polski English

Efektywna komunikacja w mediach - projekt międzysieciowy


Projekt „Be Effective! Enhancing Intercultural Dialogu Media Skills in Central and Eastern Europe” jest zorganizowany przez koordynatorów sieci czeskiej, słowackiej, węgierskiej, polskiej, litewskiej, słoweńskiej, tunezyjskiej i marokańskiej. Celem projektu jest budowa umiejętności członków sieci w zakresie komunikacji i promocji. Pozwolą one im w bardziej efektywny sposób wykorzystywać media (szczególnie nowe) i docierać do nowych, często zmarginalizowanych grup z przekazem walki z uprzedzeniami, negatywnymi stereotypami i błędnym postrzeganiem innych (zwłaszcza muzułmanów, arabów oraz uchodźców). Projekt składa się z następujących działań:
  • W każdym kraju: przygotowanie materiału dotyczącego sytuacji w zakresie dialogu międzykulturowego, a zwłaszcza diagnozę postaw w stosunku do muzułmanów i uchodźców oraz potencjalnych sposobów przygotowywania przekonujących pozytywnych przekazów medialnych
  • W każdym kraju: seria warsztatów dotyczących praktycznych umiejętności w zakresie projektowania graficznego, produkowania filmików na potrzeby mediów społecznościowych, edycja filmików wideo, itp.
  • Międzynarodowe spotkanie w Ołomuńcu, poświęcone wymianie doświadczeń, wiedzy, umiejętności w zakresie dostępu do mediów i efektywnej komunikacji, walki z mową nienawiści, otwierania dialogu i moderowania dyskusji na trudne tematy, docieranie do grup, które ulegają przesądom i ksenofobii.

W wyniku działań projektowych mają powstać filmiki wideo i infografiki, do wykorzystania w pracy na rzecz dialogu międzykulturowego.

W Krakowie warsztaty odbyły się w dniach 27-28 sierpnia - zdjęcia

Projekt jest finansowany przez Fundacje im. Anny Lindh. 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: