polski English

Biuletyn


Koorydnator Fundacji im. A. Lindh regularnie informuje o działaniach Fundacji w Polsce i wszystkich 43 państwach UdŚ poprzez wysyłkę biuletynów.

W listopadzie 2010 uruchomiony został nowy, automatyczny system przesyłania biuletynów Fundacji. Jeśli chcesz je otrzymywać zapisz sie do listy mailingowej! W lewym dolnym rogu strony znajdziesz odpowiedni link!


Zapraszamy do lektury archiwalnych Komunikatów: 

 

 


 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: