polski English

Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich


 

W dniach 22-31 maja 2008 r. czternastka polskich artystów prezentowała swoje prace na Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich w Bari.

 


 

Zgłoszenia prac na 13. Biennale Młodych Arytstów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich1. Informacje o Biennale
2. Informacje ogólne
3. Procedury selekcji
4. Motyw przewodni Biennale
5. Podział na kategorie
6. Kryteria uczestnictwa
7. Metody selekcji
8. Warunki uczestnictwa
9. Zwrot nadesłanych prac
10. Zgoda na zasady określone regulaminem festiwalu
11. Kalendarz Biennale
12. Kontakt
13. Pliki do pobrania

 

 

 

 


1. Informacje o BiennaleImpreza ta promowana jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich (International Association for the Biennale of Young Artists from Europe and the Mediterranean, BJCEM), które założone zostało w lipcu 2001 roku w Sarajewie, podczas X Edycji Biennale. Zadaniem Stowarzyszenia jest wzmocnienie współpracy między ministerstwami, miastami, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi z obszaru śródziemnomorskiego w celu promocji twórczości młodych artystów, wymiany międzynarodowej oraz pokojowych stosunków ponad granicami politycznymi i geograficznymi rejonu eurośródziemnomorskiego.


Historia Biennale sięga roku 1985 w Barcelonie, aby rozwinąć się w twórczą ścieżkę dwudziestu lat spotkań w: Salonikach (1986), Barcelonie (1987), Bolonii (1988), Marsylii (1990), Walencji (1992), Lizbonie (1994), Turynie (1997), Rzymie (1999), Sarajewie (2001), Atenach (2003) i Neapolu (2005).Szeroko rozpięta i aktywnie działająca sieć Międzynarodowego Stowarzyszenia dla Biennale (BJCEM) liczy obecnie 75 członków z 20 państw reprezentujących lokalny i krajowy stan twórczości artystycznej swoich krajów. Biennale propaguje ideę jednoczenia krajów Europy i obszaru śródziemnomorskiego poprzez promocję trwałej współpracy w dziedzinie sztuki i kultury.Podczas dziesięciodniowego festiwalu Region Puglia gościć będzie 1000 młodych artystów, których prace wystawione zostaną w miejscach publicznych na terenie całego miasta, tworząc w ten sposób żywą przestrzeń dialogu międzykulturowego. W Biennale 2008 udział wezmą artyści z 48 krajów Unii Europejskiej oraz południowego i wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego. Biennale uznawane jest za najważniejsze na obszarze śródziemnomorskim wydarzenie skupiające się na twórczości młodych artystów, prezentujące prace artystów w wieku 18-30 lat w zakresie sztuk plastycznych, architektury, komiksu, filmu, sztuki video, sztuki stosowanej, mody, fotografii, literatury, gastronomii, muzyki, teatru, tańca oraz performance.

48 państw biorących udział w Biennale 2008:

 • wszystkie kraje Unii Europejskiej (27 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
 • pozaeuropejskie kraje wybrzeża Morza Śródziemnego (11 państw: Algeria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Palestyna, Syria, Tunezja, Turcja)
 • kraje bałkańskiego (Albania, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Czarnogóra, Serbia)
 • San Marino, Kosovo, Norwegia, Romowie

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 2. Informacje ogólne


XIII Edycja Biennale 2008 odbędzie się w Regionie Puglia we Włoszech, w dniach 22 - 31 maja 2008. Liczba prezentowanych prac została ustalona przez Komisję Koordynacyjną dla Biennale 2008. W krajach i regionach, w których działają członkowie lub partnerzy Stowarzyszenia BJCEM, artyści zostaną wybrani w trakcie lokalnego i krajowego procesu selekcji przeprowadzonego przez członków BJCEM. W pozostałych krajach proces selekcji zorganizowany zostanie przy współudziale koordynatorów narodowych sieci Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh (lista krajów dostępna pod adresem: http://www.euromedalex.org/ ).

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 3. Procedury selekcji

Uczestnicy Biennale 2008 wybrani zostaną na szczeblach lokalnym i krajowym przez członków jury złożonego z krytyków sztuki i ekspertów w poszczególnych dziedzinach. Każde jury wyselekcjonuje artystów na podstawie zaprezentowanych prac. Decyzja każdego jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Decyzje zostaną udokumentowane w raporcie uzasadniającym wybór danych artystów. Podstawowym kryterium selekcji prac będzie ich jakość oraz innowacyjność.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 4. Motyw przewodni BiennaleTematem obranym na motyw przewodni XIII Edycji Biennale 2008 jest „Kairos: nasza twórcza różnorodność” (wym. kiros). Kairos to greckie słowo oznaczające ‘odpowiedni czas’, ‘możliwość’, ‘czas, w którym można dokonać zmiany’.Jesteśmy obecnie świadkami wielu zniszczeń i niepokojów, ale widoczna jest także wola dążenia do kairos, w którym w przestrzeni całego świata śródziemnomorskiego, a szczególnie na Południowym i Środkowym Wschodzie, nastąpić mogłaby oczekiwana zmiana.Jesteśmy przekonani, że kairos zbliża się również dla szerokiego kręgu artystów. Sztuka ma w sobie potencjał użyteczności – jak samo piękno, które porusza nasze najgłębsze uczucia. Sztuka może prowokować swoją intensywnością, poszerzać naszą świadomość, łagodzić emocje. Szczególnie młodzi artyści mają zdolność skłonienia odbiorców swoich nowatorskich prac do świeżego spojrzenia i otwarcia się na nowe zjawiska, standardy, wartości. Młodzi artyści mogą przekraczać granice narzucone przez tradycję i utrwalone przez bezczynność oraz podejmować nowe wyzwania. Mogą przedstawiać i interpretować, poruszać istotne kwestie, proponować zmiany, pogłębiać zrozumienie, wyrażać oburzenie, stwarzać nadzieję. Mogą również przyczyniać się i zachęcać do rozwoju myśli w krytycznych momentach, w momentach kairos.Cechą kairos jest oddziaływanie na wszystkie nasze zmysły – nadchodzące zmiany czuje się w powietrzu. Kairos porusza nasze nerwy i pobudza gruczoły, przyspiesza tętno, gdy zdajemy sobie sprawę z konieczności podjęcia decyzji. Poprzez widzenie stajemy się świadomi, możemy stawić czoła zmianom i wyzwaniom. „Komunikujemy się” słowami. Nasze „zmysły”, łącznie z „węchem”, ostrzegają nas, wywierając na nas natychmiastowy wpływ.Podążając za tą myślą, proponujemy następujące odmiany motywu przewodniego dla poszczególnych dziedzin sztuki:

 • Sztuki wizualne – otwieranie
 • Przedstawienia – widzenie (przebudzenie i świadomość)
 • Literatura i poezja – komunikacja (sięganie do/po...)
 • Sztuki stosowane – czucie (emocje i współczucie/współodczuwanie)
 • Kino i video – konfrontacja ze zmianą

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 5. Podział na kategorie

Biennale 2008 obejmuje pięć kategorii artystycznych, z których każda składa się z wielu dyscyplin.

- Sztuki wizualne (sztuki plastyczne, fotografia, instalacja, performance, sztuka video, komiks, cyber-sztuka, sztuka publiczna)
- Sztuki stosowane (architektura, projekty wizualne/ użytkowe/ sieciowe-stron internetowych, moda, prace cyfrowe)
- Przedstawienia (teatr, taniec, działania miejskie)
- Literatura (proza, poezja)
- Obrazy w ruchu (film, video, film animowany)

W każdej kategorii wytypowana zostanie jedna zwycięska "produkcja" (praca).

W przypadku braku zgłoszeń w którejś z kategorii lub niskiego poziomu nadesłanych prac MCK zastrzega sobie prawo do niewytypowania zwycięzcy w danej kategorii, zwiększając tym samym liczbę laureatów w innej kategorii - cieszącej się dużym zainteresowaniem ze strony artystów i reprezentującej wysoki poziom artystyczny.

Biennale 2008 zaprezentuje prace z poszczególnych dziedzin i dyscyplin wyselekcjonowane przez poszczególne artystyczne jury.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 6. Kryteria uczestnictwa

 

W selekcji przedstawień teatralnych uprzywilejowane będą sztuki zrealizowane na podstawie scenariuszy napisanych przez autorów, którzy nie przekroczyli 35 roku życia.
Artyści dopuszczeni do udziału w poprzednich edycjach Biennale nie mogą ponownie kandydować w tej samej kategorii artystycznej.

 


Artyści-autorzy zwycięskich prac pojadą osobićie do Pugli, by zaprezentować swoje prace wielotysięcznej publiczności, w międzynarodowym środowisku artystów.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 7. Metody selekcji

Podstawowe kryteria selekcji artystów i ich prac to: jakość, innowacyjność oraz umiejętność odzwierciedlenia zaproponowanego motywu przewodniego Biennale: „Kairos: nasza twórcza różnorodność”.
Dopuszczalne są wszelkie artystyczne formy i środki wyrazu powstałe przy użyciu wszystkich możliwych technik i/ lub narzędzi.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 

 8. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w selekcji młodych artystów jest nadesłanie następujących dokumentów:

 

 • życiorys artystyczny z uwzględnieniem danych osobowych artysty/ członków grupy artystycznej
 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy
 • krótki opis nadesłanej dokumentacji
 • dokumentacja materiałów zgodnie z zaleceniami dla każdej dyscypliny
 • powyższe materiały włożone do okładek
 • podpisany regulamin (regulaminu prosimy nie spinać z pozostałymi materiałami)
 • krótki opis nadesłanej dokumentacji.


 

Materiały prosimy spinać w następującej kolejności:

1. pierwsza strona okładki
2. wypełniony formularz zgłoszeniowy
3. cv
4. opis pracy, reprodukcja lub/i nośnik (np. płyta)
5. ostatnia strona okładki

 

Każda osoba może zgłosić dowolną liczbę prac w jednej lub różnych dyscyplinach. Wtedy każdej pracy musi towarzyszyć komplet powyższych materiałów, osobno spięty. Regulamin w takim wypadku wystarczy wydrukować i podpisać raz, prosimy go jednak nie spinać z pozostałymi materiałami zgłoszeniowymi.

 

W przypadku grupy artystycznej każdy z jej członków wypełnia osobny formularz zgłoszeniowy. Regulamin należy wydrukować w jednym egzemplarzy, ale podpisują go wszyscy członkowie grupy.Sztuki wizualne

W kategorii „Sztuki wizualne” przyjmowane będą wszelkie oryginalne wizualne formy wyrazu, cyfrowe lub analogowe, stworzone za pomocą tradycyjnych bądź nowatorskich środków, przy czym obecność samych artystów w ostatecznym rezultacie pracy jest opcjonalna.


Wszystkie projekty powinny być nadesłane w postaci zdjęcia/ reprodukcji (max w formacie A4) lub/i w formie elektronicznej (nagrane na płycie CD-ROM lub DVD-ROM), wraz z dołączonym krótkim opisem (do 10 linijek tekstu drukowanego). Na odwrocie każdego nadesłanego dokumentu papierowego prosimy dopisać: imię i nazwisko artysty, fizyczne wymiary pracy, zastosowane techniki, datę powstania pracy oraz jej tytuł.


Prace zostaną zaprezentowane razem na zbiorowych wystawach. Z tego powodu artyści nie mogą ubiegać się o zaaranżowanie specjalnych warunków dla wystawy indywidualnej.

 • Sztuki plastyczne: malarstwo, rzeźba, grafika; technika dowolna bez żadnych ograniczeń w stosowaniu środków lub materiałów.
 • Fotografia: zdjęcia czarno-białe lub kolorowe.
 • Instalacja: instalacje wykonane dowolną techniką, przy użyciu dowolnych środków i materiałów.
 • Performance: wszelkie sytuacje lub akcje artystyczne przeprowadzone z użyciem lub bez użycia rekwizytów, we wnętrzach lub w otwartej przestrzeni; język oraz zastosowane środki – dowolne.
 • Sztuka video: oryginalne prace nagrane na nośniku magnetycznym lub video-instalacje.
 • Komiks: oryginalne i niepublikowane prace, bez ograniczeń odnośnie techniki, kolorystyki, treści i języka.
 • Cyber-sztuka: oryginalne prace wykonane techniką multimedialną, cyfrową lub przy użyciu Internetu.
 • Sztuka publiczna: projekty proponujące transformację lub narrację kontekstu urbanistycznego poprzez formy interdyscyplinarne i eksperymentalne.


Projekt należy przesłać na płycie DVD wraz z imieniem i nazwiskiem artysty lub nazwą grupy artystycznej, krótkim życiorysem, datą powstania pracy, tytułem, krótkim opisem projektu (do 2 stron tekstu drukowanego/ 60 linijek po 30 znaków), plikami video kompatybilnymi z oprogramowaniem Realplayer lub Quicktime lub plikiem graficznym w formacie .jpg lub zapisem cyfrowej animacji – w zależności od zaproponowanej techniki.Przedstawienie

 • Teatr: wszelkie oryginalne sztuki teatralne, bez względu na technikę i język.
  Górna granica wieku dla reżyserów wynosi 35 lat (uczestnicy urodzeni po 1 stycznia 1971 roku). Przynajmniej połowa członków grupy artystycznej nie może przekroczyć wieku 30 lat.
  Sztuki oparte na scenariuszach napisanych przez artystów w wieku poniżej 35 lat będą uprzywilejowane w procesie selekcji. Każda grupa może składać się z maksymalnie siedmiu członków (wliczając scenarzystów, scenografów, techników, itp.).
  Grupy proszone są o załączenie do zgłoszenia opisu proponowanej sztuki wraz z materiałami ilustrującymi ich działalność.
 • Taniec: oryginalne wydrukowane zapisy choreografii tańca współczesnego, bez żadnych ograniczeń odnośnie stylu.
  Dla reżyserów i choreografów przedstawień tanecznych górna granica wieku wynosi 35 lat (uczestnicy urodzeni po 1 stycznia 1971 roku). Przynajmniej połowa członków grupy artystycznej nie może przekroczyć wieku 30 lat. Każda grupa może składać się z maksymalnie siedmiu członków (wliczając choreografów, scenografów, techników, itp.).
  Do zgłoszenia prosimy załączyć zapis proponowanej choreografii, wraz z materiałami ilustrującymi działalność grupy artystycznej, a także życiorys choreografa.
 • Działania miejskie: sytuacje lub akcje artystyczne przeprowadzone w otwartej przestrzeni miejskiej, bez ograniczeń pod względem języka i użytych środków. Koncerty oraz występy uliczne nie będą brane pod uwagę. Każda grupa może składać się z maksymalnie siedmiu członków (wliczając, scenografów, techników, itp.).
  Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać opis projektu z materiałami ilustrującymi działalność grupy artystycznej.
   


Literatura – NarracjaProza, poezja, poezja mówiona: wszelkie oryginalne i niepublikowane teksty, bez względu na technikę i kontekst. W przypadku prozy teksty nie powinny przekraczać 15 stron (25 linijek po 60 znaków). W przypadku poezji należy nadesłać trzy teksty o łącznej maksymalnej długości pięciu stron wydruku. Do zgłoszenia prosimy załączyć pięć kopii wydruku proponowanego tekstu, jak również jego kopię w formie elektronicznej.Sztuki stosowane

 • Architektura: projekty (zarówno zrealizowane jak i niezrealizowane) budynków, przestrzeni publicznej bądź prywatnej, prace konceptualne.
  W zgłoszeniu prosimy załączyć plany i zdjęcia modeli wykonanych na podstawie projektów wraz z ich krótkim opisem
 • Projekt użytkowy: przedmioty użytkowe lub rzemieślnicze (meble, akcesoria, przedmioty codziennego użytku, biżuteria).
  Wraz ze zgłoszeniem prosimy przesłać zdjęcia od trzech do pięciu przedmiotów wraz z krótkim opisem każdego z nich (do 10 linijek tekstu drukowanego). Na odwrocie każdego zdjęcia należy dopisać: imię i nazwisko artysty, tytuł i fizyczne wymiary pracy, datę jej powstania oraz zastosowaną technikę.
 • Projekt wizualny: projekty graficzne, komiksy oraz ilustracje.
  Artyści powinni nadesłać portfolio zawierające od trzech do pięciu prac. Każda praca może być przysłana w oryginale, w formie zdjęcia lub reprodukcji, do czego dodać należy krótki opis (do 10 linijek tekstu drukowanego). Na odwrocie każdego zdjęcia prosimy dopisać: imię i nazwisko artysty, tytuł i fizyczne wymiary pracy, datę jej powstania oraz zastosowaną technikę.
 • Projekt strony internetowej: graficzne, wizualne i dźwiękowe projekty przeznaczone do komunikacji w Internecie.
  Do zgłoszenia należy załączyć projekt wraz z krótkim opisem (do 10 linijek tekstu drukowanego) oraz ilustracjami pracy (płyta CD, zdjęcia, itp.).
 • Moda: oryginalne projekty wraz z towarzyszącymi im akcesoriami na sezon wiosenno-letni 2007. Wraz ze zgłoszeniem przesłać należy projekty, szkice i kolorowe zdjęcia, ilustracje tkanin i akcesoriów oraz dokumentację wcześniejszych prac.
  Projekty zostaną zaprezentowane na pokazie mody.
 • Prace cyfrowe: oryginalne prace stworzone przy użyciu rozmaitych technologii.
  Artyści powinni nadesłać portfolio zawierające prezentację ich projektu (do 10 stron linijek tekstu drukowanego) wraz z ilustracjami pracy (płyta CD, zdjęcia, itp.).
   

 

Obrazy w ruchu

Film, video, animacja: oryginalne prace (fikcja lub dokument), o maksymalnej długości 30 minut, bez żadnych ograniczeń dla formy.


Wraz ze zgłoszeniem prosimy nadesłać kopię filmu (na kasecie VHS lub na płycie DVD lub CD) oraz jego streszczenie. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię/imiona i nazwisko/a autora/ów, aktorów, członków grupy artystycznej i technicznej, tytuł pracy, datę produkcji, szczegóły produkcji i dystrybucji oraz listę festiwali lub publicznych prezentacji, na których film został wcześniej pokazany.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 9. ZwrotMateriały nadesłane przez artystów razem z ich zgłoszeniami nie zostaną im zwrócone.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 10. Zgoda na zasady określone regulaminem festiwaluPrzedstawienie swojej kandydatury przez artystę automatycznie oznacza całkowitą akceptację zasad określonych regulaminem, jak również zgodę na reprodukcję zdjęć i obrazów video wybranych prac we wszelkich materiałach informacyjnych lub promujących Biennale czy też samego artystę.

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 11. Kalendarz Biennale

 


15 stycznia – 26 kwietnia 2007 r.: przyjmowanie zgłoszeń przez MCK


9-10 maja 2007 r.: selekcja prac przez jury powołane przez MCK


11 maja 2007 r.: ogłoszenie nazwisk laureatów przez MCK na stronie internetowej MCK


22 – 31 maja 2008 r.: 13. edycja Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich w Regionie Puglia z udziałem artystów w Polski (wszystkich laureatów selekcji w Polsce)

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 

 

 


12. Kontakt: dodatkowych informacji udziela Katarzyna Jagodzińska, 0124242804,

 

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

 

 

 

 


13. Pliki do pobrania

Grupy proszone są o nadesłanie filmu (na kasecie VHS lub płycie DVD lub CD) rejestrującego ich pracę wraz z informacją i materiałami na temat projektu, który przedstawiony zostanie na scenie w Aleksandrii.

 

O uczestnictwo w Biennale ubiegać się mogą wyłącznie artyści w wieku od 18 do 30 lat (urodzeni po 1 stycznia 1976 roku). W kategorii „Przedstawienia”, dla reżyserów i choreografów, granica wieku wynosi 35 lat (uczestnicy urodzeni po 1 stycznia 1971 roku), przy czym co najmniej połowa członków grup artystycznych nie powinna przekroczyć wieku 30 lat.

 

 Powrót do Zgłoszenia prac

Powrót do początku strony


 

 

Posiedzenie jury

 

 

Międzynarodowe Centrum Kultury jako polski koordynator Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultury im. Anny Lindh zakończyło nabór prac na 13. edycję Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich. Impreza odbędzie się w Regione Puglia we Włoszech w dniach 22-31 maja 2008 r. Region ten nazywany był przez Rzymian Finis Terrae i jest on głęboko zakorzeniony w tradycji śródziemnomorskiej, zarówno z geograficznego jak i kulturowego punktu widzenia.

Motyw przewodni Biennale: „Kairos*: nasza twórcza różnorodność” (*‘odpowiedni czas’, ‘możliwość’, ‘czas, w którym można dokonać zmiany’)


Kategorie artystyczne:

 • Sztuki wizualne (sztuki plastyczne, fotografia, instalacja, performance, sztuka video, komiks, cyber-sztuka, sztuka publiczna)
 • Sztuki stosowane (architektura, projekty wizualne/ użytkowe/ sieciowe-stron internetowych, moda, prace cyfrowe)
 • Przedstawienia (teatr, taniec, działania miejskie)
 • Literatura (proza, poezja)
 • Obrazy w ruchu (film, video, film animowany)


Zgłoszenia były przyjmowane w dniach: 15 stycznia - 26 kwietnia 2007 r., miejsce składania zgłoszeń: Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25, 31-008 Kraków, z dopiskiem „Biennale Młodych Artystów z Europy i Krajów Śródziemnomorskich” (zgłoszenie musi dotrzeć do siedziby MCK do 26 kwietnia br. włącznie do godziny 16.00 - niezależnie od daty stempla pocztowego)

 

W jury zasiadły wybitne postacie ze świata kultury – specjaliści, praktycy i teoretycy:

 • sztuki wizualne (sztuki plastyczne, fotografia, instalacja, performance, sztuka video, komiks, cyber-sztuka, sztuka publiczna): Maria Anna Potocka – dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie oraz dr Monika Rydiger – kurator w Międzynarodowym Centrum Kultury;
 • sztuki stosowane (architektura, projekty wizualne/ użytkowe/ sieciowe-stron internetowych, moda, prace cyfrowe): prof. dr hab. Konrad Kucza-Kuczyński – architekt i wykładowca na Politechnice Warszawskiej oraz prof. Władysław Pluta – artysta i wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych;
 • przedstawienia (teatr, taniec, działania miejskie): Izabela Cywińska – reżyser oraz Barbara Sier-Janik reprezentująca Śląski Teatr Tańca w Bytomiu;
 • literatura (proza, poezja): Bronisław Maj - poeta, eseista, tłumacz oraz Tomasz Fiałkowski – redaktor „Tygodnika Powszechnego”;
 • obrazy w ruchu (film, video, film animowany): Andrzej Wajda – reżyser oraz prof. dr hab. Tadeusz Lubelski – wykładowca Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 


Posiedzenie jury i wyniki


Jury obradowło w dniu 9 maja 2007 r. Laureaci Biennale - autorzy zwycięskich prac, pojadą do Pugli, by zaprezentować prace wielotysięcznej publiczności, w międzynarodowym środowisku artystów.Do udziału w konkursie zgłoszono 319 prac. Warunki formalne spełniły 292 prace: 231 w kategorii sztuki wizualne, 18 w kategorii sztuki stosowane, 17 w kategorii obrazy w ruchu, 16 w kategorii literatura i 10 w kategorii przedstawienia. O udział w Biennale walczyło łącznie 211 artystów.Zwycięskie prace reprezentują kategorie sztyki wizualne, obrazy w ruchu, przedstawienia i sztuki stosowane. Z uwagi na poziom prac jury zadecydowało o nieprzyznaniu nagrody w kategorii literatura i przyznaniu dwóch nagród w kategorii przedstawienia.Wyniki:


Sztuki wizualne:

 • Paweł Dziemian „XII prac Herkulesa”
   


Obrazy w ruchu:

 • Aneta Ptak "Pomidory"
   


Przedstawienia:

 • Teatr Tańca GRUPAboso w składzie Eryk Makohon, Paweł Łyskawa, Barbara Kopała, Teresa Albin, Dorota Wacek, Magdalena Koza, Katarzyna Ziemska „Kobieta z Wydm”
   


Przedstawienia:

 • Lena Majewska, Justyna Kuklo, Paulina Maksjan i Agnieszka Gajewska „Zapis tańca = recording of the dance”
   


Sztuki stosowane:

 • Bogusław Paruch "Projekt ciężarówki MUSKULOS" 

 

         

         

 

 

 

Powrót do Posiedzenie jury

Powrót do początku strony


 

Biennale w BariW Biennale w sumie wzięło udział 700 artystów z 46 krajów, którzy reprezentowali siedem kategorii artystycznych. Polacy wypadli bardzo dobrze, był to zdecydowanie jeden z najsilniejszych zespołów. Można było ich oglądać w czterech kategoriach: sztuki wizualne (Paweł Dziemian), sztuki stosowane (Bogusław Paruch), obrazy w ruchu (Aneta Ptak) oraz przedstawienia (Grupa PLAJ i Teatr Tańca GRUPAboso).

 

 

  Box z pracą Pawła Dziemiana

  Box z pracą Bogusława Parucha

  Występ GRUPYboso

  Występ Grupy PLAJ

 

Na dziesięć dni Bari stało się prawdziwym miastem sztuki, "wioską kreatywności" - jak stwierdzili organizatorzy. Międzynarodowa i lokalna publiczność tłumnie odwiedzała biennalowską "wioskę", co sprawiło, że kultury, języki i narodowości stworzyły żywą mozaikę, którą połączyła młoda sztuka.

 

Powyżej prezentujemy wybór zdjęć z tego wydarzenia.

 

Artykuły o Biennale:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do Biennele w Bari

Powrót do początku strony


Galeria


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: