polski English

Ruszyło Forum Śródziemnomorskie Fundacji im. Anny Lindh na Malcie


 W dniach 23-25 października w Valletcie odbywa się trzecie Forum Śródziemnomorskie Forum Fundacji im. Anny Lindh, największe spotkanie młodzieży i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego z obu brzegów Morza Śródziemnego. Otworzyła je Dyrektor Generalna UNESCO, Irina Bokova prezentując przesłanie, które powinno przyświecać obradom i rezultatom Forum – przejście poza ekstremizmy (moving beyond extremism). „Nikt nie rodzi się brutalnym ekstremistą – brutalne ekstremizmy są celowo budowane i karmione. Młodzi ludzi są uczeni nienawiści – musimy nauczyć ich pokoju. A to zaczyna się w już w szkolnych ławkach”, mówiła Bokova dodając, że „edukacja jest najlepszym sposobem na rozbrojenie procesów, które prowadzą do brutalnych ekstremizmów dzięki podważaniu uprzedzeń i ignorancji oraz promowaniu umiejętności interkulturalnych i alfabetyzmu cyfrowego”. Stąd też jednym z głównych tematów Forum była kwestia edukacji, podjęta już podczas sesji otwierającej z udziałem Lamberto Zanniera (sekretarza generalnego OBWE), Mehdi Jomaa (byłego premiera Tunezja i szefa Alliance-Club de Madrid), Briana Fishmana (szefa działa przeciwdziałania terroryzmowi w firmie Facebook) oraz Hajera Shariefa (współtwórcy „Together We Build It" i członka grupy doradczej ONZ ds. Młodzieży, Pokoju i Bezpieczenstwa). 

Więcej o Forum
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: