polski English

Raport nt. trendów międzykulturowych


W pierwszej dekadzie XXI w. staliśmy się świadkami widocznego wzrostu przepaści we wzajemnym zrozumieniu i postrzeganiu mieszkańców dwóch brzegów Morza Śródziemnego, a także negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego i konfliktów w dziedzinie relacji międzykulturowych. Aby lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed Europą, północną Afryką i Bliskim Wschodem Fundacja im. Anny Lindh przyjęła na siebie rolę organizacji monitorującej i analizującej ewolucję trendów międzykulturowych w regionie. Wynikiem prowadzanych przez nią prac jest publikowany co trzy lata Raport o trendach międzykulturowych 2010.

Więcej

 

 

Raport o trendach międzykulturowych 2010


Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Raportem o trendach międzykulturowych w regionie EuroMed przygotowanym przez Fundację im. A. Lindh. Jego celem jest identyfikacja najnowszych trendów we wzajemnym postrzeganiu, wartościach i zachowaniach ludzi mieszkających po obu stronach Morza Śródziemnego.

Bazą analizy stały się badania opinii publicznej w 13 państwach (Bośnia i Hercegowina, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Liban, Maroko, Niemcy, Szwecja, Syria, Turcja, Węgry i Wielka Brytania) przeprowadzone przez Instytut Gallupa. Pozostałe państwa regionu zostaną uwzględnione w kolejnych edycjach Raportu. Ponadto, na publikację składają się analizy jakościowe przygotowane przez 40 ekspertów regionu, przykłady dobrych praktykw promocji dialogu przedstawione przez członków sieci narodowych Fundacji oraz propozycje dzialań.

Główne tematy:

 • mobilność
 • międzykulturowe obywatelstwo
 • różnice i podobieństwa w systemach wartości
 • trendy demograficzne
 • kultura w sercu relacji śródziemnomorskich
 • poruszanie kwestii różnorodności przez media

 

Przeczytaj Raport - pełna wersja w języku angielskim

Przeczytaj Raport - fragmenty w języku polskim


Raport o trendach międzykulturowych 2014

W drugiej analizie trendów międzykulturowych w regionie eurośródziemnomorskim, przeprowadzonej przez Instytut Gallupa i Fundację im. A. Lindh badaniem zostały objęte następujące kraje: Albania, Belgia, Dania, Egipt, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Maroko, Niemcy, Polska (po raz pierwszy), Tunezja, Turcja i Włochy. Badania opinii zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbce 13000 osób z powyższych państw. Na ostateczny raport składają się wyniki badań opinii publicznej oraz analizy ekspertów. Stanowią one nie tylko źródło wiedzy o regionie , lecz również pokazują, w jaki sposób nastroje społeczne oraz wyznawane wartości ewoluują w społeczeństwach Unii dla Śródziemnomorza.

Więcje informacji
 

Wśród najważniejszych konkluzji raportu wymienić można następujące:

 • Po obu stronach Morza Śródziemnego obserwuje się wzrost apetytu na wzajemne poznanie, obserwuje się jednak także alarmujące statystyki dotyczące wzrostu postaw ksenofobicznych mające negatywny wpływ na spójność społeczną w regionie. 
 • 80% Europejczyków i 65% mieszkańców południowego I wschodniego brzegu Morza Śródziemnego są zainteresowani dowiedzeniem się więcej o sprawach politycznych, ekonomicznych, religijnych I kulturalnych po drugiej stronie Morza. Dodatkowo większość z nich (82%) uznaje różnorodność za źródło bogactwa, 47% boi się, że może ona mieć negatywny wpływ na stabilność społeczną
 • Religia spadła od 2009 na liście priorytetów poszczególnych osób. Na czele listy znajduje się rodzina (56% odpowiedzi), następnie poszanowanie innych kultur (39,5%) i wiara (33,5%)
 • Młodzież z ufnością patrz w przyszłość, szczególnie ta, mieszkająca na południowym i wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego – 65% z nich wierzy, że ich życie będzie lepsze w przeciągu kolejnych 5 lat. Większość, jeśli tylko mieliby taką szansę, chcieliby rozpocząć dorosłe życie w swoim kraju. 
 • Tak w Europie jak i w krajach Południa ludzie wierzą, że ich indywidualne działanie stanowi najbardziej efektywne narzędzie rozwiązywania problemów społecznych (18,5 % takich odpowiedzi, 13,5% bierze, że tradycyjne partie polityczne powinny problem rozwiązać a 11% pokłada ufność w ruchach społecznych). 
 • 80% respondentów deklaruje pozytywne skojarzenia z regionem śródziemnomorskim – z jego gościnnością, wspólnym dziedzictwem kulturowym, szczególnym sposobem życia, jedzeniem i ruchami obywatelskimi. 

Przeczytaj Raport - pełna wersja w języku angielskim

Przeczytaj Raport - fragmenty w języku polskim
 

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: