polski English

Witamy Kalejdoskop Kultur w polskiej sieci


Witamy w polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh nową organizację członkowską.  Jest nią Fundacja Kalejdoskop Kultur, która definiuje się jako platformą dialogu międzykulturowego. Jej misją jest aktywizacja społeczna i obywatelska imigrantów, cudzoziemców oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Poprzez nawiązywanie bezpośrednich relacji pomiędzy imigrantami, a obywatelami RP reprezentującymi inne narodowości tradycyjnie zamieszkujące Polskę, pragną ułatwić proces integracji w nowych warunkach kulturalno-społecznych i ekonomicznych tym, którzy z różnych powodów opuścili swoją Ojczyznę. Fundacja edukuje na rzecz tolerancji i promujemy wartości takie jak: prawa człowieka, społeczeństwo obywatelskie, wolność, demokracja. 

Zapraszamy do współpracy!

Strona Fundacji Kalejdoskop Kultur

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: