polski English

Nie zderzenie cywilizacji, a zderzenie ignorancji


Kolejna edycja raportu Fundacji im. Anny Lindh na temat trendów międzykulturowych w regionie została właśnie wydana. Ponad 13 tysięcy osób z 13 państw (Algieria, Austria, Chorwacja, Finlandia, Francja, Holandia, Izrael, Jordania, Palestyna, Polska, Portugalia, Tunezja, Włochy) brało udział w wywiadach przeprowadzanych przez Ipsos-Mori. Zadawane pytania dotyczyły najważniejszych aspektów życia w regionie eurośródziemnomorskim, podstawowych różnic i podobieństw pomiędzy państwami, kulturami i miejscami pochodzenia respondentów. Podejmowały także problem źródeł informacji medialnej. Rezultaty badań stawiają tezę: w regionie nie mamy do czynienia ze zderzeniem cywilizacji, ale zderzeniem ignorancji opartej na stereotypach ugruntowanych historycznie oraz "kulturyzacji" konfliktów przez niektóre media i polityczne narracje. 
 
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: