polski English

Forum 2010 w Barcelonie


W dniach 4-7 marca 2010 w Barcelonie odbędzie się Forum Fundacji im. A. Lindh. To wyjątkowa okazja, aby spotkać organizacje z drugiego brzegu Morza Śródziemnego, nawiązać kontakty, rozpocząć współpracę. Forum Fundacji nie jest zwykłą konferencją, gdyż łączy w sobie część seminaryjną, przygotowaną przez ekspertów zewnętrznych, z okazją do prezentowania własnej działalności i doświadczeń. Uczestnicy mają możliwość aktywnego udziału w warsztatach, przygotowania własnych sesji, zaprezentowania własnych projektów oraz dokonań artystycznych.

 • Forum Fundacji da możliwość spotkania ponad 500 przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z całej UE i regionu eurośródziemnomorskiego, w tym organizacją pozarządowym, instytucjom kulturalnym i edukacyjnym, uniwersytetom, przedstawicielom mediów, władz lokalnych i sieci regionalnych.
 • Będzie to okazja do wzbogacenia programu działania Fundacji im. A. Lindh i działań 43 sieci narodowych oraz dodatkowa inspiracja przy kształtowaniu agendy Unii dla Śródziemnomorza.

 

Program Forum zbudowano na dwóch filarach:

 

 

Agora
Medina
Agora to dyskusje plenarne oraz warsztaty z udziałem ekspertów, poświęcone dokonaniom i wyzwaniom współpracy społecznej i kulturalnej w ramach Unii dla Śródziemnomorza.
 
Do szczegółowych tematów Agory należą:
 •  Edukacja, nauczanie międzykulturowe, młodzież: „Edukacja na rzecz wspólnego życia w różnorodności”
 • Współpraca kulturalna i artystyczna: „Kreatywność na rzecz dialogu”
 • Tworzenie przestrzeni pokoju i współistnienia: „Przywracając zaufanie, odbudowując mosty”
 •  Religia, duchowość i wartości: „Dialog międzykulturowy i wspólne wartości”
Celem Mediny jest wymiana dobrych praktyk, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz budowanie współpracy, nowych projektów i inicjatyw.
 
Medina została podzielona na następujące części:
 • Targi międzykulturowe ze stoiskami organizacji członkowskich Fundacji i stoiskami tematycznymi.
 • Spotkania, dyskusje i prezentacje dobrych praktyk i pomysłów na projekty pokazujące pozytywne doświadczenia i wyzwania w pracy na rzecz dialogu
 • Warsztaty organizowane przez uczestników Forum
 • Sesje informacyjne na tematy związane z działalnością międzykulturową.
 • Wymiany artystyczne (wystawy, prezentacje audiowizualne i instalacje)

 

 

Uczestnictwo w Forum: rejestracja  

 

 Newsletter Forum

 

Więcej informacji na stronie Forum Fundacji

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: