polski English

Wielokulturowość?


Zapraszmy w  imieniu organizatorów do udziału w międzynarodowej konferencji pt. Wielokulturowość - fakt społeczny czy nieudany projekt polityczny? (Multiculturalism - a social fact or a failed political project?), która odbędzie się 22 maja 2017 r. w Krakowie. Organizatorem jest Instytut Studiów Międzykulturowych UJ, natomiast partnerem jest Stowarzyszenie INTERKULTURALNI PL, organizacja członkowska polskiej sieci Fundacji im. A. Lindh. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia.

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: