polski English

Nowa organizacja członkowska


Witam w naszym gronie Fundację Uniwersytetu Białostockiego i zapraszamy do współpracy!  Fundacja działa na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji, kultury i sztuki, ochrony i popularyzacji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, integracji mniejszości narodowych i etnicznych, kształtowania świadomości obywatelskiej i kompetencji kulturowych, rozwoju demokracji i społeczności lokalnych, budowania społeczeństwa obywatelskiego i wielokulturowego. 
Swoje cele Fundacja realizuje m.in. poprzez animowanie projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych, działalność wydawniczą, organizację wystaw, autorskich warsztatów z zakresu nauczania o wielokulturowości i lokalnej historii, alternatywnych spacerów po mieście, a także otwartych spotkań z artystami i społecznikami w ramach cykli „Miasto jest dla ludzi. Rozmowy o architekturze, sztuce i przestrzeni publicznej” oraz "Kultura wielu głosów". 
 


 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: