polski English

Koordynator


Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 maja 2019 r. Międzynarodowe Centrum Kultury przestaje pełnić rolę koordynatora polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh. Decyzja, kto zastąpi MCK w tej funkcji pozostaje w gestii Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dziękujęmy wszystkim za współpracę i życzymy owocnych działań na polu dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim.

 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: