polski English

Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej


Z przyjemnością informujemy, że w dniach 26-31 sierpnia 2017 r., w Helsinkach, odbędą się Dni Międzykulturowej Edukacji Obywatelskiej - wspólny projekt 9 sieci narodowych Fundacji im. Anny Lindh. Jednym z organizatorów są polscy koordynatorzy Fundacji.

Wydarzenie to stanowić będzie nie tylko wyjątkową okazję do spotkania z kilkudziesięcioma osobami zainteresowanymi kwestiami dialogu międzykulturowego w regionie eurośródziemnomorskim ale także zapewni możliwość wymiany doświadczeń i kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej.

Tym samym bardzo serdecznie zapraszamy członków polskiej sieci Fundacji im. Anny Lindh do składania aplikacji do udziału w wydarzeniu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące profilu kandydatów, wniosku aplikacyjnego, procedury wyboru i warunków uczestnictwa znajdzie Państwo tutaj. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania w Helsinkach.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2017 r.!

Zapisz się do newslettera


Imię:
E-mail:
Grupy:
Kraje: