polski English

Forum Fundacji


Eurośródziemnomorskie Forum Fundacji im. Anny Lindh to wyjątkowe miejsce spotkań organizacji pozarządowych, decydentów różnych szczebli i ekspertów od dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim. Celem zwoływanego co trzy lata forum jest umożliwienie debaty, nawiązywania kontaktów i wymiany dobrych praktyk związanych z dialogiem międzykulturowym i pokojowym współstnieniem w regionie. 
 

Eurośródziemnomorskie Forum Fundacji 2016

Trzecie Eurośródziemnomorskie Forum Fundacji im. Anny Lindh odbędzie się w Vallecie (Malta) w dniach 24-25 października 2016 r. Będzie stanowiło preludium do maltańskiej prezydencji w Unii Europejskiej (styczeń-czerwiec 2017). Ze względu na swoją historię i unikalne położenie geograficzne Malta stanowi wyjątkowe miejsce dla współpracy i dialogu między północnym i południowym brzegiem Morza Śródziemnego. 
 
Forum ono pomyślane jako platforma wymiany dobrych praktyk, promocji współpracy w regionie eurośródziemnomorskim i wspieranie działań mających na celu stworzenie narzędzi pomagających we wspólnych działaniach opartych na wspólnych wartościach i dialogu międzykulturowym, które mogą stać się odpowiedzią na obecne wyzwania społeczno-kulturowe w regionie. Wśród tematów poruszanych w trakcie spotkania pojawią się kwestie większego zrozumienia międzykulturowego, roli kobiet w promocji dialogu, zrównoważonej przyszłości oferującej możliwości młodym ludziom oraz większej współpracy i wymiany w regionie eurośródziemnomorskim.
Do udziału w Forum Fundacja zaprasza przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego zrzeszonych w 42 sieciach narodowych Fundacji. W debatach udział wezmą organizacje pozarządowe, instytucje regionalne, przedstawiciele mediów, donatorów i organizacji międzynarodowych. 
 
Więcej

 


Eurośródziemnomorskie Forum Fundacji 2013

Druga edycja Forum Fundacji im. A. Lindh, obywająca się w dniach 4-7 kwietnia 2013 w Marsylii zgromadziła ponad 1500 uczestników i była największym miejscem spotkania społeczeństwa obywatelskiego od czasu wiosny arabskiej. Fundacji udało się zaprosić do wspólnej rozmowy przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, młodzieży, organizacji pozarządowych, parlamentarzystów i reprezentantów władz lokalnych. Forum stanowiło niepowtarzalną okazję do wzajemnej interakcji, wymiany i debaty na temat najważniejszych problemów regionu oraz do stworzenia konkretnych planów wzmocnienia partnerstwa i współpracy eurośródziemnomorskiej pod wspólnym szyldem "Obywatele na rzecz Śródziemnomorza" (Citizens for the Mediterranean).Forum otrzymało wsparcie urzędu miasta Marsylii, regionu Provence-Alpes-Cote d’Azur i departamentu Bouches-du-Rhône. Prezydent Fundacji podpisał w tej kwestii porozumienie z dyrektorem generalnym Europejskiej Stolicy Kultury Marsylia 2013.

Poprzednie Forum miało miejsce w marcu 2010 w Barcelonie – więcej.
 


Forum poprzedzi cykl spotkań przygotowawczych, otwartych dla członków sieci narodowych.


Forum Śródziemnomorskie 2013

Cel Forum: promocja dialogu międzykulturowego poprzez mobilizację społęczności, możliwość aktywnego udziału i wdrażania inicjatyw społecznych. Forum ma być okazją do refleksji i działania oraz przestrzenią wymiany doświadczeń.

Rezultat Forum: mapa drogowa oraz rekomendacje dotyczące działania Fundacji, które zostaną inkorporowane do jej programu.

Format:
 • Agora (debaty strategiczne dotyczące najważniejszych kwestii regionu eurośródziemnomorskiego oraz warsztaty tematyczne)
 • Medina (dobre praktyki, tworzenie partnerstw, oferty współpracy)
 • Targi międzykulturowe (stoiska)
Program - zobaczPolska sieć podczas Forum

Wśród polskich uczestników forum nie zabraknie przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Karolina Zielińska, DWZ) oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dyr. Michał Murkociński, DAiBW, członek Rady Gubernatorów Fundacji im. A. Lindh), jak również członków polskiej sieci wyłonionych przez Fundację im. Anny Lindh:
 • Agnieszka Cichocka (Nadbałtyckie Centrum Kultury) – stoisko na Targach Międzykulturowych
 • Katarzyna Remin (Kampanii Przeciw Homofobii) – stoisko na Targach Międzykulturowych
 • Wojciech Załuski (Fundacja Revers) – Agora Workshops, The Value of Dialogue in Democratic Transitions (uwagi wstępne
 • Dr Konrad Pędziwiatr (UEK, Wyższa Szkoła im. ks. J. Tischnera) – Agora Workshops, Renewing Intercultural Dialogue in Public Spaces (uwagi wstępne)
 • Magdalena Jakubowska (Fundacja Together Polska) – Medina Good Practices, Media and Perceptions
 • Witold Hebanowski (Fundacja Inna Przestrzeń) – Medina Project Ideas, Urban Spaces and Citizenship
 • Anna Maria Urbańczyk (Instytut Kultury Miejskiej, Gdańsk) – udział w sesjach poświęconych kwestiom genderowym, pomoc przy stoisku polskiej sieci
 • Anna Grabowska (PRO-Med.) – udział w sesji poświęconych inkluzji i edukacji osób starszych, pomoc przy stoisku polskiej sieci

Koordynator polskiej sieci serdecznie dziękuje Instytutowi Polskiemu w Paryżu za pokrycie kosztów podróży dwóch uczestników Forum z Polski.W trakcie trwających przez całe Forum Targów Międzykulturowych swoje stoiska będzie prezentować Międzynarodowe Centrum Kultury (tylko 4.04) oraz Nadbałtyckie Forum Kultury i Kampania Przeciw Homofobii.


5 kwietnia, w godz. 11:00-13:30, w ramach części warsztatowej Agory, Międzynarodowe Centrum Kultury, koordynator polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, poprowadził autorską sesję zatytułowaną „Czy wszyscy żyjemy nad Morzem Śródziemnym?”. W panelu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Jacek Purchla (dyrektor MCK oraz członek Komitetu Doradczego Fundacji), prof. dr Tuomo Melasuo, prof. Zahida Darwish Jabbour, dr Katarzyna Górak-Sosnowska - zobacz podsumowanie.

Udział w Forum poprzez media społecznościowe:


Dzięki Twitterowi, Facebookowi, YouTube oraz relacjom na żywo (live video stream) istniała możliwość:
 • śledzenia wydarzeń (teksty, zdjęcia, filmiki),
 • komentowania i dzielenia się swoimi opiniami
 • dyskutowania online z innymi członkami Fundacji im. A. Lindh z całego obszaru eurośródziemnomorskiego,
 • udziału w debatach w czasie rzeczywistym (możliwość wysyłania pytań poprzez Facebooka i Twittera).
   


Relacje i dokumentacja z Forum

 • Filmy
 • Zdjęcia
 • Strona Facebooka
 • Zapis debat: Ceremonia otwarcia (4.04.2013), debata Young Arab Voices z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza (6.04.2013), zamknięcie Forum i konkluzje (7.04.2013)
 • Głosy VIPów

Zobacz filmowe podsumowanie Forum

Przeczytaj o Forum w Dzienniku Gazecie Prawnej

Konkluzje Forum
 • Podczas finalnej sesji Forum, 7 kwietnia 2013 r., dyrektor wykonawczy Fundacji, Andreu Claret ogłosił, że będzie organizowany Coroczny Tydzień Śródziemnomorza, podczas którego głosy i wspólne działania obywateli, parlamentów, władz lokalnych i społeczności lokalnych będą miały szanse wspólnie zaistnieć i przebić się do świadomości opinii publicznej.
 • Długofalowy projekt działań na rzecz Syrii będzie realizowany przez Fundację, jej sieci i partnerów. Podczas Forum podkreślano, że „nie możemy być obywatelami Śródziemnomorza bez bycia obywatelami Syrii”. Konieczne jest więc działanie mające na celu przygotowanie społeczeństwa obywatelskiego do wspólnego funkcjonowania po zakończeniu konfliktu w tym kraju.
 • Mobilność jest wartością kluczową w pogłębianiu partnerstwa śródziemnomorskiego. Fundacja i jej sieci w całym regionie wzmogą działania lobbujące na rzecz umożliwienia przyznawania wiz ad hoc dla liderów działań międzykulturowych w ramach projektów eurośródziemnomorskich.
 • Zaprezentowano wstępne wyniki badań w ramach „Raportu nt. trendów międzykulturowych 2013”, przygotowanego przez Instytut Gallupa dla Fundacji im. A. Lindh. Zaobserwowano, że w wyniku „wiosny arabskiej” wzrasta wzajemne zainteresowanie sobą nawzajem między „Północą” i „Południem”.
 • Obywatelskość pozostanie w centrum działań Fundacji w dziedzinie edukacji. Jednym z przejawów tego faktu będzie wydanie pierwszego w regionie eurośródziemnomorskiego podręcznika do nauki międzykulturowej obywatelskości w szkołach regionu.
 • Program „Obywatele na rzecz dialogu” (Citizens for Dialogue – www.dawrak.org), finansowany przez Komisję Europejską i poświęcony budowie potencjału obywatelskiego w społeczeństwach arabskich, został oficjalnie otwarty w całym regionie i w ciągu następnych dwóch lat będzie stanowił integralną część działań Fundacji im. A. Lindh .
 • Zaprezentowano program Young Arab Voices, realizowany w partnerstwie z British Council, w którym uczestniczy ponad 80 tysięcy młodych ludzi z regionu północnej Afryki, ucząc się komunikacji międzykulturowej oraz sztuki dialogu i debatowania.
 • W dziedzinie kultury ogłoszono rozpoczęcie programu tłumaczeń eurośródziemnomorskich, którego celem będzie zmniejszanie przepaści we wzajemnym poznaniu w regionie.
 • Ogłoszono wolę realizację nowych działań wspierających dziennikarstwo międzykulturowe oraz tworzenia eurośródziemnomorskiej sieci dobrych praktyk w zakresie etyki dobrego dziennikarstwa.Więcej   

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: