polski English

Aktualności

Wspieranie rozwoju zawodowego migrantów i migrantek w Polsce
Zapraszamy do zaangażowania się w program mentoringu "Peer-to-peer" wspierającego rozwój zawodowy migrantów i migrantek w Polsce, przygotowany przez członka polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh - Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Program...
Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe
Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe". Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie...
Stocznia jest kobietą
Dokładnie rok po publikacji audioprzewodnika oraz mapy z wyznaczoną nową trasą spacerową po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej organizacje członkowskie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, Stowarzyszenie Arteria oraz Instytut Kultury Miejskiej, wydały dwa słuchowiska, których...
Gdyby dwa morza miały się spotkać
12 lutego o godzinie 19:00 zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wernisaż wystawy "Gdyby dwa morza miały się spotkać". Wystawa, przygotowana przez pochodzącego z Kairu, a mieszkającego w Brukseli Tareka Abou El Fetouha, architekta, twórcę scenografii...
Nowa edycja zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych
Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych, które zostaną przeprowadzone w latach 2016 – 2017. Zgłoszenia zawierające ogólny temat proponowanego badania i krótkie uzasadnienie należy składać do 10 marca br. za...
Nowy Dyrektor Wykonawczy ALF
Podczas posiedzenia 22 stycznia 2015 r., Rada Gubernatorów Fundacji im. Anny Lindh wybrała na stanowisko Dyrektora Fundacji tunezyjskiego dyplomatę Hatema Atallaha. Dyrektor Atallah jest byłym ambasadorem Tunezji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; reprezentował także...
Wykluczeni Romowie we Wrocławiu
Zapraszamy do zapoznania się z raportem, opublikowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA, pt.: "Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu” . Publikacja omawia różne...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: