polski English

Konkurs literacki


Europejski Instytut Spraw Śródziemnomorskich (IEMed) oraz Fundacja im. A. Lindh zaprasza osoby poniżej 30 roku życia do udziału w międzynarodowym konkursie literacki "Morze Słów". Celem konkursu jest  zachęcanie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze, promocja wzajemnego zrozumienia, stworzenie możliwości spotkania, debaty i wzmocnienie wzajemnej świadomości w regionie eurośródziemnomorskim.   

Edycja 2014

Już po raz szósty Europejski Instytut Śródziemnomorski (IEMed) wraz z Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh ogłasza międzynarodowy konkurs literacki „Morze Słów”, którego celem jest promocja dialogu międzykulturowego oraz wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy mieszkańcami regionu eurośródziemnomorskiego. Tegoroczna edycja konkursu realizowana jest w ramach kampanii Rady Europy „Młodzi ludzie przeciwko mowie nienawiści w Internecie”.
 
Dlatego też nadsyłane w konkursie prace powinny nie tylko prezentować fakt istnienia mowy nawołującej do rasizmu i dyskryminacji, ale także proponować sposoby przeciwstawiania się takiej narracji. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że otrzymane opowiadania pomogą w szerzeniu świadomości pojawienia się takiego zjawiska jak mowa nienawiści w sieci, przestrzeganiu przed ryzkiem, jakie ona niesie oraz zidentyfikują potencjalne narzędzia walki z problemem. 
 
Twórczość literacka jest podstawowym sposobem wyrażania emocji, opisywania wydarzeń i pomysłów, który pozwala młodzieży wymieniać się doświadczeniami i ideami w regionie eurośródziemnomorskim. Dlatego też w konkursie przyjmowane są prace będące wytworem wyobraźni autorów oraz te oparte na rzeczywistych wydarzeniach. 
 
Do udziału w konkursie zapraszamy młodych ludzi (w przedziale wiekowym 18-30 lat) z 43 państw regionu eurośródziemnomorskiego, którzy w formie opowiadania przedstawią temat walki z mową nienawiści w sieci, w kontekście dialogu międzykulturowego (głównie w jego odsłonie politycznej, społeczno-kulturowej, ekonomicznej i związanej ze środowiskiem naturalnym). Składane prace nie mogą przekroczyć 2,500 słów i muszą zostać napisane w jednym z oficjalnych języków państw eurośródziemnomorskich (np. w języku polskim). Mają to być prace oryginalne, napisane osobiście przez składających i wcześniej nieopublikowane. 
 
Opowiadania należy wysyłać na adres: concurso@iemed.org, wraz z danymi autora (imię, nazwisko, narodowość, adres, data urodzenia, numer telefonu i email). Termin upływa 15 czerwca 2014 o północy. 
 
Udział w konkursie oznacza zrzeczenie się przez autora na rzecz IEMed i Fundacji im. Anny Lindh praw autorskich do pracy składanej w konkursie. IEMed i Fundacja im. Anny Lindh zastrzegają sobie prawa do opublikowania i wykorzystania tych prac w swojej działalności. 
 
Procedura selekcji jest dwuetapowa. Najpierw sieci narodowe Fundacji im. Anny Lindh dokonują preselekcji pięciu najlepszych opowiadań z danego kraju i dokonują ich tłumaczeń na język angielski. Następnie zostają one przesłane do międzynarodowego jury, składającego się z trzech wybitnych ekpertów ze świata literatury, nauki i dziennikarstwa oraz zwycięzcy konkrusu w edycji 2013. 
 
Członkowie jury:
 • Elisabetta Bartuli (Włochy) – profesor studiów arabskich Uniwersytecie Ca’ Foscari di Venezia, tłumaczka i edytorka
 • Pere-Antoni Pons (Hiszpania) – pisarz i dziennikarz, zajmujący się przede wszystkim problematyką kulturalną 
 • Jamila Hassoune (Maroko) – bibliotekarka i aktywistka, krytyczka literacka, organizatorka realizowanego na terenach wiejskich projektu „Caravan of Books” in Rural Areas.
 • Daniel Lopez Boncina (Słowenia) – laureat poprzedniej edycji (2013) konkursu Morze Słów 
 
Jury wybierze 15 laureatów w przeciągu półtora miesiąca.
 
Zwycięzkie prace zostaną opublikowane, a ich autorzy wezmą udział w ceremonii przyznawania nagród 20 października 2014 r. w Barcelonie oraz w programie towarzyszącym (wizyty i wydarznia kulturalne). Koszty podróży i pobytu pokryją organizatorzy. 
 
W dotyczasowych edycjach konkursu organizatorzy otrzymali ponad 1400 opowiadań. Więcej infomacji na temat poszczególnych edycji, ich zwycięzców oraz nagrodzone prace można znaleźć na stronie IEMed.
 
 
 

 
W siódmej edycji konkursu (2014) główną nagrodę przyznano Martynie Chrześcijańskiej za opowiadanie "7 Years in the Dreamland". Drugim wyróżnionym Polakiem był Jarosław Macnar (opowiadanie "Little Chapel").Edycja 2013

W szóstej edycji konkursu zapraszamy do składania prac literackich poświęconych pracy wolontariuszy, bezinteresownych działań na rzecz lokalnych społeczności, które stanowią podstawowy element aktywnego obywatelstwa i wspomagają promocję solidarności ponadpokoleniowej, ewolucji wartości społecznych i wyrażania wrażliwości młodego pokolenia regionu. Literatura jest podstawowym sposobem wyrazu i opisu wydarzeń, idei i emocji młodych ludzi z całego regionu eurośródziemnomorskiego. Zachęcamy więc do nadsyłania prac literackich opartych na wydarzeniach prawdziwych lub fikcyjnych wpisujących się w Europejskich Rok Obywateli.
 
Konkurs jest adresowany młodych ludzi w wieku od 18 do 30, obywateli jednego z 43 państw regionu eurośródziemnomorskiego. Składane prace nie mogą przekroczyć 2500 słów i muszą być napisane w języku jednego z 43 uczestniczących państw. Muszą to być prace oryginalne i nie publikowane wcześniej. Ich tematyka musi być związana z dialogiem międzykulturowym, szczególnie w kontekście polityczny, społecznokulturowym, ekonomicznym i ekologicznym.

Ceremonia przyznania nagród odbędzie się 16 września w Barcelonie. Laureaci wezmą udział w debatach, warsztatach literackich i programie kulturalnym.

 
Opowiadania należy przesyłać na adres: concurso@iemed.org. Do opowiadania należy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, narodowość, adres, datę urodzenia, numer telefonu i adres email).

Termin składania prac mija 25 maja 2013 o północy.


Z chwilą wystartowania w konkursie autorzy przenoszą na IEMed i Fundaję i im. A. lindh całość autorskich praw majątkowych do przedmiotowego dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego

Więcej


Zobacz laureatów edycji 2013
Edycja 2012

Piąta edycja konkursu literackiego „Morze słów”, realizowana w ramach Europejskiego Roku Solidarności Międzypokoloniowej, poświęcon jest promocji wizji i oczekiwań młodych ludzi w zakresie ich przyszłości oraz kontaktom między pokoleniami w państwach regionu eurośródziemnomorskiego.

Zachęcamy młodych autorów (między 18 a 30 lat) do przesyłania oryginalnych opowiadań drogą mailową  do północy (czasu hiszpańskiego) 30 czerwca 2012 r., na adres concurso@iemed.org.

Autorzy tekstów muszą być obywatelami jednego z 42 krajów Unii dla Śródziemnomorza, a same opowiadania napisane  winnym być w jednym z języków krajów EuroMedu.

Przesłane opowiadania zostaną poddane selekcji krajowej, a następnie ocenione przez międzynarodowe jury, które wybierze 20 najlepszych tekstów. Ich autorzy zostaną zaproszeni w dniach 5-6 listopada do Barcelony i Girony na uroczystość wręczenia nagród oraz udział w programie kulturalnym (koszty pokrywa organizator).


Laureaci 2012
- wśród nich Mateusz Bobowski z Polski z opowiadaniem "Piosenka Pani Koronkowej".

 
Edycja 2011


W ramach  Europejskiego Roku Dialogu tematem szczególnie docenianym w pracach literackich będzie promocja solidarności społecznej i demokracji. Konkurs ma za cel stworzenie opowiadań, których treść jest związana z działaniami wolontariackimi, stanowiącymi jeden z elementów aktywnego obywatelstwa, promującego społęczną spójność, wolności i wartości demokratyczne. Organizatorzy konkursu liczą na opowiadania, które opiszą różne doświadczenia dotyczące zaangażowania społecznego, kwestii obywatelskich i demokracji. 

Zasady konkursu:

 • konkurs jest skierowany do młodych ludzi (poniżej 30 roku życia), mieszkających w 43 państwach regionu eurośródziemnomorskiego
 • opowiadania mogą liczyć maksymalnie 2500 słów, mogą być napisane w jednym z języków oficjalnych państw regionu; warunkiem jest ich oryginalność i brak wcześniejszej publikacji; opowiadania powinny dotyczyć kwestii związanych z dialogiem międzykulturowym, szczególnie zaś z problemami natury politycznej, socjo-kulturalnej i dotyczącymi środowiska naturalnego.
 • termin składania opowiadań: 31 lipca 2011 na adres concurso@iemed.org

 Wybór prac:

 • narodowe sieci wybierają pięć najlepszych opowiadań, które zostają przesłane do organizatora konkursu
 • międzynarodowi eksperci, powołani przez IEMed i Fundację im. A. Lindh, wybiorą 20 najlepszych prac

 Nagrody:

 • laureaci wezmą udział w uroczystej ceremonii w Barcelonie w dniach 28-29 listopada 2011
 • w kolejnym tygodniu wezmą udział w wizytach i działaniach kulturalnych w Barcelonie i w Tarragonie

Laureaci edycji 2011Edycja 2010
 

Europejski Instytut Spraw Śródziemnomorskich (IEMed) oraz Fundacja im. A. Lindh zaprasza osoby poniżej 30 roku życia do udziału w trzeciej edycji konkursu Morze Słów. Zachęcamy do tworzenia opowiadań przedstawiających życie w regionie eurośródziemnomorskim z punktu widzenia młodych ludzi, związanych z tematem tegorocznej edycji poświęconej sprawiedliwości, równości i braku wykluczenia. W nawiązaniu do Europejskiego Roku Zwalczania Biedy i Wykluczenia za cel konkursu postawiono promowanie postępu społecznego i walkę o bardziej sprawiedliwe i otwarte społeczeństwa - twórczość literacka jako podstawowy środek wyrażania emocji i przekazywania idei wydaje się idealnym medium zachęcającym młodych ludzi do aktywnego udziału w realizacji tego szczytnego celu.

Zasady konkursu:

 • konkurs jest skierowany do młodych ludzi (poniżej 30 roku życia), mieszkających w 43 państwach regionu eurośródziemnomorskiego
 • opowiadania mogą liczyć maksymalnie 2500 słów, mogą być napisane w jednym z języków oficjalnych państw regionu; warunkiem jest ich oryginalność i brak wcześniejszej publikacji; opowiadania powinny dotyczyć kwestii związanych z dialogiem międzykulturowym, szczególnie zaś z problemami natury politycznej, socjo-kulturalnej i dotyczącymi środowiska naturalnego.
 • termin składania opowiadań: 15 września 2010 na adres concurso@iemed.org

 

Wybór prac:

 • narodowe sieci wybierają pięć najlepszych opowiadań, które zostają przesłane do organizatora konkursu
 • międzynarodowi eksperci, powołani przez IEMed i Fundację im. A. Lindh, wybiorą 20 najlepszych prac

 

Nagrody:

 • laureaci wezmą udział w uroczystej ceremonii w Barcelonie w dniach 13-14 grudnia 2010
 • w tym samym tygodniu wezmą udział w forum literackim oraz wizytach kulturalnych, m.in. w Barcelonie i w Granadzie
 • ponadto wezmą oni udział w 2 warsztatach literackich zorganizowanych przez Fundację im. A. Lindh w pierwszej połowie 2011

 
Wyniki konkursu:

Jury konkursu wybrało 20 zwycięzkich opowiadań - zobacz listę zwycięzców.
 
Wśród nich 2 zostały napisane przez młodych twórców z Polski;

 • Katarzyna M. Nocuń - "Balik"  pl  en
 • Małgorza Gwiazda - "Prosiaki na rzeź"  pl  en
   

Więcej

 

 


Edycja 2009

 

W 2009 odbyła się druga edycja konkursu literackiego „Morze słów”, organizowanego wspólnie przez Fundację im. A. Lindh oraz Instytut Europeu de la Mediterrània, którego celem było zachęcanie młodych ludzi do wyrażania swoich emocji, uczuć, przekonań, sądów w literaturze, promocja wzajemnego zrozumienia, stworzenie możliwości spotkania, debaty i wzmocnienie wzajemnej świadomości w regionie Eurośródziemnomorskie. Opowiadania, które wybrano jako środek wyrazu w konkursie, miały dotyczyć szeroko rozumianego procesu odbudowywania mostów zaufania, porozumienia i dialogu w regionie eurośródziemnomorskim. Organizatorzy mieli nadzieję, że otrzymane opowiadania będą opisywać doświadczenie dialogu, unikania przemocy, wzajemengo szacunku w sytuacji konflitowej.

 

Organizator konkursu przekazał koordynatorowi Fundacji w Polsce 12 nadesłanych prac w języku polskim. Powołane jury wybrało z pośród nich 2 prace, które po przetłumaczeniu zostały przesłane do Fundacji. Organizator konkursu otrzymał od koordynatorów narodowych 73 opowiadania, z których wybrano 30 najlepszych. Wśród nich znalazło się opowiadanie Jakuba Tabisza pt. "Słowa" - serdecznie gratulujemy!  

 


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: