polski English

Spotkanie przygotowawcze do Forum Fundacji - problematyka kobiet


W ramach przygotowań do Forum Fundacji im. A. Lindh, w dniach 22-25 listopada 2012 w Casablance, zostanie zorganizowane spotkanie przygotowawcze, poświęcone roli kobiet w realizacji strategii Fundacji im. A. Lindh (4D - dialog, demokracja, rozwój i różnorodność). Celem spotkania jest dyskusja nad wkładem do programu Forum Fundacji w 2013, idetyfikacja najbardziej krytycznych problemów, trendów, wyzwań, jak również dobrych praktyk w zakresie promocji równouprawnienia i dialogu w regionie eurośródziemnomorskim.

Do udziału w spotkaniu można zgłaszczać się do 25 października, do godz. 16.00 czasu egipskiego. Wybranym uczestnikom zostanie pokryty koszt podróży i pobytu.

Więcej


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: