polski English

Nowy podręcznik Fundacji im. Anny Lindh


Fundacja im. Anny Lindh wydała właśnie podręcznik "Education Handbook on Intercultural Citizenship in  the Euro-Mediterranean Region" będący rezultatem trzyletniej pracy edukatorów z regionu eurośródziemnomorskiego. Ma on stac się narzędziem wspierającym proces uczenia młodych ludzi jak odgrywać aktywną rolę w życiu społecznym na poziomie lokalnym i międzynarodowym w kontekście wielokulturowym. W podręczniku zawarto tak część teoretyczną jak i praktyczne aspekty związane z uczeniem w zakresie obywatelstwa międzykulturowego, w tym praktyczne przykłady z regionu. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli: Leonce Bekemans, Tarak Mahdhaoui, Miquel Essomba, Farah Cherif D’Quezzan, Miguel Silva, Steven Stegers and Haifa Sabbagh.

Więcej


Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: