polski English

Swoi-Obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały


Kolejny projekt polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh został zakończony! Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego efektem końcowym - multimedialnymi materiałami edukacyjnymi "Swoi-Obcy"! Materiały zostały przygotowane przy współpracy członków polskiej sieci. Za stronę merytoryczną odpowiadali przedstawiciele Fundacji dla Odmiany, Instytutu Badań nad Cywilizacjami oraz Ośrodka Pogranicze, a redakcji dokonali koordynatorzy polskiej sieci Fundacji. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!


Multimedialna publikacja "Swoi – Obcy" zaadresowana jest do początkujących praktyków dialogu międzykulturowego i stanowi rodzaj przewodnika po sukcesach i wyzwaniach w pracy w obszarze dialogu międzykulturowego. Stanowi także inspirację do podejmowania własnych działań i realizacji nowych autorskich projektów promujących tak niezbędną dziś w Polsce tolerancję wobec „innego”.
 
Publikacja to:

  • Multimedialny charakter (filmy wideo, nagrania radiowe)
  • Teksty informacyjne, instruktażowe oraz ćwiczenia
  • Szczegółowe opisy projektów: od koncepcji, poprzez realizację, na analizie efektów kończąc
  • Bogactwo doświadczeń członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Publikację można nabyć bezpłatnie w MCK - kontakt.

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: