polski English

Wymiany i staże w regionie eurośródziemnomorskim


Do 15 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie wymiany w ramach prowadzonego przez Fundację im. Anny Lindh EuroMed Exchange Programme. Organizacje zajmujące się dialogiem międzykulturowym mogą wysyłać i przyjmować na staż osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie dialogu, współpracy i innowacji.
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: