polski English

Aktualności

Imigranci na rynku pracy
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS), członek polskiej sieci ALF, organizuje panel dyskusyjny „Rozwój zawodowy w Polsce – Perspektywa migrantów i migrantek na skuteczną realizację celów na polskim rynku pracy”. Wydarzenie odbędzie...
Staże wspierające rozwój zawodowy migrantek i migrantów w Polsce
Program stażowy organizowany przez Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) w ramach Migranckiego Centrum Wsparcia (MCW) ma na celu zwiększenie szans migrantów i migrantek na rozwój  zawodowy w Polsce. Program stażowy polega na odbyciu przez migranta lub...
Wspieranie rozwoju zawodowego migrantów i migrantek w Polsce
Zapraszamy do zaangażowania się w program mentoringu "Peer-to-peer" wspierającego rozwój zawodowy migrantów i migrantek w Polsce, przygotowany przez członka polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh - Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej. Program...
Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe
Zapraszamy do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji pod hasłem "Pogranicza wielokulturowe – lokalne, regionalne, narodowe, ponadnarodowe". Konferencja, organizowana przez Wydział Nauk Humanistycznych UKSW odbędzie się w dniach 14 i 15 maja 2015 r, w siedzibie...
Stocznia jest kobietą
Dokładnie rok po publikacji audioprzewodnika oraz mapy z wyznaczoną nową trasą spacerową po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej organizacje członkowskie polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh, Stowarzyszenie Arteria oraz Instytut Kultury Miejskiej, wydały dwa słuchowiska, których...
Gdyby dwa morza miały się spotkać
12 lutego o godzinie 19:00 zapraszamy do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie na wernisaż wystawy "Gdyby dwa morza miały się spotkać". Wystawa, przygotowana przez pochodzącego z Kairu, a mieszkającego w Brukseli Tareka Abou El Fetouha, architekta, twórcę scenografii...
Nowa edycja zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych
Zapraszamy do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych, które zostaną przeprowadzone w latach 2016 – 2017. Zgłoszenia zawierające ogólny temat proponowanego badania i krótkie uzasadnienie należy składać do 10 marca br. za...

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: