polski English

Struktura


Fundacja im. A. Lindh funkcjonuje jako tzw. "sieć sieci" i działa w oparciu o trzy podstawowe filary:

Dodatkowo nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Rada Gubernatorów. Głos doradczy w sprawach Fundacji ma Komitet Doradczy.

 

Członkowie sieci

Publiczne i prytwatne instytucje oraz organizacje aktywnie działające na rzecz dialogu międzykulturowego w obszarze eurośródziemnomorskim; członkowie sieci posiadają zróznicowane doświadczenie i sfery działalności, ale łączy ich potrzeba stworzenie w regionie przestrzni wzajemnego zrozumienia i pokoju. Sieci narodowe w 43 państwach tworzących Fundację skupiają ponad 2500 organizacji.

 

Więcej informacji na temat polskiej sieci

 

 

Narodowi koordynatorzy sieci

 

Organizacje o charakterze ogólnokrajowym, które zajmują się koordynacją sieci - indywidualnie wskazane przez rządy każdego z 43 państw; podstawowym zadaniem narodowego koordynatora sieci jest zapewnienie wsparcia członkom sieci oraz reprezentowanie Fundacji na poziomie narodowym.

 

Koordynator polskiej sieci

 

Władze Fundacji

 

Sekretariat Fundacji w Aleksandrii koordynuje działania wszystkich sieci pod kierownictwem dyrektora wykonawczego powoływanego przez Radę Gubernatorów na trzyletnią kadencję; na czele Fundacji stoi jej prezydent także powoływany na trzyletnią kadencję przez Radę Gubernatorów.

 

Obecnie Prezydentem Fundacji (na zdjęciu) jest Andre Azoulay, a Dyrektorem Wykonawczym Andreu Claret.

 

Strona Fundacji

 

Rada Gubernatorów

 

Są to przedstawiciele krajów uczestniczących w partnerstwie eurośródziemnomorskim oraz Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za przyjmowanie corocznego budżetu i planu działaności Fundacji oraz monitorowanie bieżącego funkcjonowania Fundacji. Na czele Rady stoi jej przewodniczący. Obecnie jest nim Veronika Stabej (Słowenia). Jej zastępcą jest Tunezyjczyk - Mahamed Mahjoub.

 

Komitet Doradczy

Ciało doradcze Fundacji, na czele którego stoi Prezydent Fundacji, ma za zadanie wspierać merytorycznie Radę, Dyrektora i Sieci w zakresie tworzenia strategii Fundacji. Składa sie z 18 ekspertów w dziedzinie dialogu międzykulturowego, 9 z państw UE i 9 z krajów drugiego brzego basenu Morza Śródziemnego.

Członkostwo w Komitecie Doradczym jest kadencyjne:

2008-2011: Besnik Mustafaj (Albania), Aïcha Kassoul (Algieria), Nevine Simaika Halim (Egipt), Ron Barkai (Izrael), Rowaida Al-Ma'aitah (Jordania), Antoine Nasri Messarra (Liban), Taleb Mahmoud Omran (Syria), Mohamed Mahjoub (Tunezja), Ayse Sumru Noyan (Turcja), Heidi Dumreicher(Austria), Eduard Gombárd (Czechy),Tuomo Melasuo (Finlandia), Caroline Fourest (Francja), Aliki Moschis-Gauguet (Grecja), Lucio Guerrato (Włochy), Karina Petersone (Łotwa), Nevenka Koprivsek (Słowenia), Sara Silvestri (Wielka Brytania).

2011-2014: Besnik Mustafaj (Albania), Sabria Boukadoum (Algeria), Dejan Jović (Chorwacja), Nevine Simaika Halim  (Egipt), Tuomo Melasuo (Finlandia), Caroline Fourest  (Francja), Sonja Hegasy (Niemcy), Aliki Moschis-Gauguet (Grecja), Hesna Al Ghaoui (Węgry), Ann Luttrel (Irlandia), Yaarah Bar-On (Izrael), Rowaida Al-Ma'aitah (Jordania), Antoine Nasri Messarra  (Liban), Lamia Radi (Maroko), Jacek Purchla (Polska), Rui Nogueira Lopes Aleixo (Portugalia), Mohamed Kamelelddine Gaha (Tunezja), Ayse Sumru Noyan (Turcja).


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: