polski English

Kampania 1001 działań na rzecz dialogu


 

Kampania „1001 działań na rzecz dialogu” to jedna z najważniejszych inicjatyw Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh i jej sieci ponad tysiąca organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Ma ona na celu mobilizację ludzi i działań poświęconych promocji wzajemnego poznania i szacunku w regionie.

Kampania trwająca cały 2008 r., realizowana w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, ma na celu promocję roli dialogu międzykulturowego poprzez:
  • walkę z rasizmem i ksenofobią oraz innymi formami dyskryminacji,
  • stawianie czoła wszelkiego rodzaju ekstremizmom – bez względu na źródło ich pochodzenia,
  • odkrywanie wspólnych korzeni i dziedzictwa oraz propagowanie idei, iż wszyscy dzielimy ten sam los.
 
 
Wierzymy, że tylko działanie może najlepiej promować nasze przesłanie i wartości.
 
Przez dwanaście miesięcy działania na rzecz dialogu będą się odbywać w rejonie euro-śródziemnomorskim, od Maroka i Portugalii po Liban i Turcję, od Łotwy i Polski po Grecję i Egipt. Działania będą różnorodne w swojej wielkości i tematyce ale wszystkie skupią się na promocji poznania „innego”.
 

 
 
Zobacz:
 
 
 
 

 
Kampania w rejonie euro-śródziemnomorskim
 
Kampania "1001 działań na rzecz dialogu" realizowana jest równocześnie we wszystkich 37 państwach należacych do Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. A. Lindh. Większość wydarzeń w ramach kampanii zaplanowano na maj 2008 r. Koordynatorzy krajowi, członkowie sieci narodowych i partnerzy przygotowali szeroki wachlarz wydarzeń realizujących cele kampanii - od spotkań i konferencji naukowych, poprzez warszaty dla młodzieży, koncerty, wystawy do wielokulturowych kiermaszy i jarmarków.
 
 
 
Więcej informacji na temat wydarzeń w poszczególnych krajach: www.1001actions.org
 
 
 

 
Kampania w Polsce
 
 W polskiej edycji Kampanii wzięło udział 20 instytucji należących do polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh oraz jej partnerów. Realizowane było 29 projektów w 39 miastach, z których 14 otrzymało wsparcie finansowe ze strony Fundacji w postaci mikrogranów.  
 

 

Kalendarium Kampanii w Polsce

 
 

 

 

 
Międzynarodowe Centrum Kultury
 
 
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, desygnowane na koordynatora polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh przez Ministerstwo Kultury, planuje w ramach kampanii „1001 działań na rzecz dialogu” w Polsce zrealizowanie szeregu wydarzeń, których celem będzie promocja dialogu międzykulturowego, walka ze stereotypami, przesądami, przeciwdziałanie wykluczeniu (zwłaszcza w kontekście mniejszości etnicznych i religijnych) oraz edukacja kulturalna.
Szczególny nacisk położony zostanie na zaangażowanie w dyskusję ludzi młodych i poszerzenie ich wrażliwości i świadomości społecznej na temat bieżących konfliktów kulturowych zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Wydarzenia realizowane w ramach kampanii mają nie tylko zwiększyć kulturowe kompetencje uczestników, ale także znaleźć odbicie w praktyce poprzez uczestnictwo w programie warsztatów i spotkań w trakcie projektu. Ponadto, celem kampanii jest pokazanie roli kultury w budowaniu mostów pomiędzy zróżnicowanymi grupami społecznymi/religijnymi/etnicznym, ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do młodzieży. Polska w swej historii szczyciła się realizowaną ideą wielokulturowości. Projekt przypomni te tradycje; pokaże wpływy innych kultur na polską codzienność oraz sposób w jaki manifestuje się ich obecność we współczesnej kulturze.
 
Kampania ma na celu wprowadzenie nowej jakości w dyskursie pomiędzy dominującymi aktorami sceny społecznej a jednostkami wykluczonymi. Poprzez różnorodne typy wydarzeń proponowanych przez projekt (debaty, warsztaty, filmy) idee projektu będą miały szanse dotrzeć do szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców. Część wydarzeń zaplanowana została przede wszystkich dla młodzieży (warsztaty teatralne, spotkania dotyczące różnorodności religijnej), inne zaś skierowane są do ogółu społeczeństwa. Wykorzystując rożne środki i narzędzia projekt będzie przekazywał ideę dialogu międzykulturowego różnym grupom docelowym.
 
Swoistą wartością dodaną wydarzeń odbywających się w sąsiedztwie największego placu średniowiecznej Europy, krakowskiego Rynku, jest połączenie pod szyldem kampanii wydarzeń organizowanych nie tylko przez MCK ale także przez innych członków polskiej sieci Fundacji oraz partnerów z pozostałych 36 państw. Kampania organizowana przez MCK wpisuje się więc w szeroki kontekst działań prospołecznych, które będą rozgrywały się w Europie w 2008 r.
 
Działania realizowane przez MCK w ramach kampanii:
 
 
 

 
Kultura w dialogu.
 
Publikacja "Kultura w Dialogu. Kampania "1001 działań na rzecz dialogu" w Polsce"
 

Książka stanowi podsumowanie kampanii 1001 działań na rzecz dialogu, a zarazem swoisty apel o zmianę postrzegania kwestii tolerancji i dialogu w Polsce. Troska o Innego, próba waloryzacji jego odmienności w dyskursie publicznym, uznanie wilelokulturowowści za jeden z najbardziej aktualnych i palących problemów współczesności – to niektóre z poruszanych wątków.


Publikację otwiera wywiad z Dyrektorem Wykonawczym Fundacji im. Anny Lindh, Andreu Clareten, przedtswiający Fundację, jej cele oraz realizowaną misję. Dalej znajdują się eseje Krzysztofa Czyżewskiego oraz Czesława Robotyckiego, prezentujące polskie spojrzenie na problem dialogu międzykulturowego. Książka zawiera ponadto eseje, artykuły i raporty dokumentujące i komentujące wybrane wydarzenia kampanii oraz debatę Polska na rzecz dialogu. Całość zamyka kalendarium wszystkich projektów realizowanych pod hasłem 1001 działań na rzecz dialogu, wraz z wypowiedziami ich organizatorów.


Z zebranych tu esejów, wywiadów, artykułów i raportów wyłania się obraz świata początku XXI wieku, w którym tolerancja pozostaje postulatem niezrealizowanym. Jest jednakowoż wyzwaniem, z którym nie tylko warto, ale i trzeba się zmierzyć.

 

Księgarnia internetowa:
 

KULTURA W DIALOGU. Kampania 1001 działań na rzecz dialogu w Polsce
Koncepcja, wybór i opracowanie: Joanna Sanetra-Szeliga, Robert Kusek
Wydawnictwo Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2008

 

 

 

Parnerzy i sponsorzy Kampanii

 

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie dziękuje za wsparcie partnerom i sponsorom:

 

 PATRONAT HONOROWY:

  • Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Minister Spraw Zagranicznych

 

 

PATRONAT MEDIALNY:

    

 

 

 

   

 

    

 

 

PARTNERZY:

                 

    

 

  

 

   

 

PROJEKTY MCK DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW:

  • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Euro-Śródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh
 

Powrót do początku strony


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: