polski English

Publikacje


Zapraszamy do lektury publikacji polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh

  
Spoglądając na stereotyp 

Spoglądając na stereotyp
 to publikacja różnorodna, stanowiąca swoiste odzwierciedlenie heterogeniczności polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, której członkowie zebrali się w Krakowie w dniach 4–6 czerwca 2014 roku, by w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań i działalności społecznoedukacyjnej. Siedem artykułów (autorstwa E. Dąbrowy, K. Szajdy, K. SztopRutkowskiej, A. Miler i B. Borowiak, U. MarkowskiejManisty i K. JareckiejStępień, D. Kanieckiej, P. Olechowskiej i M. Pytlak oraz K. Szwajcy) to propozycja innowacyjnego i wielopłaszczyznowego spojrzenia na kwestię stereotypów we współczesnej Polsce i świecie. Od problemu Innego w Polsce po spojrzenie na stereotypy polskoczeskie i zmieniający się wizerunek Niemca w Polsce. Od kreowania stereotypów przez małe literatury po kwestie wielokulturowości współczesnych miast. Od problemu pomocy humanitarnej realizowanej przez pryzmat stereotypu biednego Południa po zapobieganie stereotypizacji kobiet dzięki wykorzystaniu herstorii. Jest to próba prezentacji choćby wycinka naszej „wspólnoty wyobrażonej”, dokonana przez ekspertów, badaczy i praktyków, związanych z polską siecią Fundacji.

 

Spoglądając na stereotyp. Praca zbiorowa, Robert Kusek, Joanna SanetraSzeliga (red. nauk.)

wersja polska, s. 160, format 11 × 15,5 cm, oprawa miękka, ISBN 9788363 463199

Bezpłatne egzemplarze do nabycia u koordynatorów polskiej sieci ALF. Kontakt:  iCzy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?

Jakie są powiązania Polski z regionem eurośródziemnomorskim? Czy jesteśmy rzeczywiście tak daleko położeni od państw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki? Jakie jest zaangażowanie naszego kraju w politykę Unii dla Śródziemnomorza?

Na te i szereg innych pytań związanych z relacjami Polski z krajami Morza Śródziemnego odpowiada najnowsza publikacja Międzynarodowego Centrum Kultury, pod redakcją dr Roberta Kuska i Joanny Sanetry-Szeligii, koordynatorów polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh.

Publikacja  ma na celu wskazanie, zbadanie i analizę związków między Polską a regionem śródziemnomorskim w szerokim kontekście politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym, wypełniając pewną lukę w rozumieniu polskiego zaangażowania w regionie, szczególnie w jeden z najważniejszych projektów ostatnich lat – Unię dla Śródziemnomorza. Dzięki dwujęzycznemu wydaniu publikacja z jednej strony pokaże w interdyscyplinarny polskiemu czytelnikowi miejsce Polski w kontekście eurośródziemnomorskim, a z drugiej może stać się niekonwencjonalnym narzędziem promocji naszego zagranicą.

Autorzy: Jerzy Axer, Ewa Bal, Adam Balcer, Andrzej Borowski, Irith Cherniavsky, Witold Dobrowolski, Jarosław Dumanowski, Marek Dziekan, Katarzyna Górak-Sosnowska, Katarzyna Jarecka-Stępień, Robert Kusek, Anat Lapidot-Firilla, Tuomo Melasuo, Piotr Nykiel, Konrad Pędziwiatr, Jacek Purchla, Anna Raduchowska-Brochwicz, Joanna Sanetra-Szeliga, Magdalena Ujma, Justyna Zając.

Z książki wyłania się bardzo ciekawy obraz relacji politycznych i kulturowych, trwających przez wieki i mających znaczny wpływ na kulturę i historię Polski i Europy Środkowej. […] Nasze oddziaływanie na region Morza Śródziemnego było minimalne. Natomiast wpływ Śródziemnomorza na naszą kulturę i tożsamość miał znaczenie zasadnicze, przesądzające o naszym rozwoju cywilizacyjnym i w tym sensie nie można zrozumieć Europy Środkowej i Polski bez Morza Śródziemnego. Czy z tego należy wyciągnąć wniosek, że Polska należy kulturowo i tożsamościowo do Śródziemnomorza? To ciągle pytanie otwarte, ale ta publikacja z pewnością przybliży czytelnika do odpowiedzi i zainspiruje.

(z recenzji wydawniczej prof. Z. Macha).

Recenzja w Croatian Political Science Review

Rozmowa na temat publikacji w audycji „Koło kultury. Dokument historyczny”, emisja w Radiu Kraków w dn. 16.07

Publikacja do nabycia w księgarni internetowej MCK
 
 


Swoi - obcy. Edukacja międzykulturowa w Polsce: materiały

Multimedialna publikacja "Swoi – Obcy" zaadresowana jest do początkujących praktyków dialogu międzykulturowego i stanowi rodzaj przewodnika po sukcesach i wyzwaniach w pracy w obszarze dialogu międzykulturowego. Stanowi także inspirację do podejmowania własnych działań i realizacji nowych autorskich projektów promujących tak niezbędną dziś w Polsce tolerancję wobec „innego”.
 
Publikacja to:

  • Multimedialny charakter (filmy wideo, nagrania radiowe)
  • Teksty informacyjne, instruktażowe oraz ćwiczenia
  • Szczegółowe opisy projektów: od koncepcji, poprzez realizację, na analizie efektów kończąc
  • Bogactwo doświadczeń członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh

Publikację można nabyć bezpłatnie w MCK - kontakt.
 

 


W stronę nowej wielokulturowości

Książka to portret współczesnej Rzeczypospolitej widzianej z perspektywy dzisiejszych „innych”. To opowieść o tych, których (nie)obecność warunkuje istnienie dialogu międzykulturowego w naszym kraju. Publikacja zaprasza czytelników do dyskusji o tym, co znaczy być osobą otwartą na wielokulturowość, co znaczy być współczesnym Polakiem. Jej lektura to także ćwiczenie z tolerancji, przygotowujące do funkcjonowania w zróżnicowanym etnicznie, religijnie, światopoglądowo i tożsamościowo świecie. Publikacja jest częscią projektu "W poszukiwaniu utraconej Rzeczypospolitej. Polska jedno- czy wielokulturowa?", realizowanego na przełomie 2009 i 2010 przez polską sieć Fundacji.

 

Więcej

 

Publikacja do nabycia w księgarni internetowej MCK

 


Kultura w dialogu

Kultura w dialogu stanowi podsumowanie kampanii 1001 działań na rzecz dialogu, a zarazem swoisty apel o zmianę postrzegania kwestii tolerancji i dialogu w Polsce.
Troska o Innego, próba waloryzacji jego odmienności w dyskursie publicznym, uznanie wielokulturowości za jeden z najbardziej aktualnych i palących problemów współczesności – to niektóre z wątków poruszanych w tej książce.
Z zamieszczonych w niej esejów, wywiadów, artykułów i raportów wyłania się obraz świata początku XXI wieku, w którym tolerancja pozostaje postulatem niezrealizowanym. Jest jednakowoż wyzwaniem, z którym nie tylko warto, ale i trzeba się zmierzyć. Wśród autorów: Czesław Robotycki, Krzysztof Czyżewski, Magdalena Ujma, Avishai Ehrlich, Paolo dall’Oglio, Samar Maakaron.

 

Więcej

Publikacja do nabycia w księgarni MCK

  

 

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: