polski English

Nagroda Marca de Montalemberta


Do 30 listopada można zgłaszać kandydatury do Nagrody Marca de Montalemberta (Prix Marc de Montalembert), której celem jest wspieranie realizacji projektów badawczych mających wkład w wiedzę na temat sztuki i nauk humanistycznych w regionie śródziemnomorskim. Zwycięzca otrzyma 8000 EUR i możliwość pracy badawczej przez rok – w Paryżu (Institut national d’histoire de l’art.), a także skorzystania z siedziby Fundacji Marca de Montalemberta na Rodos.
 
Więcej
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: