polski English

Eurośródziemnomorska Nagroda w dziedzinie Dialogu Międzykulturowego 2017


Fundacja im. Anny Lindh i Fondazione Mediterraneo ogłaszają XI edycję Eurośródziemnomorskiej Nagrody w dziedzinie Dialogu Międzykulturowego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest problematyka migracji i uchodźców oraz wyzwań i szans dla dialogu międzykulturowego w tym kontekście. Nagroda ma honorować pracę organizacji lub osób indywidualnych z państw Unii dla Śródziemnomorza (w tym Polski). Szczególna uwaga będzie poświęcona pracy na rzecz i z młodziezą, kobietami i mniejszościami.

Kandydatury przyjmowane są do 30 września!

Więcej informacji na temat edycji 2017

Poprzednie edycje


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: