polski English

Czy wszyscy mieszkamy nad Morzem Śródziemnym?


Próby odpowiedzi na tak postawione pytanie podjęli się uczestnicy jednej z sesji Forum Śródziemnomorskiego Fundacji im. A. Lindh, zorganizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury 5 kwietnia 2013 r. w Marsylii. Pytanie zainspirowane publikacją „Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym?”, przygotowaną przez koordynatorów polskiej sieci Fundacji im. A. , wywołało ożywioną dyskusję wśród zaproszonych ekspertów, prof. Jacka Purchli, dyrektora MCK w Krakowie i członka Komitetu Doradczego Fundacji im. A. Lindh, prof. Zahidy Darwishe Jabbour, reprezentującej Libański Komitet UNESCO i zarazem koordynatora libańskiej sieci Fundacji oraz prof. Tuomo Melasuo, szefa TAPRI, Tampere Peace Research Institute i koordynatora fińskiej sieci Fundacji, a także zaproszonych gości, m.in. Jeana Roberta Henri z Assemblée de Citoyens et Citoyennes de la Méditerranée oraz przedstawicieli projektu Arab Voices i publiczności. Sesja pokazała po raz kolejny, jak różne jest postrzeganie „śródziemnomorskości” w państwach Unii dla Śródziemnomorza, jednocześnie zwracając uwagę na potencjał tkwiący w tożsamości związanej z regionem. Wśród rekomendacji przygotowanych przez uczestników sesji znalazły się propozycje programów edukacyjnych zwiększających mobilności młodych ludzi, a w efekcie wzajemne poznanie oraz postulat zgłębienia kwestii różnych postaw wobec idei Eurośródziemnomorza w regionie, w ramach programów o charakterze badawczym. 
 
Więcej

 
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: