polski English

Polityka prywatności


Komunikat w sprawie RODO

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (dalej „MCK”), które administruje stroną alfpolska.org, wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż na stronie www.mck.krakow.pl (w zakładce „Polityka prywatności”) przygotowało  informację dla osób, których dane przetwarza. Celem zamieszczonej informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Ten Komunikat nie nakłada na Państwa żadnych dodatkowych obowiązków. Jednocześnie informujemy, że nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom  i przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie jakim jest to niezbędne dbając o ich bezpieczeństwo. 

Więcej


 
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: