polski English

11. edycja konkursu "Morze słów"


Europejski Instytut Śródziemnomorski (IEMed) oraz Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh mają zaszczyt ogłosić 11. edycję międzynarodowego konkursu literackiego „Morze słów”. Tematem tegorocznej edycji jest „Pamięć i tożsamość. Przemyśleć dziedzictwo kulturowe na nowo”, a sam konkurs realizowany jest w ramach i pod patronatem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.

Celem konkursu jest promocja działalności literackiej, która z kolei służyć ma budowaniu dialogu międzykulturowego oraz wspólnej euro-śródziemnomorskiej przyszłości w oparciu o uniwersalny zbiór wartości. Opowiadania o charakterze fikcyjnym lub dokumentu osobistego maja zwracać uwagę na różne wrażliwości i doświadczenia młodych ludzi żyjących w naszym regionie. W tym roku szczególna uwaga poświęcona będzie kwestii dziedzictwa kulturowego (tak materialnego jak i niematerialnego), jego fundamentalnej roli w budowaniu tożsamości jednostek i grup społecznych, oraz wkładzie w rozwój społeczno-ekonomiczny w miastach i regionach obszaru eurośródziemnomorskiego.

Adresatami konkursu są osoby w przedziale wiekowych 18-30 lat, będący obywatelami jednego z 43 państw regionu eurośródziemnomorskiego. Zainteresowani proszeni są o przesyłania jednego oryginalnego opowiadania (w dowolnym z języków narodowych krajów biorących udział w konkursie), którego długość nie przekracza 2,500 słów, do 20 kwietnia 2018 r. na adres [email protected]. Treść wiadomości powinna zawierać tytuł opowiadania oraz informacje o autorze (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres pocztowy, adres email, numer telefonu).
Autorzy 15 najlepszych opowiadań wybranych przez międzynarodowe jury zostaną zaproszeni do we wrześniu 2018 r. do Barcelony, gdzie wezmą udział w serii wydarzeń o charakterze społeczno-kulturalnym.

Więcej

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: