polski English

Soclab w polskiej sieci Fundacji


Miło nam powitać w polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh kolejną organizację. Do grona naszych członków dołaczyła Fundacja Laboratorium Badań i Działań Społecznych „SocLab”. Jej działania "skierowane są do wszystkich grup społecznych zainteresowanych wykorzystywaniem szeroko rozumianej wiedzy socjologicznej w swojej działalności, w tym szczególnie społeczności lokalnych, samorządów, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, pomoc społeczna, działalność charytatywna)". Cele Fundacji realizowane są m.in. poprzez działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: