polski English

Nagroda dla Polin


 Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły tegorocznych zwycięzców Nagrody Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego / Europa Nostra 2017, najwyższego wyróżnienia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w Europie. W kategorii "Edukacja, szkolenia i podnoszenie świadomości" nagroda Europa Nostra została przyznana polskiej instytucji – Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, organizacji członkowskiej polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh – za realizację programu edukacyjnego "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". Muzeum, pragnąc edukować i chronić pamięć o społeczności żydowskiej, (…) stworzyło bezpieczną przystań, w której kwitnie dialog międzykulturowy – opiniowało polską kandydaturę Jury Nagrody.
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: