polski English

Przegląd publikacji i prasy


Fundacja im. A. Lindh wydaje swój własny przegląd publikacji i prasy (Anna Lindh Digest), który ma stanowić nowy źródło informacji o kwestiach związanych z dialogiem międzykulturowym. W przeglądzie znajduje się sekcja poświęcona sprawom międzykulturowym oraz przegląd prasy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego i instytucji w regionie eurośródziemnomorskim. Przegląd wzbogaca analizę zaprezentowaną w Raporcie na temat trendów międzykulturowych, który ukazał sie we wrześniu 2010. Dyrektor Fundacji, Andreu Claret wyraził nadzieję, że Anna Lindh Digest, będąc narzedziem wiedzy i działania dla członków sieci narodowych Fundacji, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, dziennikarzy i opinii publicznej, przyczyni się do lepszego zrozumienia wyzwań związanych z dialogiem międzykulturowym w naszych społeczeństwach.

Zobacz kolejne edycje Anna Lindh Digest


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: