polski English

Nagrody


Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultury im. A. Lindh przyznaje następujące nagrody:
 

 


--------------------------------------------------------------------------------

Euro-Śródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego (Euro-Mediterranean Award for the Dialogue Between Cultures) jest formą wyróżnienia przez Fundację osób i organizacji szczególnie zasłużonych w promowaniu dialogu w rejonie euro-śródziemnomorskim. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Fondazione Mediterraneo. Zgłaszani kandydaci muszą pochodzić z krajów Partnerstwa Euro-Śródziemnomorskiego. Wyjątkową uwagą są obdarzane osoby i organizacje, które współpracują z młodzieżą. Nagroda ta przyznawana jest co roku w ramach działań w sferze kultury, sztuki, mediów, architektury, kina, spraw społecznych, literatury itp.


Każdego roku ogłaszany jest temat konkursu:

2006 - Wzajemny szacunek ludzi różnych religii i wyznań - Laureatem został klasztor w Syrii - Deir Mar Musa Al Habachi (patrz Komunikat 8/2006)

2007 - Mężczyźni i kobiety ramię w ramię na rzecz równości płci - nagrodę przyznano ex aequo pani Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i panu Janowi Willems

2008 - Dialog między kulturami poprzez sztukę - nagrodę otrzymała Rima Maroun

Młoda libańska fotograficzka jest autorką cyklu Murmures [Szepty], składającego się z 14 wielkoformatowych zdjęć pokazujących dzieci zwrócone twarzą do ściany, zainspirowanego problemami w rejonie Bliskiego Wschodu, a szczególnie konfliktem libańsko-izraelskim z 2006 r. Niepokazujące twarzy dzieci zdjęcia stają się symbolem uniwersalnego cierpienia wynikającego z brutalności wojny, która może zdarzyć się wszędzie.

 

Jeśli próbuje stworzyć dzieło artystyczne to dlatego, że jestem przekonana, że Sztuka domaga się prawdziwego dialogu, prawdziwego słuchania i prawdziwego dzielenia się, mówi artystka.

 

 

 

 

Więcej informacji

 


 

 

2009 - Dialog międzykulturowy na rzecz pokoju i współistnienia - nagrodę otrzymała organizacja "Combatants for Peace"

 

Organizacja Combatants for Peace została założona w 2005 r. przez żołnierzy izraelskich i milicjantów palestyńskich, którzy postanowili złożyć broń. Działają w różnych miejscach Zachodniego Brzegu Jordanu, w trzech dwunarodowych grupach stanowiących przykład partnerstwa izraelsko-palestyńskiego, które jest bazą różnorakich działań na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia (spotkania, pokojowe marsze, wydarzenia publiczne, etc.).Organizacja Combatants for Peace jest ruchem społecznym założonym w 2005 r. przez byłych żołnierzy izraelskich i milicjantów palestyńskich, którzy po latach oglądania siebie nawzajem przez celowniki karabinów postanowili złożyć broń i promować rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

 

„Wierzymy, że tylko połączywszy siły będziemy mogli zatrzymać cykl przemocy, rozlew krwi oraz okupację i opresję ludności palestyńskiej. Nie wierzymy już, że można rozwiązać konflikt między dwoma narodami używając przemocy. Dlatego też oświadczamy, że odmawiamy dalszego udziału w dalszym rozlewie krwi”, podkreślają Raed Hadar i Avner Wishnitzer, palestyński i izraelski koordynatorzy ruchu.

 

Działają w różnych miejscach Zachodniego Brzegu Jordanu, w trzech dwunarodowych grupach stanowiących przykład partnerstwa izraelsko-palestyńskiego, które jest bazą różnorakich działań na rzecz pokoju i wzajemnego zrozumienia (spotkania, pokojowe marsze, wydarzenia publiczne, etc.).

 

Strona organizacji

 

Specjalne wyróżnienie zostało przyznane History in Action Project Team (Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia), grupie 55 międzynarodowych i międzyetnicznych historyków i uczących historii z Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Serbii, którym udało się pokonać podziały etniczne, religijne i językowe tworząc wspólny podręcznik historii regionu.

 

Wyróżnienia przyznane zostały także organizacjom: Israeli Committee Against House Demolitions (Izrael), Israel Women’s Network (Izrael) oraz Parents Circle Families Forum (Izrael i Palestyna).

 

 

Więcej informacji na temat Nagrody 2009:

 

 


 

 2010 - Dialog międzykulturowy na rzecz równowagi ekologicznej

 

Działania o charakterze międzykulturowym są ważnym elementem dyskusji nt. współczesnych wyzwań w dziedzinie środowiska i mogą znacząco przyczyniać się do znalezienia wspólnych rozwiązań i kreowania nowych sposobów myślenia. Rozwój w dziedzinie kultury jest silnie powiązany z interakcjami pomiędzy środowiskiem naturalnym a społecznościami w nim mieszkającymi. Warunki ekologiczne wpływają znacząco na stabilność społeczną. Z drugiej strony czynniki kulturowe mają wpływ na zachowanie konsumentów i wartości obywatelskie związane z ochroną środowiska.

Tematyka edycji 2010 Nagrody została powiązana z Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej ONZ, Milenijnymi Celami Rozwoju ONZ jak również z Porozumieniem Kopenhaskim oraz Konwencją UNESCO o Różnorodności Kulturowej.

 

Laureatem 5. edycji nagrody została organizacja ECOPEACE Friends of the Earth Middle East (izraelsko-palestynsko-jordanska). Jest to organizacja wyjątkowa, której celem jest promocja wspólnego działania na rzecz dziedzictwa środowiska naturalnego w regionie. Jej wysiłki zmierzają do propagowania zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia odpowiednich warunków dla długotrwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. FoEME posiada biura w Ammamie, Betlejem i Tel-Avivie. Jest członkiem największej "zielonej" organizacji na świecie - Earth International.

 

FoEME jest organizacją wspierającą wysiłki na rzecz środowiska, prowadzącą transgraniczne projekty badawcze oraz publikującą wspólne raporty i stanowiska. Działa również aktywnie na rzecz dialogu. Wszystkie projekty prowadzone przez FoEME angażują młodzież, dorosłych, badaczy, przedstawicieli władz lokalnych z Izraela, Jordanii i Palestyny w pracy nad tworzenie platformy dialogu promującej równowagę ekologiczną i pokój w regionie. Dyrektorzy FoEME zostali uhonorowani przez magazyn Time tytułem Bohatera Ekologii 2008. Organizacja otrzymała także nagrodę UNDP/UNEP SEED w 2008, a w 2009 otrzymała prestiżową nagrodę Jeff Skoll Award  za pracą na rzecz społecznej przedsiębiorczości.

 

Więcej o organizacji

 

 


2011 - Dialog na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i wolności

 W odpowiedzi na wydarzenia ostatnich miesięcy w Afryce Północnej temat konkursu brzmi „Dialog na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i wolności”. Fundacja chciałaby uhonorować inicjatywy poświęcone budowaniu wartości i praktyk demokratycznych poprzez podejście międzykulturowe. Nagrodzone będą działania wspierające walkę o wolność, demokrację, prawa człowieka i kwestie obywatelskie. 

Zgłaszani kandydaci powinny być zaangażowane w promocję uniwersalnych wartości wolności, demokracji i spraw obywatelskich, ich działania powinny reprezentować podejście międzykulturowe, szacunek dla różnorodności społecznej i kulturowej oraz odbywać się w różnych społecznościach (lokalnych, narodowych, międzynarodowych).

Kandydatami do nagrody mogą być osoby indywidualne organizacje pochodzące z jednego z 43 państw Unii dla Śródziemnomorza lub państw-obserwatorów (Libia i Sudan). Ze względu na specjalną uwagę, jaką Fundacja im. A. Lindh poświęca młodzieży, kobietom i migrantom, kandydaci działający na rzecz tych grup będą szczególnie mile widziani.

Selekcja laureata odbywa się przy udziale koordynatorów narodowych oraz członków sieci. W pierwszym etapie 5 finalistów wybierają koordynatorzy sieci narodowych. W drugim etapie w systemie on-line  głosują członkowie sieci narodowych. Aby zapewnić równowagę pomiędzy poszczególnym sieciami narodowymi kandydat, który uzyska najwięcej głosów wśród członków danej sieci będzie traktowany jako kandydat tej sieci do Nagrody.

W 2011 roku przewodnictwo w jury Nagrody mają koordynatorzy Polski, Francji, Rumunii i Danii, Egiptu, Tunezji i Palestyny. W jury zasiada także dyrektor wykonawczy Fundacji im. A. Lindh oraz przedstawiciel Fondazione Mediterraneo.


Więcej
 

Laureaci edycji 2011


2012 - Młodzież na rzecz zmiany, sprawiedliwości społecznej i wspólnego rozwoju

Temat edycji 2012 to wynik dyskusji na temat sytuacji w regionie eurośródziemnomorskim, który z jednej strony staje przed wyzwaniem przemian demokratycznych w państwach arabski (tzw. wiosny arabskiej), a z drugiej musi sprostać kryzysowi gospodarczemu, dotykającemu państwa europejskie. Zmiany te szczególnie dotykają ludzi młodych. To oni organizują się by sprostać wyzwaniom politycznym, społecznym i ekonomicznym, jasno wyrażając przy tym chęć uczestniczenia w przekształcaniu swoich krajów zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, pełnych praw obywatelskich i zrównoważonego rozwoju.

W związku z powyższym Fudacja pragnie uhonorować lokalne, regionalne lub narodowe inicjatywy wspierające rozwój oparty na wymienionych wartościach oraz podejściu międzykulturowemu.

Kandydaci (organizacje lub osoby indywidualne) powinny:
 • być zaagażowani w działania promujące społeczną sprawiedliwość i wspólny rozwój w regionie,
 • działać na podstawie podejścia międzykulturowego, opartego o wzajemny szacunek pomiędzy osobami różnego pochodzenia,
 • pracować z różnymi społecznościami na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, traktując różnorodność społeczną i kulturową jako bogactwo i zasób oraz wzmacniając praktyki demokratyczne i proces odpowiedzialności przed obywatelami.

W 2012 przewodnictwo  przyznawaniu Nagrody ma jury składające się z koordynatorów sieci Fundaji w następujących państwach: Irlandia, Finlandia, Łotwa, Niemcy, Turcja, Algieria, Jordania oraz dyrektora wykonawczego Fundacji i przedstawiciela Fondazione Mediterraneo (wpółorganizator nagrody).

Termin przedkładania kandydatur: 30 lipca 2012.


(Należy złożyć CV kandydata (max 3 strony) oraz przykłady działań kandydata)

Więcej


Glosowanie nad kandydaturami


Zapraszamy członków polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh do głosowania na laureatów tegorocznej edycji Nagrody w dziedzinie dialogu międzykulturowego. Nagroda przyznawana jest przez sieci krajowe Fundacji we współpracy z Fondazione Mediterraneo. Honoruje ona osiągnięcia osób i organizacji działających w sferze dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim. Tematem przewodnim edycji 2012 jest "Młodzież na rzecz zmiany, sprawiedliwości społecznej i wspólnego rozwoju". Sześciu finalistów, na których można oddać głos to: Association for the Development & Enhancement of Women (Egipt); Symβiosis (Grecja); Mounir Bensalah (Maroko); Israel-Palestine Centre for Research and Information (Izrael/Palestyna); Reem Kassem (Egipt); Teatro Valle Occupato (Włochy). Opisy organizacji są dostępne na stronie Nagrody.

Głosowanie potrwa do 23 października 2012 (godz. 16.00 czasu egipskiego, GMT+2)

Głosuj

Laureat edycji 2012

Członkowie narodowych sieci Fundacji im. A. Lindh wybrali zwycięzcę VII edycji Nagrody Fundacji im. A. Lindh w dziedzinie dialogu międzykulturowego. W roku 2012 tematem przewodnim konkursu była „Młodzież na rzecz zmiany, społecznej sprawiedliwości i wspólnego rozwoju”. Nagrodę otrzymał włoski teatr Teatro Valle Occupato. Po raz pierwszy organizacja z południa Europy otrzymała nagrodę za walkę o tworzenie sztuki, kultury i wiedzy jako doświadczenia aktywnego i osobistego. 

14 czerwca 2011 grupa 80 pracowników sektora sztuki, głównie młodych artystów, okupowała budynek Teatro Valle, który mimo ogromnego znaczenia historycznego i artystycznego dla miasta Rzym, miał być wkrótce sprzedany. Od tego moment okupujący budynek uczynili teatr symbolem walki o możliwość tworzenia sztuki, kultury i wiedzy jako doświadczenia aktywnego i osobistego. Jest to jednocześnie protest przeciwko cięciom budżetowym uderzającym w politykę kulturalna i jej operatorów oraz żądanie utrzymania dostępu do kultury jako podstawowego prawa wszystkich obywateli. 
 
Zainspirowani teorią samorządności w przestrzeni kulturalnwj artyści z Teatro Valle stworzyli statut nowej fundacji o nazwie Teatro Valle Bene Comune (Wspólne dobro), której zadaniem jest przekształcenie teatru w niezależną instytucję społeczną. Powstanie fundacji stanowi wyjątkowy przykład wcielania w życie wartości demokratycznych poprzez wspólne zaangażowanie i  w inwestowanie w ramach finansowania społecznościowego, tzw. crowdfunding oraz proces aktywnego udziału obywateli. 
 
Teatr stał się miejscem spotkań różnorodnych grup – od związków zawodowych po organizacje działające na rzecz ochrony środowiska, od grup sprzeciwiających się spekulacji ziemią po kampanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, zwalczającw zorganizowaną przestępczość, od grup walczących o prawa kobiet po pokojowe grupy wspierające arabską wiosnę. Jest to także ważny inkubator inicjatyw społecznych. 
 
Łącząc w sposób zupełnie wyjątkowy sztukę z przestrzenią zaangażowania społecznego Teatr stał się agorą oferującą setki bezpłatnych imprez, łączących sztukę performatywną z debatami i wykładami, udziałem intelektualistów, znanych artystów i aktywistów. Wydarzenia odbywają się codziennie, dzięki czemu zróżnicowanych głos społeczny jest słyszalny i dociera do tysięcy osób. Organizowane są także warsztaty i szkolenia zawodowe dla sektora kultury oraz kursy filozofii, historii, sztuk wizualnych itp. 
 
Poprzez międzynarodową kampanię w regionie eurośródziemnomorskim teatr dotarł do innych, podobnych organizacji (jak teatr Embros w Atenach czy Inex Film w Belgradzie). We współpracy z zagranicznymi partnerami zorganizowano debaty takie jak „Agora Transeuropa” poświecone wspólnym dobrom i demokracji w Europie oraz „Creative Revolutions!” dotyczącą transformacji w państwach arabskich. 
 
Nadrzędną wartością teatru jest implementacja „zasady wspólnotowości”, opartej na założeniu, że lepszy świat jest możliwy tylko poprzez dobrej jakości relacje między ludźmi. 
 

Więcej2013 - Migranci - ambasorzy wzjamengo zrozumienia

W społeczeństwach eurośródziemnomorskich następują nieustające zmiany. W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z ruchami społecznymi prowadzącymi do politycznych transformacji na południowych brzegach Morza Śródziemnego i kontynuacją kryzysu ekonomicznego w Europie. W dalszym ciągu jednym z podstawowych problemów regionu pozostaje migracja, czyniąca z przestrzeni eurośródziemnomorskiej swoiste laboratorium różnorodności. Z jednej strony stereotypy, tak w krajach przyjmujących jak i wysyłających migrantów, pozostają ogromnym wyzwaniem, z drugiej coraz częściej zdajemy sobie sprawę, że Inny jest potencjalnym mediatorem prawdziwego dialogu międzykulturowego. Temat edycji 2013, „Migranci – ambasadorzy wzajemnego zrozumienia”, poświęcony jest najlepszym praktykom w regionie zmierzającym do promocji dialogu i integracji migrantów.

Fundacja pragnie nagrodzić organizatorów inicjatyw związanych z integracją migrantów i promocją ich praw poprzez podejście międzykulturowe, działań angażujących migrantów jako grup docelowych oraz facylitatorów dialogu międzykulturowego. Kandydatów mogą przedstawiać członkowie sieci narodowych Fundacji im. A. Lindh. Mogą nimi być osoby indywidualne lub organizacje, będący obywatelami lub rezydentami krajów Unii dla Śródziemnomorza lub państw-obserwatorów (Libia, Sudan). W aplikacji powinno się znaleźć CV kandydata podkreślające jego dokonania w zakresie określonym w temacie tegorocznej edycji nagrody, w przeciągu ostatnich 3 lat, oraz przykład działań kandydata (np. opis projektu, dokumentacja).

Kandydaci do nagrody powinni:
 • Być zaangażowani w działania związane z problematyką migracji w regionie;
 • Korzystać z podejścia międzykulturowego, opartego o wzajemny szacunek pomiędzy ludźmi różnego pochodzenia;
 • Pracować z różnymi społecznościami na poziomie lokalnym, narodowymi i międzynarodowym, uznając za wartość różnorodność kulturową i społeczną i wzmacniając działania demokratyczne i odpowiedzialność wobec obywateli.

Termin przedkładania nominacji mija 10 września 2013 r.
Krótka lista, stworzona na podstawie nominacji członków sieci, wspólnie przez koordynatorów narodowych będzie gotowa do końca września 2013 r. Do 20 października 2013 r. członkowie sieci narodowych będą mogli głosować na wybrane kandydatury. Zwycięzca zostanie ogłoszony na początku listopada 2013 r. Nagroda nie ma charakteru finansowego – jest nią statuetka przyznawana podczas uroczystej ceremonii a zwycięzca będzie mógł odwiedzić narodowe sieci Fundacji korzystając ze wsparcia Fundacji.

Więcej


Laureat 2013

Zwyciężczynią edycji jest jest Rabeea Najm al-Din Al-Nasser, założycielka i manadżerka powstałej trzy lata temu w Jordanii organizacji House of Tales and Music (HTM). Celem organizacji jest umożliwianie dzieciom kontatku z opowiadaniem historii, muzyką, śpiewem, malarstwem i rzemiosłem. HTM wspiera dzieci będące ofiarami konfliktów, biedy i wykluczenia poprzez zapewnienie im bezpiecznego miejsca, w którym mogą wyrażać swoje emocje i potrzeby, a także poznawać świat, poprzez sztukę i opowiadanie. HTM zorganizował już warsztaty dla ponad 3 tysięcy dzieci z lokalnych obozów dla uchodźców, przeszkolił 50 bibliotekarzy pracujących w obozach dla uchodźców w Irbid i Ammamie. Pani al-Din Al-Nasser jest także inicjatorką projektu "Storytelling and Music Mobile Bus" [Autobus opowiadaczy historii i muzyki], który podróżuje po obozach i wioskach oferując naukę poprzez zabawę dla zamieszkujących je dzieci.

Strona organizacji 


Szczegółowe informacje na temat Nagrody:
http://www.euromedalex.org/resources/awards/euromed-award Euro-Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska w Dziedzinie Różnorodności Kulturowej (Euro-Med Journalist Prize for Cultural Diversity ) jest wyróżnieniem przyznawanym dziennikarzom za szczególne działania zmierzające do wspierania różnorodności kulturowej. Konkurs jest organizowany wraz z Międzynarodową Federacją Dziennikarzy (International Federation of Journalists), a jego celem jest zachęcanie dziennikarzy do aktywnego udziału w dialogu międzykulturowym oraz propagowaniu wiedzy na temat różnorodności kulturowej.

W edycji 2006/2007 nagrody przyznano:
 

 • Mahitab Abdel Raouf (25 lat, Egipt) za artykuł "Les indesirables"
 • Annalisa Monfreda (28 lat, Włochy) za artykuł "The Free Song of the Arberesh"
 • Hugues Dorzee (34 lata, Belgia) za artykuł "Ataturk's Turkey, Devout Republic"
 • Yoav Stern (33 lata, Izrael) za artykuł "All in the Family in Umm al-Fahm

 

 

Zapoznaj się z nagrodzonymi pracami

 

 
W edycji 2007/2008 nagrody przyznano:
 

 • Gedeon Levy (Izrael) za artykuł „The Children of 5767"
 • Jamila Zekhnini (Belgia) za serię artykułów "MusulWomen"
 • Uros Skerl (Słowenia) za artykuł „Why wait for another masacre?"
 • Verichan Ziglioglu (Turcja) za serię artykułów "Arts and Dialogue in Turkey"W edycji 2007/2008 specjalne wyróżnienia przyznano:
 

 • Naddia Al Awady (Egipt) za artykuł „Inside the Palestinian resistance mouvement"
 • Valentino Stefano (Włochy) za artykuł "Cosmopolitan Pyla: Where Cyprus is already re-unified".

 

Zapoznaj się z nagrodzonymi pracami

 


 

Edycja 2009 r.

 

W 2009 r. przyznano następujące nagrody:

 

 • kategoria prasa: Ethar El-Katatney (Egipt) za "Identity Crisis" (Kryzys tożsamości) w Egypt Today
 • kategoria radio: Chine Labbé (Francja) za “Practicing and producing law in the Palestinian territories: An ongoing battle” (Praktykowanie i tworzenie prawa na terytoriach palestyńskich) w Radio France Culturek
 • kategoria telewizja: Ennio Remondino (Włochy) za "The people of the Ark" (Ludzie Ark" w Mediterraneo Program (Rai TV) oraz Martin Trax za "Istanbul: Truth, fear and Hope" (Istambuł: prawda, strach i nadzieja) w ORF
 • kategoria raport z konfliktu: Alberto Arce (Hiszpania) za "Gaza Under Fire" (Gaza w ogniu) w El Mundo oraz Lisa Goldman (Izrael) za "Gaza from a distance: What Israelis wanted to know about the war" (Gaza z oddali: co Izraelczycy chcieli wiedzieć o wojnie) w Columbia Journalism Review

 

Zapoznaj się z nagrodzonymi pracami


 

Edycja 2010

 

Jean Daniel (francuski pisarz, dziennikarz i założyciel pisma "Le Novel Observateur") został nagrodzony za całokształ swej pracy na rzecz regionu eurośródziemnomorskiego. Mona El Tahawy (Egipcjanka, dziennikarka i liderka opinii na poziomie międzynarodowym) otrzymała nagrodę za wyjątkowe zaangażowanie profesjonalne.

 

Pozostali laureaci to:

 • kategoria prasa: Sarfraz Manzoor (Wielka Brytania) za ‘My Month of Being Jewish’ (Mój miesiac bycia Żydem) opublikowany w The Guardian
 • kategoria audiowizualna: Pierre Mari (Francja) za ‘Female Emigration’ (Emigracja kobiet) w Radio Kantara oraz Ali Gohine (Egipt) za ‘Illegal Migration’ (Nielegalna migracja) w Nile Television Network
 • kategoria media online: Dalia Ziada (Egipt) za ‘Unveiling the minds of Young Muslim Women’ (Odkrywania umysłów młodych muzułmanek) w Bikya Masr
 • kategoria dziedzictwo kulturowe: Yizhar Beer (Izrael) za ‘The city and the dogs’ (Miasto i psy) w The Huffington Post

 


 
Edycja 2011

Wysoki Przedstawiciel ds. Współpracy Między Cywilizacjami ONZRuszyła kolejna edycja nagrody dziennikarskiej, przyznawanej przez Fundację im. A. Lindh we współpracy z COPEAM (Stałą Konferencją Śródziemnomorskich Operatorów Audiowizualnych), Przymierzem Cywilizacji ONZ (UN Alliance of Civilizations), Komisją Europejską oraz programami telewizyjnymi Al-Arabiya News Channel i Euronews.

Do 15 lipca 2011 można zgłaszać artykuły prasowe (wydane drukiem bądź online) oraz audycje radiowe i telewizyjne, poświęcone szeroko rozumianym kwestiom różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim, od problemów mniejszości, migracji, integracji po kwestie związane z religią i tradycjami kulturowymi. Celem nagrody jest wyróżnienie tych prac dziennikarskich, które przyczyniają sie do lepszego zrozumienia zróżnicowania regionu i promocji pozytywnej roli dziennikarzy w dostarczaniu zrównoważonej i dokładnej informacji o regionie.

 W odpowiedzi na historyczne wydarzenia "wiosny arabskiej" Fundacja pragnie w tym roku szczególnie uhonorować prace związane z tematem "Rola społeczeństwa obywatelskiego w zmianie społecznej" (The role of civil society in social change).


Oficjalne otwarcie konkursu na rok 2011 nastąpiło 6 kwietnia 2011, podczas Arab-West Media Dialogue Forum w Kairze. W inauguracji udział wzięli Amre Moussa (Sekretarz Generalny Ligii Arabskiej), André Azoulay (Prezydent Fundacji im. A. Lindh), Jorge Sampaio (Wysoki Przedstawiciel ds. Współpracy Między Cywilizacjami ONZ) oraz ponad 150 przedstawicieli mediów i ekspertów. 


Więcej informacji
 

Laureaci edycji 2011


Edycja 2012


Laureatką tegorocznej Śródziemnomorskiej Nagrody Dziennikarskiej im. Anny Lindh jest Rima Marrouch. Jury doceniło specjalnym wyróżnieniem tą młodą polsko-syryjską dziennikarkę za jej niezwykłą odwagę i poświęcenie w opisywaniu obecnej sytuacji w Syrii. Przykłady jej prac można zobaczyć na stronie telewizji Arte.

Międzynarodowe jury, kierowane przez Edgara Morina ogłosiło także pięciu zwycięzców w następujących kategoriach:
 • Prasa: Mona Abouissa z Egiptu za artykuł ''Les Choristes d'Allah'' w Le Monde Diplomatique.
Szczególne wyróżnienie przyznano Witoldowi Szablowskiemu z Polski za artykuł "Wpuście nas, dranie!" opublikowany w Gazecie Wyborczej, dotyczący emigracji z Albanii do krajów Unii Europejskiej i o wychodzeniu Albanii z komunizmu. W uzasadnieniu decyzji jury napisało, iż teksty Szabłowskiego są "z pozoru lekkie i zabawne, ale jeśli lepiej się w nie wczytać, okazują się bardzo głębokie". Artykuł powstał w ramach projektu „Next in Line” z pomocą finansową Unii Europejskiej.

Czytaj
 • Nowe media: Haggai Matar z Izraela za tekst ''The Wall: 10 Years On'' w 972mag.com i Sophie Chamas z Libanu za tekst ''Ani Mi Levanon: Smiling Through Hebrew Class" w Mashallahnews.com.
 • Radio: Sakr Al Makhadhi z Wielkiej Brytanii za audycję ''Understanding Syria" w BBC Radio 2.
 • Telewizja: Jaume Bartroli, Ramon Valles, i Silvia Paoro z Hiszpani za program ''Where Are You From?'' w Televisio De Catalunya 3. Szczególne wyróżnienie przyznano Karimowi El Shenaoui za program‘’Salafi’’ w BBC Arabic.
 • Kategoria specjalna "Rola obywateli i społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu demokratycznych i pluralistycznych społeczeństw": Francesca Caferri z Włoch za artykuł ''The Paradise at Women's Feet'' w La Repubblica i Mondadori.

W tym roku Nagroda stała się odpowiedzią na rozpowszechniany w Internecie prowokacyjny film o proroku Mahomecie. Honoruje bowiem dziennikarstwo międzykulturowe, które promuje międzykulturowe zrozumienie w regionie. Prezydent Fundacji im. A. Lindh, Andre Azoulay powiedział "Ta nagroda będzie wyróżniać dziennikarzy z północy i południa regionu śródziemnomorskiego, którzy zbliżają oba brzegi Morza Śródziemnego do siebie dzięki podjęcia ryzyka mówienia prawdy. Ta prawda stanowi mapę drogową działań Fundacji im. A. Lindh".

VI edycja nagrody zgromadziła ponad 200 gości i kandydatów i została zorganizowana we współpracy z Allianz Cultural Foundation, Goethe Institute, ZAK, w kooperacji medialnej z Deutsche Welle, Reporters Without Borders i COPEAM.

WięcejEdycja 2013

Problematyka syryjska stała w centrum zainteresowania dziennikarzy podczas tegorocznej ceremonii rozdania Nagród Dziennikarskich Fundacji im. A. Lindh, która odbyła się 23 października w siedzibie Fundacji Thomasa Reutersa w Londynie.

Dwa z pięciu przyznanych wyróżnień uhonorowały dziennikarzy poświęcających czas Syrii. W kategorii prasa nagroda przypadła libańskiej dziennikarce Ranii Abouzeid za opublikowany w The New Yorker artykuł “A Black Flag and a Cup of Coffee in Raqqa” [Czarna flaga i kubek kawy w Raqce]. Specjalne wyróżnienie przyznano Syryjce, Basmie Atassi za „Drawing hope in Syria” [Rysując nadzieję w Syrii] przedstawiony w anglojęzycznej Al Jazeerze. Międzynarodowe jury, pod przewodnictwem znanego dziennikarza telewizyjnego Tima Sebastiana, podkreślało znaczenie pisania o Syrii w obecnej sytuacji i chwaliło odwagę tych dziennikarzy, którzy z narażeniem życia kontynuują przedstawianie realiów życia i wojny w Syrii. Prezydent Fundacji im. A. Lindh, powiedział podczas ceremonii, że nie ma przyszłości dla region eurośródziemnomorskiego bez wolnej i demokratycznej Syrii. Dodał także, że Fundacja pragnie wspierać syryjskie społeczeństwo obywatelskie i jego organizacje pozarządowe.
 
 • Prasa: Rania Abouzeid (Liban) za artykuł “A Black Flag and a Cup of Coffee in Raqqa” [Czarna flaga i kubek kawy w Raqce] w The New Yorker. Specjalne wyróżnienie dla Basmy Atassi za artykuł „Drawing hope in Syria” [Rysując nadzieję w Syrii] w Al Jazeera English.
 • Radio: Hayam Hassan (Palestyna) za audycję „Slavery in Mauritania” [Niewolnictwo w Mauretanii] przedstawioną w BBC
 • Telewizja: Leila Ghandi (Maroko) za program „Leila Ghandi in Palestine” [Leila Ghandi w Palestynie] w 2M TV.
 • Nowe media: Sout El Shabab/La voix des jeunes (Francja). Specjalne wyróżnienie dla Mairav Zonszein (Izrael).

Więcej


Edycja 2014
 
Po raz ósmy Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh zaprasza do zgłaszania kandydatów do Śródziemnomorskiej Nagrody Dziennikarskiej. Dziennikarze prasowi, telewizyjni, radiowi i działający w nowych mediach, będący obywatelami 42 państw Unii dla Śródziemnomorza, a także Syrii i Libii, mogą przedstawiać swoje prace w aplikacji on-line do 31 maja 2014 (godz. 12:00 czasu egipskiego, GMT+2). Zaprezentowane prace powinny dotyczyć problematyki międzykulturowej w regionie eurośródziemnomorskim i zostać opublikowane w formie papierowej bądź cyfrowej, albo wyemitowane w radiu lub telewizji w okresie między 1 czerwca 2013 a 1 maja 2014. 
 
W tym roku specjalne wyróżnienie zostanie przyznane za pracę dotyczącą tematu „Różnorodne twarze nietolerancji w regionie eurośródziemnomorskim”.
 
Jury składające się ze znanych specjalistów z dziedziny mediów oraz wybitnych intelektualistów, z przewodniczącym Timem Sebastianem, znanym brytyjskim dziennikarzem na czele, wybierze 5 zwycięzców, którzy zostaną uhonorowani nagrodą podczas prestiżowej ceremonii, zorganizowanej przez Thomson Reuters Foundation we współpracy z Ashark Al-Awsat, BBC Arabic i Allianz Cultural Foundation. Ceremonia odbędzie się w październiku w siedzibie Thomson Reuters Foundation w Canary Warf. 
 
Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 2500 euro, statuetkę i zostaną zaangażowani w działania regionalne Fundacji im. Anny Lindh w przeciągu całego nadchodzącego roku. 
 
Więcej
 Dziennikarska Nagroda im. A. Lindh została ustanowiona w 2006 r. i jest przyznawana we współpracy z COPEAM, Komisją Europejską i Allianz Foundation.


Szczegółowe informacje na temat Nagrody: 
http://www.euromedalex.org/journalist-award

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: