polski English

Konkursy grantowe Fundacji im. Anny Lindh


Ruszają konkursy grantowe Fundacji im. Anny Lindh! Pierwszy z nich dotyczy projektów związanych ze współpracą w dziedzinie edukacji (Education for Intercultural Citizenship – Edukacja na rzecz międzykulturowego obywatelstwa), drugi -projektów współpracy artystycznej (Intercultural Artistic Co-Productions – Międzykulturowe koprodukcje artystyczne). Projekty współpracy, angażujące co najmniej jednego partnera z Europy i jednego partnera z Afryki Północnej lub Bliskiego Wchodu, mogą być składane online do 15 grudnia 2015. Granty w wysokości 80% budżetu projektu mogą wahać się między 25 000 a 35 000 euro. Konkursy grantowe skierowane są tylko do członków narodowych sieci Fundacji im. Anny Lindh, którzy przystąpili do sieci przed 20 stycznia 2015. 
 
Więcej informacji
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: