polski English

Międzykulturowe Miasta - projekt międzysieciowy


Projekt „Miasta międzykulturowe” (Intercultural Cities) jest międzysieciową inicjatywą zorganizowanym przez koordynatorów sieci narodowych w Słowenii, Polsce, Szwecji, Finlandii, Czechach, Węgrzech i Izraelu. Jego głównym celem jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia członków sieci w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami dialogu międzykulturowego na poziomie regionalnym i subregionalnym poprzez analizę fenomenu wielokulturowości w miastach. Szczegółowe cele projektu zostały zdefiniowane jako: wzmocnienie wymiany wiedzy i doświadczenia pomiędzy organizacjami pracującymi nad kwestiami międzykulturowości w miastach w regionie eurośródziemnomorskim oraz budowanie nowych partnerstw i projektów pomiędzy organizacjami członkowskimi z różnych sieci. Projekt skupia się na problemie międzykulturowości i wielokulturowości na terenach miejskich. Wybór miasta jako przedmiotu analizy wynika z przekonania, iż procesy migracyjne do miast oraz międzykulturowy obraz miast jest wskaźnikiem międzykulturowej sytuacji w danym regionie i państwie. 
 
Głównym wydarzeniem projektu jest Forum Miast Międzykulturowych, które odbędzie się w Ljubjanie w dniach 3-6 września, z udziałem członków sieci i koordynatorów.
Wstępny program Forum zakłada następujące elementy:
 • Sesja plenarna
 • Tematyczne sesje, warsztaty, prezentacje związane z międzykulturowymi kwestiami na terenach miejskich
 • Ewaluację i konkluzje z rekomendacjami
 • Sieciowanie i „targ” projektów
 • Strategiczną sesję koordynatorów
 • Wizyty studyjne
 • Wydarzenie artystyczne
 
Tematyczne sesje będą dotyczyć następujących kwestii:
 • Społeczeństwo obywatelskie i urzędy miasta we współpracy (Civil society and municipalities working together)
 • Opowieści i narracje miejskie (Urban stories and narratives)
 • Imigranci i społeczeństwa przyjmujące (Immigrants and host societies)
 • Pokolenia, pamięć i dziedzictwo (Generations, memory and heritage)
 
Członkowie polskiej sieci Fundacji są zaproszeni do zgłaszania chęci udziału w Forum do 25 lipca 2017 r.
 
Projekt jest finansowany ze środków Fundacji im. Anny Lindh. 
 

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: