polski English

Podsumowanie Forum Fundacji im. Anny Lindh na Malcie


 680 uczestników z 50 krajów zebrało Śródziemnomorskie Forum Fundacji im. Anny Lindh, które odbyło się w dniach 23-26 października w Valletcie na Malcie. Trzecie z kolei Forum zorganizowane przez Fundację było skoncentrowane wokół tematu miasta, mediów, edukacji, mobilności i przedsiębiorczości, stawiając jednocześnie w centrum swych zainteresowań młodzież, kobiety i artystów. Spotkanie było rodzajem katalizatora współpracy nie tylko w ramach samych narodowych sieci Fundacji ale także współpracy z organizacjami międzynarodowymi, ważnymi instytucjami regionalnymi a także decydentami i politykami różnych szczebli. Otwierając Forum, minister spraw zagranicznych Malty George W. Vella sprecyzował wyzwania stojące przed Fundacją: „możemy budować mosty ale musimy także nakłonić i przekonać ludzi po obu stronach, aby je przekraczali. 
 
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: