polski English

Nowa publikacja polskiej sieci


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, stanowiącą jednocześnie podsumowanie wspólnego projektu sieci „Narody i stereotypy 25 lat później”.

Spoglądając na stereotyp to publikacja różnorodna, stanowiąca swoiste odzwierciedlenie heterogeniczności polskiej sieci Eurośródziemnomorskiej Fundacji Dialogu Kultur im. Anny Lindh, której członkowie zebrali się w Krakowie w dniach 4–6 czerwca 2014 roku, by w ramach międzynarodowej konferencji naukowej Narody i stereotypy 25 lat później. Nowe granice, nowe horyzonty zaprezentować wyniki prowadzonych przez siebie badań i działalności społecznoedukacyjnej. Siedem artykułów (autorstwa E. Dąbrowy, K. Szajdy, K. SztopRutkowskiej, A. Miler i B. Borowiak, U. MarkowskiejManisty i K. JareckiejStępień, D. Kanieckiej, P. Olechowskiej i M. Pytlak oraz K. Szwajcy) to propozycja innowacyjnego i wielopłaszczyznowego spojrzenia na kwestię stereotypów we współczesnej Polsce i świecie. Od problemu Innego w Polsce po spojrzenie na stereotypy polskoczeskie i zmieniający się wizerunek Niemca w Polsce. Od kreowania stereotypów przez małe literatury po kwestie wielokulturowości współczesnych miast. Od problemu pomocy humanitarnej realizowanej przez pryzmat stereotypu biednego Południa po zapobieganie stereotypizacji kobiet dzięki wykorzystaniu herstorii. Jest to próba prezentacji choćby wycinka naszej „wspólnoty wyobrażonej”, dokonana przez ekspertów, badaczy i praktyków, związanych z polską siecią Fundacji.

 

Spoglądając na stereotyp. Praca zbiorowa, Robert Kusek, Joanna SanetraSzeliga (red. nauk.)

wersja polska, s. 160, format 11 × 15,5 cm, oprawa miękka, ISBN 9788363 463199

Bezpłatne egzemplarze do nabycia u koordynatorów polskiej sieci ALF. Kontakt: i

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: