polski English

Aktualności

Wielokulturowość?
Zapraszmy w  imieniu organizatorów do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? (Multiculturalism - a social fact or a failed political project?), która odbędzie się 22 maja 2017 r. w Krakowie....
Nowy podręcznik Fundacji im. Anny Lindh
Fundacja im. Anny Lindh wydała właśnie podręcznik "Education Handbook on Intercultural Citizenship in  the Euro-Mediterranean Region" będący rezultatem trzyletniej pracy edukatorów z regionu eurośródziemnomorskiego. Ma on stac się narzędziem wspierającym...
Czy jesteśmy bezradni wobec mowy nienawiści?
Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. S. Batorego i Obywatele dla Demokracji zapraszają 27 lutego na prezentację raportu "Mowa nienawiści, mowa pogardy". Raport przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje...
Staże w Sekretariacie Fundacji w Aleksandrii
Fundacja im. Anny Lindh ogłasza otwarcie Programu Staży 2017. Jego celem jest wspieranie zdobywania interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie działań na rzecz dialogu międzykulturowego. Program jest skierowany do młodych ludzi, którzy chcieliby zdobyć...
Poczytaj dla Aleppo
Wspomóż mieszkańców ogarniętej wojną Syrii. W dniach 19-20 stycznia przyjdź na kiermasz książek na ul. Gołębią w Krakowie - każdy zakup wspiera potrzebujących! Do 17 stycznia możesz także przekazywać książki na kiermasz. Organizatorem akcji jest Kolektyw...
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
Witamy nowego członka polskiej sieci Fundacji!
Witamy nowego członka polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh! Jasmin - Stowarzyszenie Przyjaciół na rzecz Współpracy Międzykulturowej zajmuje się współpracą między obywatelami polskimi a społecznością imigrancką mieszkającą w Polsce, wspiera integrację i...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: