wiosnę 2016 (nie ogłoszono jeszcze wyników konkursu grantowego, który miałby zapewnić finansowanie przedsięwzięcia ze środków Fundacji im. Anny Lindh). 28 września FRS przygotowała debatę „Wielokulturowość po polsku a wielokulturowość w Polsce” będącą dyskusją z osobami doświadczającymi na co dzień różnych aspektów wielokulturowości w Polsce. Miała ona stanowić próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim sensie Polska jestwielokulturowa. Czy można mówić o polskim społeczeństwie jako względnie homogenicznym i czy w ogóle takie społeczeństwo jest możliwe? W jaki sposób Polska jest „wielokulturowa inaczej” niż w krajach Europy zachodniej? Jakie problemy lub dylematy są szczególnie ważne dla Polski wielokulturowej? Czy w społeczeństwach wielokulturowych zawsze muszą być grupy bardziej i mniej uprzywilejowane? Według 
jakich linii podziału się one tworzą? Jaką wizję Polski wielokulturowej chcemy celebrować? Debata odbyła się w Centrum Wielokulturowym na warszawskiej Pradze a w spotkaniu moderowanym przez Jana Świerszcza udział wzięli: Leyla Elsanovą, David Sypniewski i Aleksandra Wilczura. 

 
Wejdź na stronę Centrum Wielokulturowego
 
Odwiedź stronę Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej

Drugi dzień spotkania w całości został przeznaczony na grę miejską „Gdzie jest wielokulturowa tożsamość Warszawy?”, podczas której osoby uczestniczące miały okazję na samodzielne doświadczenie warszawskiej wielokulturowości oraz zdobycie wiedzy o różnorodności stolicy.

Spotk
anie z 
warszawską wielokulturowością odbyło się m.in. poprzez rozmowy z niezwykłymi osobami, poznawanie miejsc znaczących na mapie wielokulturowej Warszawy i odkrywanie działań prowadzonych na rzecz integracji mieszkańców o różnym pochodzeniu. Konstrukcja gry miejskiej pozwoliła poznać Warszawę poprzez zabawę, angażując się zarówno intelektualnie jak i emocjonalnie w znalezienie odpowiedzi na pytania o wielokulturową tożsamość miasta. 

 
Ponadto koordynatorzy polskiej sieci zainicjowali i towarzyszyli dyr. Atallahowi w wizycie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (spotkanie z dyrektorem Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu amb. Piotrem Puchtą i jego pracownikami, a także dyrektorami innych departamentów) i Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (spotkanie z podsekretarz stanu dr Moniką Smoleń i przedstawicielami Departamentu Współpracy z Zagranicą). W obu ministerstwach dyrektor zaprezentował swoją strategię kierowania Fundacją i mechanizmy jej wdrożenia. Podkreślał ponadto rolę kultury w prowadzeniu Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (dotychczasowy brak tego aspektu uważa za jeden z głównych przyczyn jej relatywnie małej skuteczności) i wagę działań podejmowanych przez Fundację, aby lukę tą wypełnić. Omawiając dotychczasowe działania i plany na przyszłość podkreślał rolę koordynatorów narodowych, chwaląc dokonania MCK i polskiej sieci oraz doceniając ich zaangażowanie w problematykę dialogu międzykulturowego. Prezentacja ta spotkała się z pozytywnym odbiorem polskich władz, które podkreślały kluczową rolę Fundacji w obecnej sytuacji geopolitycznej.
 


Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Krakowie - 18-20 listopada 2013


W dorocznym spotkaniu polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh w Krakowie wzięło udział dwadzieścia dziewięć osób, które reprezentowały organizacje i instytucje z całej Polski. We wtorek, 18 listopada, odbyło się spotkanie robocze osób zaangażowanych w realizację wspólnego projektu polskiej sieci, będącego częścią konferencji naukowej „Narody i stereotypy dwadzieścia pięć lat później”. Główną częścią spotkania sieci były prezentacje i warsztaty, które odbyły się 19 listopada. Do udziału w tej części spotkania zaproszono przedstawicielkę Sekretariatu Fundacji w Aleksandrii oraz przedstawicielki instytucji grantodawczych: Fundacji im. Stefana Batorego, Punktu Kontaktowego Kultura oraz Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli. Drugą część spotkania stanowiły warsztaty nt. zarządzania projektami międzynarodowymi. 20 listopada, podczas trzeciego dnia spotkania, członkowie polskiej sieci wzięli udział w konferencji „Nacjonalizm – szanse i zagrożenia”. 

Pobierz program

Sprawozdanie ze spotkania

Prezentacja polskiego koordynatora ALF
Prezentacja Sekretariatu Fundacji im. Anny Lindh z Aleksandrii
Prezentacja Punktu Kontaktowego Kultura
Prezentacja Punktu Kontaktowego Europa dla Obywateli
Prezentacja Fundacji im. Stefana Batorego
Prezentacja - warsztaty nt. projektów międzynarodowych
Prezentacja - warsztaty nt. projektów międzynarodowych cz. 2


    


Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Krakowie - 11-12 grudnia 2012

Doroczne spotkanie polskiej sieci zostało podzielone na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona wspólnemu projektowi sieci, organizowanemu przez konsorcjum skupione wokół Fundacji Rewers i Nadbałtyckiego Centrum Kultury, pt. „Razem na rzecz sprawiedliwej przeszłości”, odbyła się 11 grudnia 2012. Drugi dzień spotkania, 12 grudnia, został przeznaczony na debatę o przyszłorocznych planach Fundacji, w której udział wzięła przedstawicielka Sekretariatu, pani Corinne Grassi oraz ponad 40 reprezentantów organizacji należących do sieci. Osobna sesja została poświęcona problematyce współpracy polsko-tunezyjskiej. Gośćmi specjalnymi byli pani Marta Górska z Fundacji „Afryka Inaczej”, pan Zied B Abizid ze stowarzyszenia „Association des habitants d'el mourouj 2” oraz pan Witold Hebanowski i pan Lude Reno z Fundacji Inna Przestrzeń, którzy zaprezentowali dobre praktyki w realizowaniu projektów polsko-tunezyjskich.


11 grudnia 2012 r., piwnice MCK
18.00 – 20.00     Wspólny projekt polskiej sieci – Forum „Razem na rzecz sprawiedliwej przyszłości” – spotkanie uczestników projektu - pobierz prezentację

12 grudnia 2012 r., sala konferencyjna „Pod Kruki” MCK
8:30 – 9:00    Rejestracja
9:00 – 10.15    Sesja I: Działania ALF

(Sesja z udziałem przedstawicieli Sekretariatu Fundacji im. A. Lindh, koordynatorów polskiej sieci, konsorcjum wspólnego projektu polskiej sieci)

10.15 – 10.30    Przerwa kawowa
10.30– 12.00    Sesja II: Konkurs grantowy 2012/2013

(Sesja z udziałem przedstawicieli Sekretariatu Fundacji im. A. Lindh oraz koordynatorów polskiej sieci)
12:00 – 13.00    Przerwa obiadowa
13:00 – 14:00    Sesja III: Fundraising – projekty współpracy w regionie EuroMed

(Sesja z udziałem przedstawicieli instytucji grantodawczych – Anny Hieropolitańskiej, Punkt Kontaktowy ds. Kultury oraz Krystyny Marcinkowskiej, Program Młodzież w Działaniu)

14.00 – 14.30     Przerwa kawowa
14:30 – 16:00     Sesja IV: Współpraca w regionie eurośródziemnomorskim (przykład Tunezji)

 • Koncepcja współpracy międzynarodowej
 • Wyzwania i problemy
 •  Dobre praktyki

Ważne linki:

 • Projekt "Kobiety w akcji!"
 • Strona poświęcona współpracy działaczy demokratycznych z krajów Północnej Afryki, Bliskiego Wschodu i Polski - "Wiosna ludów"
 • portal "Afryka inaczej"
 • Fundacja Inna Przestrzeń
 • Ambasada Polski w Tunisie
 • Polska Fundacja na rzecz Rozwoju Współpracy Międzynarodowej "Wiedzieć jak"


(Sesja z udziałem pana Zieda B Abizida, Association des habitants d'el mourouj 2 z Tunezji,  Marty Górskiej, Fundacja Afryka Inaczej, Witolda Hebanowskiego i Lude Reno, Fundacja Inna Przestrzeń)

16.00        Zakończenie

Pobierz sprawozdanie

Więcej zdjęć
 
Spotkanie polskiej sieci Fundacji w Krakowie - 26-27 października 2010


Doroczne spotkanie polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh, w którym wzięło udział 49 osób stanowiło okazję, by podsumować działania Fundacji w roku 2010, oraz zaprezentować inicjatywy planowane na rok 2011. Spotkanie zostało podzielone na kilka części. W pierwszej z nich, dyrektor wykonaczy Fundacji, Andreu Claret i pełnomocniczka ministra spraw zagranicznych, Anna Raduchowska-Brochwicz, przedstawili tło działania Fundacji w Unii dla Śródziemnomorza oraz przedstawili plany działania UdŚ i samej Fundacji w latach 2011-14. Plany strategii Fundacji 2011-14 zostały poddane konsultacjom członkom sieci. Następnie specjalni goście spotkania - Tamar Arenson i Leena Baidas z Combatants for Peace oraz Nader Khateeb, dyrektor EcoPeace, laureaci Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego przyznawanej przez Fundację im. A. Lindh, przedstawili swoją działalność i wyzwania, jakie przed nimi stoją na Bliskim Wschodzie. Popołudniowa sesja była poświęcona samej polskiej sieci - dokonano podsumowania dotychczasowej i pracy oraz zaproponowano kolejne działania. Wśród poruszanych zagadnień znalazł się także konkurs grantowy 2010/2011, weryfikacja członków sieci oraz  wybory „grupy doradczej”. Specjalną część spotkania stanowistanowiła inauguracja wspólnego projektu polskiej sieci, jakim jest stworzenie materiałów edukacyjnych oraz specjalny wieczór dla publiczności w Cheder Café pt. "Tylko łącząc siły możemy przerwać krąg przemocy"  (realizowany we współpracy z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie).
  
Program
Szczegółowe informacjeSpotkanie polskiej sieci Fundacji w Krakowie, 3-4 marca 2009

 W dniach 3-4 marca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh. W spotkaniu wzięło udział w sumie 40 osób, w tym członkowie sieci oraz zaproszeni goście reprezentujący aż 8 nowych organizacji z całej Polski. Obecni byli także przedstawiciele sieci narodowych z Austrii (Agnes Tuna), Grecji (Stefanom Vallianatos), Izraela (Harriet Wimpel) i Niemiec (Joanna Szaflik-Homann), przedstawicielka Sekretariatu Fundacji im. Anny Lindh, Corinne Grassi oraz reprezentantka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmująca się kwestiami eurośródziemnomorskimi, Maria Drabczyk.


Uczestnicy zapoznali się z planami Fundacji na lata 2009-11 (Triennial Programme), a także omówili zasady funkcjonowania oraz plan działania w ramach polskiej sieci na najbliższy rok. Zgodnie z wytycznymi Sekretariatu Fundacji każda sieć narodowa ma przygotować i przedstawić swój wewnętrzny regulamin/statut. Projekt takiego dokumentu był omawiamy podczas spotkania i wywołał nieoczekiwane zainteresowanie i dyskusję. Zostanie on jeszcze przeanalizowany i przesłany do konsultacji i akceptacji polskiej sieci do końca miesiąca. 

Prezentacja dot. statutu polskiej sieci - pobierz (pdf)  

Drugim dokumentem poddanym dyskusji był Plan rozwoju i działania sieci, który ma zostać przedstawiony Sekretariatowi Fundacji do 15 kwietnia, po uprzednim zaakceptowaniu go przez członków polskiej sieci. Projekt dokumentu jest w trakcie opracowania – oczekujemy na uwagi członków sieci, a całość zostanie przesłana do ostatecznej akceptacji do końca miesiąca. 

Prezentacja dot. Planu rozwoju i działania sieci - pobierz (pdf) 

Część Planu rozwoju i działania sieci stanowią wspólne projekty polskiej sieci (Common actions), które mogą uzyskać dofinansowanie ze strony Sekretariatu Fundacji. Podczas spotkania pojawiły się dwie propozycje wspólnych projektów sieci – „EuroMed Open Space” oraz „Eurośródziemnomorska Żywa Biblioteka”. Celem wspólnych projektów jest integracja wewnętrzna sieci, dlatego każdy z projektów musi angażować odpowiednią liczbę członków sieci. Jeśli 20% organizacji należących do polskiej sieci zadeklaruje swój udział w którymś z przedsięwzięć, zostanie ono przedstawione Sekretariatowi Fundacji.

 

Prezentacja dot. wspólnych projektów sieci (Common actions) - pobierz (pdf)

 

  

Ponadto, spotkanie było wyjątkową okazją, by zapoznać się ze szczegółami nowo otwartego konkursu grantowego i omówić kwestie związane z przygotowaniem projektów w regionie eurośródziemnomorskim. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania szczegółowych odpowiedzi na temat budowania projektów, które mają szanse na wsparcie Fundacji, od jej przedstawicielki. 

 • Prezentacja dot. Programu Trzyletniego (Corinne Grassi) - pobierz
 • Prezentacja dot. konkursu grantowego (Corinne Grassi) - pobierz 


Uczestnicy spotkania wzięli dodatkowo udział w warsztatach i „burzy mózgów” na temat tworzenia partnerstw niezbędnych przy realizacji projektów międzynarodowych. Tę część spotkania poprowadzili zaproszeni koordynatorzy sieci narodowych z Austrii, Grecji, Izraela oraz Niemiec. Zaprezentowali oni organizacje należące do Fundacji w swoich krajach, a także szczegółowo opowiedzieli o możliwościach nawiązania kontaktów i poszerzenia spektrum działań polskich organizacji we współpracy z partnerami zagranicznymi. Następnie koordynowali pracę w grupach nad projektami międzynarodowymi.

 

 • Prezentacja sieci austriackiej (Agnes Tuna) - pobierz
 • Prezentacja sieci niemieckiej (Joanna Szaflik-Homann) - pobierz
 • Prezentacja sieci izraelskiej (Harriet Gimpel) - pobierz

 

Program spotkania

 

 

Komunikaty dot. spotkania

 
  

 


 

Spotkanie polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh - 15 stycznia 2008.

15 stycznia 2007 odbyło się spotkanie polskiej sieci Fundacji z udziałem przedstawicieli instytucji zainteresowanych działalnością Fundacji i kampanią "1001 działań na rzecz dialogu". Gośćmi specjalnymi byli: Iga Raczyńska z Narodowego Centrum Kultury, prezentująca Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego oraz Gianluca Solera, koordynator sieci krajowych w Sekretariacie Fundacji w Aleksandrii.

Więcej informacji na temat rezultatów spotkania (współpraca przy projektach, wspólna kampania promocyjna, lista dyskusyjna): Biuletyn 1/2008


 

Spotkanie polskiej sieci Fundacji - 19 września 2006

Przedstawiciele kilkudziesięciu polskich instytucji współpracujących z Euro-Śródziemnomorską Fundacją im. Anny Lindh oraz aspirujących do udziału w pracach sieci wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Kultury – koordynatora polskiej sieci. Gośćmi spotkania byli Gianluca Solera, reprezentujący Fundację, ambasadorzy Algierii i Libanu, dyplomaci z Maroka, i  Izraela, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z planami Fundacji na 2007 r. Gianluca Solera przedstawił także założenia konkursu grantowego organizowanego przez Fundację. Polskie instytucje mogą się ubiegać o dotacje na projekty edukacyjne, kulturalne, społeczne realizowane wspólnie z partnerami z krajów basenu Morza Śródziemnego.


Jedną z najistotniejszych kwestii poruszonych podczas spotkania były problemy polskich uczestników sieci im. Anny Lindh z nawiązywaniem kontaktów z potencjalnymi partnerami. Profesor Andrzej Kapiszewski, politolog z UJ zwrócił uwagę, że Polska jest dobrze postrzegana na Bliskim Wschodzie, jednak nie wykorzystuje tego potencjału.
 

Szczegóły - Komunikat 7/2006
Spotkanie członków polskiej sieci Fundacji - listopad 2005

16 listopada 2005 r. w MCK w Krakowie organizowało spotkanie poprzedzające spotkanie koordynatorów sieci krajowych w ramach Szczytu Barcelońskiego. Poświęcone było programowi działania Fundacji uchwalonemu na wrześniowej sesji Board of Governors, kwestiom związanym z planowanym ogłoszeniem zaproszenia do składania wniosków oraz dyskusji nad możliwymi formami współpracy w ramach sieci.
 


 

Pierwsze spotkanie sieci polskich instytucji współpracujących z Fundacją

W dniu 24 listopada 2004 w MCK odbyło się spotkanie inaugurujące działalność narodowej sieci instytucji współpracujących z Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh. Zaproszenie do udziału przyjęli przedstawiciele: świata akademickiego (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Ekonomiczna w Krakowie), instytucji kulturalnych  i pozarządowych (Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum „Pogranicze – Sztuk, Kultur, Narodów”, Międzynarodowa Akademia Dialogu pomiędzy Kulturami i Cywilizacjami), Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Podczas spotkania przedyskutowano istniejące projekty i przedsięwzięcia, odpowiadające celom Fundacji oraz przeprowadzono „burzę mózgów”, której efektem była wstępna lista polskich propozycji pomysłów do włączenia do tworzonego 3-letniego programu Fundacji. Jednym z ważniejszych przesłań tej dyskusji była kwestia pokazania polskiego dorobku i istniejących struktur w zakresie współpracy eurośródziemnomorskiej (np. stacja archeologiczna w Kairze, katedra kultury polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie).


 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: