polski English

Granty


Fundacja oferuje wsparcie finansowowe wybranym projektom euro-śródziemnomorskim:


Wnioski muszą być składane przez organizacje należące do narodowych sieci instytucji współpracujących z Fundacją.


Konkurs grantowy 2013

Zapraszamy członków sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh to składania wniosków w najnowszym konkursie grantowym Fundacji. Celem konkursu jest nagrodzenie projektów, które mobilizują i udzielają wsparcia działaniom podejmowanym przez społeczeństwa obywatelskie, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu i promocji postaw obywatelskich. Konkurs, zgodnie z priorytetami strategii Fundacji im. Anny Lindh, postrzega dialog międzykulturowy jako istotny czynnik mobilizujący społeczeństwa obywatelskie, wartościujący różnorodność, promujący uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu otwartej i pluralistycznej demokracji, oraz przeciwdziałający wykluczeniu i wspierający zrównoważony rozwój.

 • Fundacja im. Anny Lindh wspiera TYLKO projekty międzynarodowe oparte na formule 1+1 (przynamniej jeden partner z krajów Południa i jeden z krajów Północy [szczegółowa lista wszystkich 42 krajów znajduje się we Wskazówkach])
 • maksymalna kwota przyznanego grantu to 30 000 euro, a minimalna 20 000 euro
 • przewidywana liczba nagrodzonych projektów: 30
 • wsparcie przyznane przez Fundację im. Anny Lindh nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych projektu
 • czas trwania projektu wynosi maksymalnie 12, a minimalnie 6 miesięcy. Projekt winien się rozpocząć się nie wcześniej niż 15 lipca 2013 r., a zakończyć nie później niż 15 lipca 2014 r.
 • preferowane będą aplikacje złożone przez tych członków sieci, którzy nie otrzymali wsparcia finansowego w poprzednich konkursach grantowych
 

Termin składania wniosków: 15 kwietnia 2013 r. (17.00 czasu egipskiego– GMT+2).
 
Wskazówki do wniosku
 
Wniosek aplikacyjny


WięcejW dniu 20 marca 2013 r. odbyła się sesja Skype z udziałem przedstawiciela Sekretariatu Fundacji, nt. konkursu grantowego - czytaj podsumowanie wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

 Projekty polskiej sieci zgłoszone w konkursie 2013


Na 185 zgłoszony projektów 8 pochodzi z Polski!

 • "Israeli-Polish Youth Ballet Dancers Exchange" - Fundacja REVERS
 • "Women for Democratic (R)evolution" - Nadbałtyckie Centrum Kultury
 • "NVC in intercultural mediations" - SIETAR Polska
 • "New Receiving Countries and Their Migrants - Turkish Communities in Visegrad Countries" - Instytut Badań nad Cywilizacjami, Europejska Wyższa Szkoła im. ks. Tischnera w Krakowie
 • "Open-Close" - Fundacja Vlepvnet
 • "Connected Women" - Fundacja Afryka Inaczej
 • "Bridge to the future" - Miasto Radomsko
 • "Culture Couture" - Fundacja Inna Przestrzeń


Wyniki konkursu 2013

W całym konkursie otrzymano 184 wnioski aplikacyjne, z których po ewaluacji formalnej 167 przeszło do dalszego etapu. Ostatecznie przyznano 27 grantów projektom złożonym przez liderów z 24 państw Fundacji. Z pośród 8 wniosków złożnych przez członków polskiej sieci dofinansowanie otrzymał projekt „Kobiety dla Demokratycznej (R)ewolucji” przygotowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Gratulujemy! Dodatkowo 4 polskie organizacje wezmą udział w projektach wspieranych przez Fundację w charakterze partnera.

 

„Kobiety dla Demokratycznej (R)ewolucji” to interdyscyplinarny projekt, na który składają się warsztaty międzykulturowe i komiksowe, wydarzenia kulturalne, wystawy i publikacje prac stworzonych przez uczestników w trakcie warsztatów. Celem projektu jest zwrócenie szczególnej uwagi na rolę kobiet w sferze publicznej i społeczeństwie obywatelskim poprzez sztukę. Realizacja projektu rozpocznie się w listopadzie w Gdańsku. Jego podstawą są pięciodniowe warsztaty komiksowe dla 30 uczestniczek z Polski i Egiptu w wieku od 18 do 35 lat, które poprowadzi trójka artystów z obu krajów. Tematem warsztatów jest rola kobiet w przemianach społeczno-politycznych w Polsce i Egipcie. Przemyślenia uczestniczek zostaną zaprezentowane w formie stworzonych przez nie komiksów. Wprowadzeniem do warsztatów komiksowych będą jednodniowe warsztaty międzykulturowe dla uczestniczek i artystów poprowadzone przez polskich i egipskich ekspertów. Otwarta dyskusja o demokracji, prawach człowieka, równouprawnieniu i różnorodności pomoże uczestniczkom lepiej zrozumieć motyw przewodni projektu i wzmocni ich artystyczną ekspresję. W ramach projektu planowane są różne wydarzenia kulturalne dla uczestniczek, których celem jest integracja grupy. Rezultatem projektu będą wystawy w Polsce i Egipcie oraz publikacje w Internecie. Projekt powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem Arteria (Polska) i Centrum Kultury i Sztuki Współczesnej Darb 1718 (Egipt) i jest częścią 8. Festiwalu Kultur Świata. Więcej
 


Konkurs grantowy 2012

 

27 lutego Fundacja im. A. Lindh otworzyła nowy konkurs grantowy na projekty współpracy w regionie eurośródziemnomorskim. Konkurs, zgodnie z priorytetami strategii Fundacji im. Anny Lindh, postrzega dialog międzykulturowy jako istotny czynnik mobilizujący społeczeństwa obywatelskie, wartościujący różnorodność, promujący uczestnictwo społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu otwartej i pluralistycznej demokracji, oraz przeciwdziałający wykluczeniu i wspierający zrównoważony rozwój.

Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące następujących obszarów:

 • dialog międzykulturowy wzmacniający wymianę oraz udział w życiu publicznym
 • różnorodność społeczna i kulturowa jako narzędzie spójności i współpracy
 • działania związane z demokracją i szerzeniem świadomości społecznej
 • nowe podejście do rozwoju ludzkiego, łączące wymiar społeczno-ekonomiczny i ekologiczny
Działania mogą być realizowane w następujących dziedzinach: kultura i kreatywność, edukacja i nauczanie międzykulturowe, przestrzenie miejskie i obywatelskość, media i opinia publiczna. Wśród grup docelowych projektów wymieniono: młodzież i kobiety, jak również organizacje społeczeństwa obywatelskiego, które mogą działać jako multiplikatorzy, grupy społecznie dyskryminowane, mniejszości oraz organizacje i osoby o ugruntowanej pozycji w danej społeczności.

Wielkość grantu: 20 000 - 35 000 euro, tj. max 80% kosztów kwalifikowanych projektu, przekazywane w dwóch transzach (60% po podpisaniu umowy o przyznaniu grantu, pozostała część po rozliczeniu projektu i przyjęciu sprawzdań).

Czas trwania projektu: pomiędzy 15 lipca 2012 a 15 października 2013

Kto może składać wniosek?
Członkowie sieci narodowych (status członka uzyskany przed 20 stycznia 2012)

Partnerstwo: wszystkie projekty muszą być realizowane w partnerstwie 1+1 (przynamniej jeden partner z krajów Południa i jeden z krajów Północy [szczegółowa lista wszystkich 42 krajów znajduje się we Wskazówkach]).

Przy ewaluacji projektów brane będą pod uwagę następujące aspekty
: doświadczenie i zdolności zarządcze wnioskodawcy, jakość wniosku, odpowiedni dobór grupy docelowej i narzędzi komunikacji, budżet i zdolności finansowe.Termin składania wniosków: 19 kwietnia 2012 r. (16.00 czasu egipskiego– GMT+2).

Wnioski można składać online lub drogą pocztową (w obu przypadkach obowiązuje powyższy termin).

Wskazówki do wniosku

Wniosek aplikacyjny

Dokumenty przygotowane przez Sekretariat Fundacji pomocne przy przygotowywaniu projektów:

Więcej

Zobacz listę dofinansowanych projetów 

 Konkurs grantowy 2010

 

We wrześniu 2010 r. Fundacja im. A. Lindh ogłosiła kolejny konkurs grantowy na projekty realizowane we współpracy z partnerami eurośródziemnomorskimi. Najważniejsze warunki konkursu:

 • Tematy wiodące konkursu: "Migracje, miasta i różnorodność" oraz "Pokój i współistnienie"
 • Liczba partnerów: przynajmniej 1 partner w projekcie państwa europejskiego + przynajmniej 1 partner z państw północnej Afryki, Turcji lub Bliskiego Wschodu
 • Czas trwania projektów: 6 miesięcy (projekt może się rozpocząć po 1 lutego 2011 i musi zakończyć się najpóźniej 31 lipca 2011)
 • Wysokość grantu: 10 000 euro - 20 000 euro
 • Termin składania wniosków: 1 listopada 2010, godz. 16.00 (czas egipski) 

 

Więcej

 


 Wyniki konkursu 2010

Wśród projektów, które otrzymały granty w ramach konkursu pojawiły sie trzy inicjatywy z udziałem polskim (w tym jedna, której liderem jest polska organizacja):

 

 • City of Migrants - Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów (PL) - koordynator projektu, Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie (LT), Organisation of Scouts of Morocco (MA)
W projekcie weźmie udział około 60 młodych osób z krajów partnerskich projektu, którzy będą identyfikować typowe elementy swojej kultury w miastach oraz sytuacje promujące kulturę pokoju. To wszystko stanie się podstawą wędrującej wystawy “Różnorodność i migracje”, dyskusji na forum internetowym. Następnie uczestnicy zbudują od podstaw 3 różnorodne miasta w polskim lesie (nawiązanie do idei skautowej), w których zamieszkają i będą zapraszać się wzajemne na różnego rodzaju zajęcia w celu zrozumienia różnorodności oraz potrzeby kultury pokoju (wystrój i wygląd miast, nauka tańców, występy artystyczne, nauka języka, wielki jarmark kultur, debaty i spotkania z gośćmi z władz lokalnych, organizacji pozarządowych i pracowników naukowych). W budowę będzie zaangażowany każdy uczestnik projektu, a zarazem mieszkaniec miasta.
 • Migration - Culture - Identity - Kreisau-Initiative Berlin e.V. (DE), Fundacja "Krzyżowa" Dla Porozumienia Europejskiego (PL) - partner projektu, I & EYE (R.A.) Israeli and European Youth Exchanges (IL), Association of civil Socity and Development Instite (TR)
 • Muslims in Visegrant countries - Institute of International Relations (CZ), Swall Club (CZ), Czech Council on Foreign Relations (CZ), Hungarian Institute of International Affairts (HU), Corvinus University of Budapest (HU), Europejska Wyższa Szkoła im. ks. J. Tischnera (PL) - partner projektu, Center for the Research of Ethnicity and Culture (SK), Monasti Community of Deir Mar Musa (SY)
Zapraszamy do lektury publikacji podsumowującej projekt.  Zawiera ona interesujące raporty na temat mniejszości muzułmańskiej w Czechach, na Węgrzech, na Słowacji oraz w Polsce a także artykuły tematyczne.

Czytaj
Zaproszenie do składania wniosków 2009

  

Uprzejmie informujemy, ze Eurosrodziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. A. Lindh ogłosiła konkurs grantowy na projekty dlugo- i krótkoterminowe rozpoczynające sie w roku 2009.

 

Do 30 kwietnia 2009 można składać wnioski o dofinansowanie projektów krótkoterminowych - granty w wysokości od 10 tys. do 20 tys. euro. 30 maja 2009 minie natomiast termin przedstawiania wniosków o dofinansowanie projektów długoterminowych - granty w wysokości 50 tys. - 100 tys. euro.

 

Informacje na temat konkursu i wszelkie dokumenty dostępne są na stronie: http://www.euromedalex.org/grants/call.  


Wyniki konkursu grantowego 2009  

Projekty krótkoterminowe

Miło nam poinformować, że trzy polskie projekty otrzymały granty Fundacji im. Anny Lindh w ramach tzw. Short Term Projects. Zwycięskie projekty to:

 
Tym samym Polska znalazła się na 3 miejscu pod względem liczby dofinansowanych projektów – ex equo z Włochami, a po Francji I Wielkiej Brytanii. W sumie Fundacja im. Anny Lindh otrzymała 151 projektów z 34 krajów EuroMedu, z czego zwycięskie 35 projekty otrzymały wsparcie finansowe.
 

Projekty długoterminowe

Ponadto polskie organizacje zostały zaproszone do udziału w projektach przygotowanych przez członków Fundacji i z innych państw. Pięć z nich otrzymało dofinansowanie Fundacji w ramach projektów długoterminowych.
 • Adyan Understanding - ADYAN Foundation, Liban (polski partner: Europejska Wyższa Szkoła im. ks. Tischnera)
 • Euro-Mediterranean Abrahamic Forum - Interfaith Encounter Association, Izrael (polski partner: Polska Wspólnota Pokoju)
 • Peace Bag for EuroMed Youth - Fondacion Privada Catalunya Voluntaria, Hiszpania (polski partner: Fundcja Roberta Schumana)
 • Mediterraneaum United - Zavot Voluntariat, Słowenia (polski partner: Stowarzyszenie Jeden Świat)
 • Discovering Diversity: An integrative approach towards the history of migration - EUROCLIO - Europan Association of History Educators, Holandia (polski partner: Fundacja Dom Pokoju)
   
 
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!
 

 

 
 

 

Zaproszenie do składania wniosków - 2007

Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh ogłosiła zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie działań i inicjatyw wspierających dialog międzykulturowy w 37 krajach euro-śródziemnomorskich. Finansowe wsparcie pochodzi z budżetu Unii Europejskiej oraz 37 państw Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego.

 

Wsparcie finansowe otrzymują projekty w ramach następujących linii tematycznych:

A: Euro-Śródziemnomorska muzyka oraz twóczość artystyczna i kulturalna;

B: Euro-Śródziemnomorskie programy szkolne;

C: Euro-Śródziemnomorskie zespoły młodych badaczy, mobilność akademicka;

D: mobilność artystytów (szkoły letnie/programy wymian, programy rezydencji artystów);

E: Kobiety jako promotorki dialogu i mediów;

F: Sieć sieci: szkolenia, bazy danych, wymiany.

 

Kto może składać wnioski:

Organizacje/instytucje należące do narodowych sieci Fundacji, działające non-profit i posiadające osobowość prawną, z siedzibą w jednym z państw Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego. Ponadto, wnioskodawca powinien być bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu, tj. nie może działać jako pośrednik, który jedynie składa wniosek.

 

Projekty:

W każdym projekcie zaangażowanych musi być przynajmniej czterech partnerów – co najmniej dwóch partnerów z dwóch państw członkowskich UE (jeden z nich musi być członkiem narodowej sieci Fundacji) oraz co najmniej dwóch partnerów z dwóch państw Partnerstwa Euro-śródziemnomorskiego (jeden z nich musi być członkiem narodowej sieci Fundacji).

Na stronie Fundacji znajduje się baza poszukiwania partnerów do projektów, w której można zarejestrować swoją propozycję współpracy, a także przeglądnąć listę projektów, do których inne organizacje poszukują partnerów. Zapraszamy również na stronę MCK, gdzie znajdują się oferty współpracy nadesłane do MCK z krajów partnerskich.

Projekty składane w ramach pierwszej rundy (tj. do 1 marca 2007) mogą trwać maksymalnie 12 miesięcy. Projekty składane w ramach drugiej tury (tj. do 1 czerwca 2007) mogą trwać maksymalnie 6 mięsięcy.

Granty przyznawane są w przedziale: 10.000 – 75.000 euro. Kwota ta ma stanowić 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym prośba o grant przekraczający 50% musi być wyraźnie umotywowana we wniosku aplikacyjnym.

 

Terminy składania wniosków:

1 marca 2007 r. , godz. 16.00 czasu egipskiego;
1 czerwca 2007 r. , godz. 16.00 czasu egipskiego.

 

Więcej informacji oraz dokumenty:
http://www.euromedalex.org/Resources/External/Funding/EN/Grants.aspx


 


 

 

Wyniki konkursów 2006

 

W 2006 r. Fundacja dofinansowała w ramach trzech konkursów grantowych 40 projektów. Łączna suma przyznanych dotacji wynosiła 1,3 mln euro. We wszystkich projektach zaangażowanych było 191 instytucji z 31 krajów, w tym 100 z Europy i 91 z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wnioski składano w ramach 6 priorytetów:

A: Euro-Śródziemnomorska muzyka oraz twóczość artystyczna i kulturalna;

B: Euro-Śródziemnomorskie programy szkolne;

C: Euro-Śródziemnomorskie zespoły młodych badaczy;

D: szkoły letnie/programy wymian, programy rezydencji artystów;

E: Biblioteki, promocja książki i cztelnictwa, tłumaczenia;

F: Wymiany międzykulturowe kobiet pracujących w organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.

 

W 2006 r. zorganizowano trzy konkursy grantowe z terminami składania wniosków odpowiednio do 1 marca 2006, 1 czerwca 2006 i 1 września 2006.

 

Trzy polskie organizacje wzięły udział w projektach współfinansowanych przez Fundację w 2006 r.:

 • "Stenope Photograhpy and the Dialogue between Euro-Med young artists" - warsztaty artystyczne, wędrująca wystawa oraz film dokumentujący doświadczenia projektu. Liderem projektu jest stowarzyszenie tunezyjskie. Polska organizacja zaangażowana w projekt to Międzynarodowe Stowarzyszenie Kulturalne "Krzywy Teatr".
 • "Med-Youth creating a sustainable Med-future" - 27 młodych artystów z Włoch, Belgii, Polski, Grecji, Turcji, Jordanii, Palestyny i Egiptu będzie tworzyć i promować plany rozwoju społeczności lokalnych. Polska organizacja zaangażowana w projekt to Stowarzyszenie Arabia.pl.
 • "Rainbow of Music" - Polska organizacja zaangażowana w projekt to Stowarzyszenie Przyjaciół Olsztynka, Młodzieżowy Klub Europejski w Olsztynku.
   

Pełna lista dofinansowanych projektów  (wersja angielska) - pobierz

Posumowanie konkursów grantowych w 2006 r. (wersja angielska) - pobierz

Informacja nt. grantów w 2006 r. w Biuletynie - pobierz


 


 

Wyniki konkursów 2007

W ramach dwóch konkursów przewidzianych w 2007 r. Fundacja dofinansowała 32 projekty. Partnerem dwóch dofinansowanych projektów jest Fundacja "Krzyżowa", członek polskiej sieci Fundacji:

 • Gate to East Festival and Web Portal (organizatorem: Hungarian Museum of Trade and Hospitality z Węgier)
 • Leaving Places - Shaping Places (organizatorem: Kreisau-Initiative Berlin e.V. z Niemiec)

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: