polski English

Polska sieć ALF ma nowych członków


Do polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh dołączyli nowi członkowie.

Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki od 2009 roku podejmuje inicjatywy edukacyjne, szkoleniowe, badawcze i kulturalne dla propagowania dialogu międzykulturowego. Głównym celem Fundacji jest rozwijanie kompetencji międzykulturowych. Realizujemy projekty nastawione na kształtowanie postaw otwartości wobec odmienności wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, Polaków i cudzoziemców.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Współpracy i Przyjaźni Polsko-Libańskiej "Polanda" stawia sobie za cel zacieśnianie więzi pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Republiką Libańską,
wzajemne promowanie dziedzictwa kulturowego obu krajów, wymianę międzykulturową pomiędzy społeczeństwem polskim i libańskim oraz zapobieganie powstawaniu stereotypów dotyczących obu krajów.


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: