polski English

Aktualności

„Nie!” dla takiej „Rzeczpospolitej”
Tatarzy w Polsce żyją od wieków. Są pełnoprawnymi obywatelami i obywatelkami Rzeczpospolitej Polskiej, których prawa chroni konstytucja. Mimo to pojawiają się takie artykuły jak tekst Dominika Zdorta w magazynie „Plus Minus” (6 lutego 2015) pt. Dokąd...
Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn
Minister  Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.     W 2015 r. temat konkursu...
Ostatni ogród Frankofonii na Bliskim Wschodzie
Zapraszamy do odkrycia Libanu podczas XXV, jubileuszowej, edycji Dni Kultury Francuskiej i Frankofonii w Poznaniu. Liban, biblijna kraina mlekiem i miodem płynąca, kolebka cywilizacji fenickiej, ulegająca wpływom babilońskim, helleńskim, bizantyjskim, arabskim i wreszcie ottomańskim,...
Imigranci na rynku pracy
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), członek polskiej sieci ALF, organizuje panel dyskusyjny „Rozwój zawodowy w Polsce – Perspektywa migrantów i migrantek na skuteczną realizację celów na polskim rynku pracy”. Wydarzenie odbędzie...
Staże wspierające rozwój zawodowy migrantek i migrantów w Polsce
Program stażowy organizowany przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w ramach Migranckiego Centrum Wsparcia (MCW) ma na celu zwiększenie szans migrantów i migrantek na rozwój  zawodowy w Polsce. Program stażowy polega na odbyciu przez migranta lub...
Wspieranie rozwoju zawodowego migrantów i migrantek w Polsce
Zapraszamy do zaangażowania się w program mentoringu "Peer-to-peer" wspierającego rozwój zawodowy migrantów i migrantek w Polsce, przygotowany przez członka polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh - Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Program...
Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe
Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe". Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: