polski English

Witamy nowego członka polskiej sieci Fundacji!


Witamy nowego członka polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh! Jasmin - Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej zajmuje się współpracą między obywatelami polskimi a społecznością imigrancką mieszkającą w Polsce, wspiera integrację i asymilację imigrantów ze społeczeństwem polskim, pomaga zmniejszać dystans kulturowy między imigrantami a społeczeństwem polskim, wspiera imigrantów w kwestiach związanych z: poszukiwaniem pracy i aktywnością zawodową, systemem edukacji i kształceniem, służbą zdrowia, poszukiwaniem zakwaterowania. Zapraszamy do podjęcią współpracy!
 
Więcej 

 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: