polski English

Przydatne linki


Instytucje i fundacje wspierające projekty związane z dialogiem międzykulturowym, tolerancją i wzajemnym poznaniem, promocją demokracji i praw człowieka, w tym te ze szczególnym naciskiem na region eurośródziemnomorski :


 • Evans Foundation - http://www.evansfoundation.com/
 • Taube Foundation for Jewish LIfe and Culture - http://www.taubephilanthropies.org/
 • Fundacja im. Stefana Batorego - http://www.batory.org.pl/
 • EuroMed Heritage - http://www.euromedheritage.net/
 • Program Tempus - http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc70_en.htm
 • Program EuroMed Youth - http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
 • Program EuroMed Audiovisual - http://www.euromedaudiovisuel.net/
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Polska pomoc - http://www.polskapomoc.gov.pl/
 • European Youth Foundation - http://www.eyf.coe.int/fej/
 • Open Society Foundations - http://www.soros.org/grants
 • Sigrid Rausing Trust - http://www.sigrid-rausing-trust.org/
 • Mama Cash - http://www.mamacash.org/
 • Global Fund for Women - http://www.globalfundforwomen.org/
 • Filia die Frauenstiftung - http://www.filia-frauenstiftung.de/
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - http://www.pozytek.gov.pl/
 • Fudacja im. H. Boella - http://www.boell.pl/
 • Fundacja im. R. Luksemburg - http://www.rls.pl/
 • Fundacja F. Eberta - http://www.feswar.org.pl/fes2009/01fes/index_fes.php
 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności - http://www.pafw.pl/
 • Portal NGO.pl - http://fundusze.ngo.pl/


Instytucje związane z Procesem Barcelońskim/Unią dla Śródziemnomorza:
 • EUROMED - http://eeas.europa.eu/euromed/index_en.htm

Przeciw dyskriminacji:
 • Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania - http://rownetraktowanie.gov.pl/

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: