polski English

Aktualności

Nowa organizacja członkowska
Witam w naszym gronie Fundację Uniwersytetu Białostockiego i zapraszamy do współpracy!  Fundacja działa na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony i popularyzacji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, integracji mniejszości narodowych i...
Eurośródziemnomorska Nagroda w dziedzinie Dialogu Międzykulturowego 2017
Fundacja im. Anny Lindh i Fondazione Mediterraneo ogłaszają XI edycję Eurośródziemnomorskiej Nagrody w dziedzinie Dialogu Międzykulturowego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest problematyka migracji i uchodźców oraz wyzwań i szans dla dialogu międzykulturowego w tym...
Ruszają Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej
26 sierpnia w Helsinkach rozpoczyna się Regionalne Forum Sieci Fundacji im. Anny Lindh poświęcone międzykulturowemu obywatelstwu (Regional ALF Networks Forum for Intercultural Citizenship). Jest ono jednym z dwóch elementów Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej,...
Śródziemnomorska Nagroda Dziennikarska 2017
Rusza 10. edycja Śródziemnomorskiej Nagrody Dziennikarskiej (Mediterranean Journalist Award). Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh pragnie w ten sposób uhonorować pracę dziennikarzy zajmujących się problemem wielokulturowości w regionie...
Wpływ kobiet - projekt międzynarodowy
W imieniu stowarzyszenia Growth Research Unit zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium „ WOMEN'S IMPACT - Southern Poland with Women and through Their Lens". Celem tego międzynarodowego i międzykulturowego projektu jest spotkanie z polskimi kobietami, poznanie...
Efektywna komunikacja w mediach - projekt międzysieciowy
Projekt „Be Effective! Enhancing Intercultural Dialogu Media Skills in Central and Eastern Europe” jest zorganizowany przez koordynatorów sieci czeskiej, słowackiej, węgierskiej, polskiej, litewskiej, słoweńskiej, tunezyjskiej i marokańskiej. Celem projektu jest budowa...
Międzykulturowe Miasta - projekt międzysieciowy
Projekt „Miasta międzykulturowe” (Intercultural Cities) jest międzysieciową inicjatywą zorganizowanym przez koordynatorów sieci narodowych w Słowenii, Polsce, Szwecji, Finlandii, Czechach, Węgrzech i Izraelu. Jego głównym celem jest wykorzystanie wiedzy i...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: