polski English

Informacje ogólne


Fundacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i Komitetu EUROMED (Partnerstwo Eurośródziemnomorskie) w ramach tzw. Procesu Barcelońskiego, który zawiązał się podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych UE w Barcelonie w listopadzie 1995. Podpisana wówczas Deklaracja Barcelońska określa podstawowe cele Procesu Barcelońskiego, a mianowicie: zbliżenie gospodarcze, polityczne i kulturowe państw Unii Europejskiej i państw basenu Morza Śródziemnego (Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izreal, Autonomia Palestyńska, Liban, Syria, Turcja, Jordania, Libia – status obserwatora); stabilizowanie polityczno-ekonomiczne tego regionu; rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tej części świata; promowanie współpracy kulturalnej i dialogu międzykulturowego.

 

Idea powołania Fundacji narodziła się w 2002 podczas konferencji ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego w Walecji. Na spotkaniu w Dublinie w maju 2004 zadecydowano o nadaniu Fundacji imienia zmarłej tragicznie minister spraw zagranicznych Szwecji Anny Lindh. Fundacja oficjalnie rozpoczęła działalność 1 listopada 2004, przy wsparciu organizacyjnym Instytutu Szwedzkiego, z siedzibą w Bibliotece Aleksandryjskiej. 11 i 12 listopada 2004 w Brukseli – podczas spotkania liderów sieci narodowych z Dyrektorem Wykonawczym i Komitetem EUROMED – uchwalono statut i budżet organizacji.

 

Zadaniem Fundacji jest wspierać najszerzej rozumianą wymianę kulturalną i intelektualną (w tym tworzyć własne projekty), z udziałem dziennikarzy i młodych ludzi reprezentujących oba brzegi Morza Śródziemnego, patronować wybranym wydarzeniom oraz promować osiągnięcia Procesu Barcelońskiego. Postulowane są także działania na rzecz mobilności artystów i ludzi kultury, promocji idei społeczeństwa obywatelskiego, poszanowania zasad demokracji, praw człowieka i równości dostępu do kultury. Fundacja nie powinna dublować już realizowanych programów regionalnych, np. Euromed Heritage, Euromed Audiovisual czy też programów UNESCO.

 

Zgodnie ze statutem Fundacja – niezależna od państw Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego – ma działać jako „sieć sieci”, jako platforma wymiany informacji pomiędzy narodowymi sieciami instytucji aktywnych na polu współpracy kulturalnej.

 

Międzynarodowe Centrum Kultury zostało desygnowane przez Ministerstwo Kultury i Ministerstwo Spraw Zagranicznych na koordynatora polskiej sieci. Pierwsze spotkanie odbyło się 24 listopada 2004 w Krakowie.


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: