polski English

Zwycięzca nagrody EuroMed 2011 - ogłoszony!


Znamy już zwycięzcę tegorocznej edycji Eurośródziemnomorskiej Nagrody w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego - jest nim egipska organizacja Development No Border.

Development No Border jest pozarządową organizacją młodzieżową z Egiptu, która zajmuje się walką z ksenofobią, rasizmem, dyskryminacją i promuje idee społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizację młodzieży. W obszarze zainteresowań DNB leży działalność społeczna i kulturalna, wolontariat, edukacja nieformalna, szkolenia i wymiany. Organizacja należy do egipskiej sieci Fundacji im. A. Lindh. 
Drugiej miejsce otrzymała cypryjska organizacja Future Worlds Centre za swoją pionierską działalność w dziedzinie promocji ustrukturalizowanego dialogu demokratycznego. Trzecie miejsce zdobyli organizatorzy projektu Vacatino from War Project z Niemiec.

Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się podczas 10. Spotkania koordynatorów narodowych Fundacji im. A. Lindh w Krakowie, w dniu 22 października 2011, godzina 16.00, w Sali Obrad Urzędu Rady Miasta Krakowa. Wstęp wolny.

Uroczystość zostanie poprzedzona otwartą dla publiczności debatą zatytułowaną „Kultura na rzecz zmiany społecznej” z udziałem m.in. Dr Moniki Smoleń, Grzegorza Klamana, prof. Raja Isara oraz Mohammada El Sawy’ego.Eurośródziemnomorska Nagroda w Dziedzinie Dialogu Międzykulturowego (Euro-Mediterranean Award for the Dialogue Between Cultures) jest formą wyróżnienia przez Fundację im. Anny Lindh osób i organizacji szczególnie zasłużonych w promowaniu dialogu w regionie eurośródziemnomorskim. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Fondazione Mediterraneo z Neapolu. Zgłaszani kandydaci muszą pochodzić z krajów Unii dla Śródziemnomorza, a sama nagroda szczególnie stara się dostrzeć osoby i organizacje, które współpracują z młodzieżą. Nagroda przyznawana jest co roku w ramach różnorodnych działań podejmowanych w sferze m.in. kultury i sztuki, mediów oraz spraw społecznych. Temat nagrody (inny każdego roku) ustalany jest przez przedstawicieli 43 krajów Unii dla Śródziemnomorza.

W odpowiedzi na wydarzenia ostatnich miesięcy w Afryce Północnej temat konkursu w 2011 r. brzmiał „Dialog na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i wolności”. Fundacja postanowiła uhonorować inicjatywy poświęcone promocji wartości i praktyk demokratycznych i realizowane poprzez podejście międzykulturowe. Dostrzeżone zostały działania wspierające walkę o wolność, demokrację, prawa człowieka i kwestie obywatelskie.

Tegoroczna edycja była szczególna nie tylko ze względu na wyjątkowo aktualny temat ale także na fakt, że nagroda została przyznana przez przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego w 43 państwach Unii dla Śródziemnomorza, którzy w kilku etapach nominowali osoby i organizacje, wybierali finalistów oraz laureatów w głosowaniu internetowym. Laureata nagrody honorującej działania na rzecz dialogu przyznają bowiem organizacje, którym ta idea jest szczególnie bliska, skupione w sieciach narodowych Fundacji im. A. Lindh (onecnie ponad 3000 oragniazacji w 43 krajach należących do Fundacji im. Anny Lindh).
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: