polski English

Aktualności

Nowe konkursy grantowe
Zapraszamy artystów, działaczy i menedżerów kultury, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe do zapoznania się z aktualnie otwartymi konkursami grantowymi. Europejska Fundacja Kultury – grant mobilnościowy celem nawiązania współpracy...
NIE wierceniom w Saharze Zachodniej
Już ponad 150 organizacji na całym świecie podpisało list skierowany do Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywający ją do potępienia Maroko za kontynuowanie wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej w Saharze Zachodniej a także wezwania Maroko do wypełnienia zobowiązań z planu rozwiązania...
One for all, all for football!
Piłka nożna łączy ludzi ze wszystkich kontynentów, niezależnie od pochodzenia, koloru skóry czy wyznania. Weź udział w bezpłatnych turniejach i treningach, organizowanych przez Fundację dla Wolności, organizację członkowską Fundacji im. Anny Lindh. Poznaj swoich...
„Nie!” dla takiej „Rzeczpospolitej”
Tatarzy w Polsce żyją od wieków. Są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej Polskiej, których prawa chroni konstytucja. Mimo to pojawiają się takie artykuły jak tekst Dominika Zdorta w magazynie „Plus Minus” (6 lutego 2015) pt. Dokąd...
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn
Minister  Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.     W 2015 r. temat konkursu...
Ostatni ogród Frankofonii na Bliskim Wschodzie
Zapraszamy do odkrycia Libanu podczas XXV, jubileuszowej, edycji Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii w Poznaniu. Liban, biblijna kraina mlekiem i miodem płynąca, kolebka cywilizacji fenickiej, ulegająca wpływom babilońskim, helleńskim, bizantyjskim, arabskim i wreszcie ottomańskim,...
Imigranci na rynku pracy
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), członek polskiej sieci ALF, organizuje panel dyskusyjny „Rozwój zawodowy w Polsce – Perspektywa migrantów i migrantek na skuteczną realizację celów na polskim rynku pracy”. Wydarzenie odbędzie...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: