polski English

Działalność


Działania Fundacji w latach:

 


Lata 2012-14

Trzyletni program działania Fundacji w latach 2012-14 bazuje na udanych działaniach organizacji w okresie poprzednim, podkreślając międzykulturową misję Fundacji i starając się odpowiedzieć w sposób odpowiedni i efektywny na wyzwania, jakie pojawiają się w regionie eurośródziemnomorskim, szczególnie procesy przemian demokratycznych w państwach północnej Afryki a także problemy globalnego kryzysu ekonomicznego.

Fundacja stawia sobie w tym okresie za cel działania w ramach następujących obszarów:
 • poprawa wzajemnego postrzegania i promocja wzajemnego zrozumienia
 • zwiększenie roli Fundacji w promocji dialogu międzykulturowego
 • wzmacnianie sieci narodowych Fundacji i jej obywatelskiego  charakteru
 • udostępnianie umiejętności w zakresie dialogu, obywatelstwa i uczestnictwa

Strategicznymi polami działań pozostają:
 • Kultura i kreatywność
 • Edukacja i nauczanie międzykulturowe
 • Przestrzenie miejskie i obywatelstwo
 • Media i opinia publiczna

Strategia działania opiera się na tzw. 4 D (Diversity - różnorodność, Dialogue - dialog, Democracy- demokracja i Development - rozwój), przyjętych przez Radę Gubernatorów i koordynatorów sieci narodowych w Krakowie, w październiku 2011.

Plan działania Fundacji będzie wdrażany w ramah dwóch formatów:


Lata 2009-2011


Na lata 2009-2011 Fundacja przyjęła plan działania w ramach sześciu obszarów tematycznych, które jej zdaniem mają największy wpływ na wzajemne postrzeganie i dialog w rejonie eurośródziemnomorskim.

 

Są nimi:

 

 • Idee i ideologie
 • Edukacja
 • Działalność kulturalna (produkcja)
 • Media
 • Religia, duchowość i wartości
 • Miasta i różnorodność

Celem Fundacji, w ramach każdego obszaru, jest realizacja działań o charakterze długoterminowym, tworzenie trwałych projetków przyczynijących sie do lepszego zrozumienia procesów kulturalnych i politycznych, które kształtują opinie i zachowania oraz wspieranie pracy instytucji i organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz dialogu.

 

Fundacja im. A. Lindh odgrywa ważną rolę w kształtowaniu obszaru Eurośródziemnomorskiego jako przestrzeni współpracy, dialogu i pokoju. Samodzielnie lub we współpracy z innymi organizacjami (Unesco, Alesco, Isesco, Alliance de Civilisations) tworzy projekty wspierające dialog eurośródziemnomorski. Fundacja realizuje swój program poporzez:

 

 • Projekty kluczowe tworzone w ramach wymienionych obszarów bezpośrednio przez Sekretariat, we współpracy z sieciami krajowymi i innymi partnerami
 • Dodatkowe działania zgodne z obszarami tematycznymi
 • Konkursy grantowe

 

Fundacja realizuje szereg warsztatów, wystaw, szkoleń, spotkań ekspertów oraz kampanii (np. kampania „1001 działań na rzecz dialogu” w 2008 r.). Corocznie przyznaje także dwie nagrody: Euro-Śródziemnomorską Nagrodę w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego oraz Nagrodę Dziennikarską w dziedzinie Różnorodności Kulturowej. Dodatkowo, rozpisuje konkursy grantowe na projekty wspierające dialog międzykulturowy.

 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: