polski English

Czy jesteśmy bezradni wobec mowy nienawiści?


Rzecznik Praw Obywatelskich, Fundacja im. S. Batorego i Obywatele dla Demokracji zapraszają 27 lutego na prezentację raportu "Mowa nienawiści, mowa pogardy". Raport przedstawia wyniki najnowszych badań dotyczących mowy nienawiści wobec grup mniejszościowych i porównuje je z wynikami analogicznych badań przeprowadzonych w 2014 roku. Prezentacji będzie towarzyszyła dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

Weź udział!

Więcej


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: